Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is de standaard voor kwaliteit in de verpleeghuiszorg. Het is daarmee het kompas voor betrokken partijen als de cliënt en mantelzorgers, zorgverleners en zorgorganisaties, zorgkantoren en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Centraal staan de bewoner én samen leren en verbeteren.

Afbeelding bij 'Geslaagd kwaliteitsgesprek bij Land van Horne in Weert'

Geslaagd kwaliteitsgesprek bij Land van Horne in Weert

Verslagen - 18 februari 2019 - Informeel, prettig en leerzaam: zo kun je het kwaliteitsgesprek bij zorglocatie Hushoven van de stichting Land van Horne in Weert op 7 februari zeker typeren. Lees het verslag!

Afbeelding bij '‘Kwaliteit wordt niet geleverd in de bestuurskamer van het verpleeghuis, maar op de locaties’'

‘Kwaliteit wordt niet geleverd in de bestuurskamer van het verpleeghuis, maar op de locaties’

Verslagen - 5 februari 2019 - Na de pilot is het nu zover: het programma Waardigheid en trots op locatie is van start gegaan. Deelnemers worden optimaal ondersteund om te gaan voldoen aan het kwaliteitskader.

Afbeelding bij 'Hugo de Jonge: ‘Prachtig dat locaties in de spiegel durven kijken om tot kwaliteitsverbetering te komen’'

Hugo de Jonge: ‘Prachtig dat locaties in de spiegel durven kijken om tot kwaliteitsverbetering te komen’

Verslagen - 5 februari 2019 - Na de pilot is het nu zover: het programma Waardigheid en trots op locatie is officieel van start gegaan tijdens de bijeenkomst bij Brentano in Amstelveen met minister Hugo de Jonge (VWS).

Afbeelding bij 'ZN en zorgkantoren publiceren tool voor kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg'

ZN en zorgkantoren publiceren tool voor kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg

Tools - 14 augustus 2018 - ZN en de zorgkantoren publiceren de tool die zorgorganisaties in de verpleeghuiszorg gaan gebruiken om in aanmerking te komen voor een kwaliteitsbudget.
onderwerpen: Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, Kwaliteitsplan

Afbeelding bij 'Voor Zorg en Zekerheid staat het verbeterplan van Aelsmeer in de top vijf'

Voor Zorg en Zekerheid staat het verbeterplan van Aelsmeer in de top vijf

Praktijk - 4 juni 2018 - Het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg was leidend in de opzet voor het kwaliteitsplan van Aelsmeer. Een mooi uitgangspunt, vindt het zorgkantoor van Zorg en Zekerheid, omdat het een concrete basis biedt voor een thematische aanpak in het dialooggesprek.
onderwerp: Kwaliteitsplan

Afbeelding bij 'Zorggroep Ter Weel maakt kwaliteit op locatieniveau zichtbaar'

Zorggroep Ter Weel maakt kwaliteit op locatieniveau zichtbaar

Praktijk - 31 mei 2018 - Zorggroep Ter Weel is voor de opzet van het kwaliteitsplan echt per locatie en afdeling de diepte in gegaan, een aanpak waarvoor het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg een goed uitgangspunt bleek te bieden. Het zorgkantoor van CZ is blij met de gekozen aanpak.
onderwerp: Kwaliteitsplan

Afbeelding bij 'Marjon Schoneveld (ZN): ‘De kwaliteitsplannen bieden goede basis voor de dialoog over kwaliteit tussen zorgaanbieders en zorgkantoren’'

Marjon Schoneveld (ZN): ‘De kwaliteitsplannen bieden goede basis voor de dialoog over kwaliteit tussen zorgaanbieders en zorgkantoren’

Praktijk - 24 mei 2018 - In opdracht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zijn door KPMG de kwaliteitsplannen van de verpleeghuizen beoordeeld. Die vormen volgens ZN een goede basis voor dialooggesprekken over kwaliteitsverbetering.
onderwerp: Kwaliteitsplan

Afbeelding bij 'Zorgkantoor helpt als ouderen op wachtlijst staan'

Zorgkantoor helpt als ouderen op wachtlijst staan

Praktijk - 1 mei 2018 - Nog maar weinig ouderen of hun naasten weten dat zij bij het zorgkantoor terecht kunnen voor zorgbemiddeling en ondersteuning als er sprake is van wachtlijsten. ‘Dat is jammer, want zorgkantoren kunnen hun cliënten steeds beter helpen,’ zegt Inge Schoenmakers, beleidsmedewerker bij de Nederlandse Zorgautoriteit.
onderwerpen: Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, Toezicht, Zorginkoop

Afbeelding bij 'Hugo de Jonge: ‘Bewoners gaan merken dat ze meer liefdevolle tijd en aandacht krijgen’'

Hugo de Jonge: ‘Bewoners gaan merken dat ze meer liefdevolle tijd en aandacht krijgen’

Verslagen - 11 april 2018 - Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) presenteerde 10 april 2018 het nieuwe programma “Thuis in het verpleeghuis. Waardigheid en trots op elke locatie”. Dit nieuwe programma wijst de weg voor hoe de verpleeghuiszorg de komende jaren merkbaar en meetbaar moet worden verbeterd.
onderwerp: Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Afbeelding bij 'Margriet Hommes (ActiZ): ‘Benut de vrije ruimte die het Kwaliteitskader biedt’'

Margriet Hommes (ActiZ): ‘Benut de vrije ruimte die het Kwaliteitskader biedt’

Praktijk - 14 maart 2018 - Het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg biedt in die zin een verplichting dat verpleeghuizen verbeterplannen moeten opstellen en bespreken met de zorgkantoren. Maar het biedt ook vrijheden, stelt Margriet Hommes. En ze raadt aan om die goed te benutten om de zorg voor de cliënt echt beter te maken.
onderwerp: Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Ik wil werken aan:

Een kwaliteitsplan opstellen (1)
Afbeelding bij 'De do’s en don’ts van het kwaliteitsplan'

De do’s en don’ts van het kwaliteitsplan

Tools - 12 september 2018 - De verpleeghuizen zijn volop bezig met het schrijven van de kwaliteitsplannen op grond waarvan de zorgkantoren de gesprekken gaan voeren. Bregje Schouten, beleidsadviseur V&V bij het zorgkantoor van Zilveren Kruis neemt ons mee in de do's en don'ts van het kwaliteitsplan.
onderwerp: Kwaliteitsplan

Kortcyclisch leren en verbeteren (1)
Afbeelding bij 'Spel: Rad van Kwaliteit'

Spel: Rad van Kwaliteit

Praktijk - 23 mei 2022 - Met het spel Rad van Kwaliteit ga je binnen je team in gesprek over het kwaliteitskader met stellingen, vragen en dilemma’s. Het is ook te spelen op het congres!
onderwerpen: Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, Lerende netwerken

Persoonsgerichte zorg (1)
Afbeelding bij 'Toezicht houden vanuit het gedachtegoed persoonsgerichte zorg'

Toezicht houden vanuit het gedachtegoed persoonsgerichte zorg

Praktijk - 30 mei 2022 - Raden van toezicht moeten mee in de verandering uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Toezichthouder Karin Runia: ‘Een incidentenlijstje volstaat niet.’
onderwerp: Toezicht