Mantelzorg, cliënt, professional

De inzet van informele zorgverleners (mantelzorgers en vrijwilligers) is van onschatbare waarde in de langdurige zorg. Want bij het vaststellen van passende zorg zijn de cliënt en zijn sociaal netwerk altijd het uitgangspunt. Werken aan een goede relatie tussen mantelzorg, cliënt en professional is voor veel organsiaties dan ook een belangrijk speerpunt.

In voor Mantelzorg

In voor Mantelzorg is een programma voor zorgorganisaties die willen werken aan een betere ondersteuning van en een betere samenwerking met mantelzorgers. In voor Mantelzorg biedt zorgorganisaties innovatietrajecten op maat en verspreidt de hierin ontwikkelde kennis. Innovatie en implementatie staan centraal. De uitvoering is in handen van Vilans en Movisie. Het ministerie van VWS financiert het programma. Lees meer op: www.invoormantelzorg.nl

  • Overzicht
  • 162 Praktijkvoorbeelden
  • 20 Tools
  • 17 Experts
  • 1 Beleidsstukken
  • 63 Actueel
  • 34 Verslagen
  • 70 Deelnemers