Persoonsvolgende bekostiging

Persoonsvolgende bekostiging kan verpleeghuizen helpen bij het meer cliëntgericht werken. In het kader van Waardigheid en trots zijn er 2 thema-groepen ingesteld rondom persoonsvolgende bekostiging. De ene groep richt zich op persoonsvolgende bekostiging in de instelling waarbij de cliënt zeggenschap krijgt over de beschikbare middelen, zodat deze maatwerk krijgt. De andere groep richt zich op persoonsvolgende bekostiging in de keten warbij is ingezet op een omslag in het inkoopbeleid van zorgkantoren zodat cliënten terecht kunnen bij het verpleeghuis van hun voorkeur (als daar plaatsen beschikbaar zijn) in plaats van op de wachtlijst te komen of naar een ander verpleeghuis te moeten.

  • Overzicht
  • 20 Praktijkvoorbeelden
  • 2 Tools
  • 2 Beleidsstukken
  • 14 Actueel
  • 22 Verslagen

Uitgelicht