Leiderschap, governance en management

In hoofdstuk 5 van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staan de vereisten als het gaat om leiderschap, governance en management. De raad van bestuur is actief ondersteunend en stimulerend ten aanzien van de kwaliteit van de zorgorganisatie zoals beschreven in het kwaliteitskader. En de raad van toezicht ziet toe op de uitvoering.

De raad van bestuur wordt geacht gevoel te houden met het primaire proces en te werken volgens de Zorgbrede Governance Code.

Zes thema’s

Het kwaliteitskader beschrijft de vereisten op het gebied van leiderschap aan de hand van zes thema’s:

  • Visie op zorg
  • Sturen op kernwaarden
  • Leiderschap en goed bestuur
  • Rol en positie interne organen en toezichthouders
  • Inzicht hebben en geven
  • Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise.

Download

Masterclass: Goede kwaliteit realiseren met gedeeld leiderschap

Wat is nou eigenlijk gedeeld leiderschap? Hoe kun je hier op een goede manier vorm aan geven en wie pakt welke rol? Tijdens deze masterclass gaf Carina Pittens, universitair docent van de VU, uitleg over het begrip ‘gedeeld leiderschap’ en wat jij er als professional, manager en bestuurder in de zorg aan hebt.

Zo zorgt goed leiderschap in de zorg voor kwaliteit en werkplezier

Bij vijf succesvolle verbetertrajecten van Waardigheid en trots speelde leiderschap een essentiële rol. Onderzoekers van Waardigheid en trots onderzochten om welke aangrijpingspunten en leiderschapskenmerken voor bestuurders en managers het ging en kwamen er tot zeven.

Afbeelding bij 'Goed leiderschap vraagt ook wat van de zorgmedewerker'

Goed leiderschap vraagt ook wat van de zorgmedewerker

Praktijk - 3 februari 2023 - Effectief leiderschap is cruciaal in het verbeteren van de prestatie van zorgorganisaties. Ook ligt er een verantwoordelijkheid bij de zorgprofessional.

Afbeelding bij 'Kennisdossier leiderschap'

Kennisdossier leiderschap

Tools - 3 januari 2023 - Dit kennisdossier helpt je om goed leiderschap in te zetten. Bekijk de tools, video's en praktijkvoorbeelden om met leiderschap aan de gang te gaan.
onderwerp: Gedeeld leiderschap

Afbeelding bij 'Regionale programmamanagers V&V-sector willen daar hun rol in pakken'

Regionale programmamanagers V&V-sector willen daar hun rol in pakken

Praktijk - 3 december 2022 - Regionale programmamanagers overzien de complexiteit van een ouder wordende samenleving. En daar willen ze ook hun rol in pakken.

Afbeelding bij 'Eigenaarschap versterken: hoe doe je dat als hoger management of bestuurder?'

Eigenaarschap versterken: hoe doe je dat als hoger management of bestuurder?

Tools - 1 november 2022 - Eigenaarschap versterken. Hoe doe je dat? In deze publicatie vind je tips hiervoor van medewerkers voor hoger management en bestuur.

Afbeelding bij 'Zeggenschap begint bij gelijkwaardigheid: ‘Maar dat is niet makkelijk’'

Zeggenschap begint bij gelijkwaardigheid: ‘Maar dat is niet makkelijk’

Praktijk - 1 november 2022 - Zeggenschap begint bij goed luisteren naar medewerkers. Bestuurder Ruth Maas van Zorgcentra De Betuwe is ervan overtuigd dat een relatie van gelijkwaardigheid hierin cruciaal is.

Afbeelding bij 'Zeggenschap begint bij goed luisteren: Wat is daarvoor nodig?'

Zeggenschap begint bij goed luisteren: Wat is daarvoor nodig?

Praktijk - 1 november 2022 - ‘Luisterschap’ is de voedingsbodem voor zeggenschap. Door goed te luisteren kun je pas echt aansluiten bij wat er nodig is. Bij ZorgAccent zijn ze daar scherp op.

Afbeelding bij 'Sturen op eigenaarschap en andere tips voor effectief leiderschap'

Sturen op eigenaarschap en andere tips voor effectief leiderschap

Praktijk - 11 oktober 2022 - In het tweede deel van effectief leiderschap in het verpleeghuis: ‘Versterk eigenaarschap’, ‘Werk planmatig’ en ’Ga in gesprek op basis van feiten’.

Afbeelding bij 'Innerlijke motivatie en andere succesfactoren voor effectief leiderschap'

Innerlijke motivatie en andere succesfactoren voor effectief leiderschap

Praktijk - 20 september 2022 - Hoe pas je effectief leiderschap in het verpleeghuis toe? In dit artikel: ‘Verbind met het primair proces’ en ‘Wakker innerlijke motivatie aan’.

Afbeelding bij 'Icare: ‘Shared governance = zorgmedewerkers een stem geven’'

Icare: ‘Shared governance = zorgmedewerkers een stem geven’

Praktijk - 25 juli 2022 - ‘Organiseer zeggenschap op de plek waar het werk wordt gedaan: de dagelijkse praktijk. Geef de experts een stem!’ Zo omschrijft Cilleke van der Velde van Icare wat 'shared governance' zou moeten zijn.

Afbeelding bij '‘Een dienend leider zet de ontwikkeling van de ander centraal’'

‘Een dienend leider zet de ontwikkeling van de ander centraal’

Praktijk - 16 mei 2022 - bestuurder Jolien Kohlmann-Bins (Het Maanderzand) creëerde de ruimte en veiligheid die medewerkers nodig hebben om zich te ontwikkelen.

Ik wil werken aan:

Leiderschap, governance en management (1)
Afbeelding bij 'Effectief leiderschap inzetten in het verpleeghuis doe je zo'

Effectief leiderschap inzetten in het verpleeghuis doe je zo

Praktijk - 28 oktober 2022 - In het derde en laatste deel van effectief leiderschap: ‘Pas waarderend leiderschap toe’ en ‘Zet volop in op competentie-ontwikkeling’.

Besturen volgens de Governance Code (2)
Afbeelding bij 'Bestuurder, reflecteer!'

Bestuurder, reflecteer!

Verslagen - 5 september 2017 - Regelmatig stilstaan bij uw functioneren en reflecteren op uw eigen handelen levert u en de organisatie veel op. Beantwoord eerlijk een aantal vragen.
onderwerpen: Verandermanagement, Goed bestuur

Afbeelding bij '7 principes voor goed bestuur en toezicht in de Governancecode Zorg 2017'

7 principes voor goed bestuur en toezicht in de Governancecode Zorg 2017

Praktijk - 20 december 2016 - Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. De code is vanaf 1 januari 2017 van kracht.
onderwerp: Goed bestuur

De oprichting van een VAR / PAR (3)
Afbeelding bij 'Betere zorg dankzij adviezen verpleegkundige adviesraad (VAR)'

Betere zorg dankzij adviezen verpleegkundige adviesraad (VAR)

Verslagen - 27 november 2019 - Het functioneren van de VAR heeft bij De Lange Wei een impuls gekregen. Het vergroten van het welzijn van cliënten is een belangrijke motivatie.

Afbeelding bij 'Video inspiratiesessie kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg: VAR/PAR/professionele zeggenschap'

Video inspiratiesessie kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg: VAR/PAR/professionele zeggenschap

Praktijk - 30 januari 2018 - Roland Peppel vertelt in deze video wat een VAR/PAR is, hoe deze op te zetten en verder te ontwikkelen en waar een professionele adviesraad toe leidt.
onderwerp: Verandermanagement

Afbeelding bij 'Zinzia Zorggroep geeft professionals een stem in de Professionele Adviesraad (PAR)'

Zinzia Zorggroep geeft professionals een stem in de Professionele Adviesraad (PAR)

Praktijk - 1 juni 2017 - Zinzia Zorggroep geeft professionals al 2 jaar een stem in de PAR: de Professionele Adviesraad. Met het beschikbaar komen van het Kwaliteitskader is de PAR sectorbreed geïntroduceerd.