Mantelzorg, cliënt, professional

Afbeelding bij Mantelzorg, cliënt, professional

De inzet van informele zorgverleners (mantelzorgers en vrijwilligers) is van onschatbare waarde in de langdurige zorg. Want bij het vaststellen van passende zorg zijn de cliënt en zijn sociaal netwerk altijd het uitgangspunt. Werken aan een goede relatie tussen mantelzorg, cliënt en professional is voor veel organsaties dan ook een belangrijk speerpunt.

  • Overzicht
  • 159 Praktijkvoorbeelden
  • 20 Tools
  • 65 Actueel
  • 36 Verslagen