Kwaliteit meten en verantwoorden

Afbeelding bij Kwaliteit meten en verantwoorden

Binnen het thema kwaliteit meten en verantwoorden werken deelnemers in zes thema-georiënteerde werkkamers aan de ontwikkeling van methoden en instrumenten voor het inzichtelijke maken, bevorderen en verantwoorden van kwaliteit. Daarbij is specifieke aandacht voor bruikbaarheid voor zelfevaluatie, onderbouwing van de methodieken, en werkende principes. De verschillende zorgaanbieders ontwikkelen hun individuele instrumenten, waarbij de kennisdeling in de werkkamers ervoor zorgt dat hun werkwijzen worden verrijkt en/of goede voorbeelden worden overgenomen.

  • Overzicht
  • 89 Praktijkvoorbeelden
  • 10 Tools
  • 6 Beleidsstukken
  • 80 Actueel
  • 32 Verslagen
  • 2 Pagina's

Actueel (80)