Hoofddoelstelling 3: Leren, verbeteren en innoveren

De tweede sleutelvoorwaarde voor persoonsgerichte zorg is dat door te leren, te verbeteren en te innoveren de verpleeghuiszorg geleidelijk beter wordt. 

Door leren verbeteren van kwaliteit

Zorgverleners en zorgorganisaties hebben de verantwoordelijkheid om in de dagelijkse praktijk te werken aan de verbetering van kwaliteit van zorg en ondersteuning. Het gaat daarbij om leren en minder om de verantwoording en handhaving. Continu werken aan het verbeteren van kwaliteit is de norm in het kwaliteitskader. Dat is niet vrijblijvend. Doordat we de geleverde zorg transparant
maken met onder andere de basisveiligheidsindicatoren, kunnen zorgverleners samen leren.

Innovatie

Naast de inzet van voldoende zorgverleners gaat het ook om de inzet van technologie die een belangrijke bijdrage kan leveren aan het creëren van voldoende tijd en aandacht voor de bewoner. Bewoners, verwanten en zorgverleners kunnen zelf aangeven welke innovatie het meest helpt bij
de kwaliteit van leven. Gezien de grote opgave om voldoende zorgverleners te vinden, biedt de inzet van arbeidsbesparende technologie kansen om zorgverleners te ontlasten. Ook kan innovatie de kwaliteit en veiligheid van de zorg vergroten en administratieve lasten verminderen.


Meest gelezen

Mogelijk ook interessant

Nieuwsbrief ontvangen