Kwaliteit Verbetercyclus

Afbeelding bij Kwaliteit Verbetercyclus

Volgens het kwaliteitskader is leren de basis voor kwaliteitsverbetering. De Kwaliteit Verbetercyclus helpt medewerkers in de verpleeghuiszorg met leren aan de slag gaan. Bijvoorbeeld op gebied van veiligheid of sfeer op de werkvloer. Via een digitale vragenlijst krijgen teams inzicht in hoe betrokkenen de kwaliteit op de afdeling ervaren. Zij bespreken deze inzichten en komen tot concrete verbeteracties. Vervolgens wordt gemonitord of de verbeteracties leiden tot een positievere kwaliteitservaring. Deze werkwijze stimuleert eigenaarschap bij teams op hun verbeterproces. Het raakt de intrinsieke motivatie en draagt bij aan blijvende gedragsverandering. Lees meer in deze infographic over de Kwaliteit Verbetercyclus of bekijk de animatie. Vragen? Stuur een e-mail naar KVC@vilans.nl .

  • Overzicht
  • 3 Praktijkvoorbeelden
  • 3 Actueel
  • 4 Verslagen
  • 1 Pagina's