Indicatiestelling

Ervaringen die zijn opgedaan binnen het Experiment Regelarme Instellingen (ERAI) laten zien dat op diverse punten het indicatieproces vereenvoudigd, efficiënter en sneller toegepast kan worden. Dat betekent veranderingen op het gebied van procedures en binnen de samenwerking tussen aanbieders en CIZ. Alles is er op gericht dat de klant zo min mogelijk hinder ondervindt van de administratieve processen en dat de juiste zorg zo snel mogelijk kan starten als dat nodig is.

Afbeelding bij 'Resultaten pilot ‘Werkwijze CIZ versnelt’ positief'

Resultaten pilot ‘Werkwijze CIZ versnelt’ positief

Beleidsstukken - 13 mei 2019 - Minister Hugo de Jonge heeft de rapportage met de resultaten van de pilot 'Werkwijze CIZ versnelt' aangeboden aan de Tweede Kamer. Cliënten, mantelzorgers en zorgaanmelders waardeerden de werkwijze met een 8,9.

Afbeelding bij 'Tussenevaluatie indicatiestelling door het CIZ'

Tussenevaluatie indicatiestelling door het CIZ

Beleidsstukken - 20 april 2017 - Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft in een tussenevaluatie gekeken naar de 17 deelnemers aan het thema Indicatiestelling van Waardigheid en trots.

Afbeelding bij 'Verslag bijeenkomst Themagroep Indicatiestelling'

Verslag bijeenkomst Themagroep Indicatiestelling

Verslagen - 3 oktober 2016 - Op 7 september 2016 kwam de themagroep Indicatiestelling bij elkaar.

Afbeelding bij 'Verslag Workshops indicatiestelling en intake'

Verslag Workshops indicatiestelling en intake

Verslagen - 15 augustus 2016 - De 7 deelnemers die binnen Waardigheid en trots verbeterplannen uitvoeren op het gebied van indicatiestelling en intake verzorgden op 4 juli een workshop hierover.

Afbeelding bij 'Eén contactpersoon voor toegangsproces belangrijk voor cliënt en naasten'

Eén contactpersoon voor toegangsproces belangrijk voor cliënt en naasten

Tools - 19 juni 2016 - Cliënten in de ouderenzorg zijn gebaat bij één vaste contactpersoon concludeert promovenda Lisette Schipper over het zorg toegangsproces.

Afbeelding bij 'Zorgkantoren vereenvoudigen en uniformeren toetsingskader voor zorg thuis'

Zorgkantoren vereenvoudigen en uniformeren toetsingskader voor zorg thuis

Beleidsstukken - 1 april 2016 - Vanaf 1 april werken alle zorgkantoren met een uniforme werkwijze bij het vaststellen van een beschikking voor langdurige zorg thuis.
onderwerp: Zorginkoop

Afbeelding bij 'Algemeen overleg ‘Wet langdurige zorg (Wlz)’ op 3 maart 2016'

Algemeen overleg ‘Wet langdurige zorg (Wlz)’ op 3 maart 2016

Beleidsstukken - 29 februari 2016 - Op 3 maart 2016 vindt het Algemeen overleg 'Wet langdurige zorg (Wlz)' plaats in de Tweede Kamer. We zetten de belangrijkste aandachtspunten op een rij.

Afbeelding bij 'CIZ: de balans bewaren tussen snelheid en zorgvuldigheid'

CIZ: de balans bewaren tussen snelheid en zorgvuldigheid

Praktijk - 9 februari 2016 - Opella is terecht ongeduldig om vervolgstappen te zetten in de indicatiestelling onder de Wet langdurige zorg, in vervolg op het experiment regelarme instellingen (erai) waaraan het deelnam, stelt Colette Schellinger, adviseur bij het CIZ.

Afbeelding bij 'Onafhankelijke indicatiestelling vraagt om training en toetsing op landelijk niveau'

Onafhankelijke indicatiestelling vraagt om training en toetsing op landelijk niveau

Praktijk - 9 februari 2016 - Indicatiestelling in de Wlz brengt een nieuw leerproces met zich mee voor de klantadviseurs van Opella én voor het CIZ.

Geen onderdelen gevonden.