Indicatiestelling

Ervaringen die zijn opgedaan binnen het Experiment Regelarme Instellingen (ERAI) laten zien dat op diverse punten het indicatieproces vereenvoudigd, efficiënter en sneller toegepast kan worden. Dat betekent veranderingen op het gebied van procedures en binnen de samenwerking tussen aanbieders en CIZ. Alles is er op gericht dat de klant zo min mogelijk hinder ondervindt van de administratieve processen en dat de juiste zorg zo snel mogelijk kan starten als dat nodig is.

Afbeelding bij 'Resultaten pilot ‘Werkwijze CIZ versnelt’ positief'

Resultaten pilot ‘Werkwijze CIZ versnelt’ positief

Beleidsstukken - 13 mei 2019 - Minister Hugo de Jonge heeft de rapportage met de resultaten van de pilot 'Werkwijze CIZ versnelt' aangeboden aan de Tweede Kamer. Cliënten, mantelzorgers en zorgaanmelders waardeerden de werkwijze met een 8,9.

Afbeelding bij 'Dames THe-blik: ‘Met een gerust hart wachten'

Dames THe-blik: ‘Met een gerust hart wachten

Praktijk - 18 september 2018 - 'Zorgorganisaties gaan nog te passief om met cliënten en hun naasten die belangstelling tonen voor een locatie of op de wachtlijst staan. Ons advies: maak en houd een warm contact.' Bekijkde tips van de Dames THe voor warm contact.

Afbeelding bij 'Tussenevaluatie indicatiestelling door het CIZ'

Tussenevaluatie indicatiestelling door het CIZ

Beleidsstukken - 20 april 2017 - Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft in een tussenevaluatie gekeken naar de 17 deelnemers aan het thema Indicatiestelling van Waardigheid en trots.

Afbeelding bij 'Verslag bijeenkomst Themagroep Indicatiestelling'

Verslag bijeenkomst Themagroep Indicatiestelling

Verslagen - 3 oktober 2016 - Op 7 september 2016 kwam de themagroep Indicatiestelling bij elkaar.

Afbeelding bij 'Verkorte indicatiestelling geeft cliënt en mantelzorger rust en duidelijkheid'

Verkorte indicatiestelling geeft cliënt en mantelzorger rust en duidelijkheid

Praktijk - 3 oktober 2016 - ZuidOostZorg geeft cliënten en mantelzorgers via een verkorte indicatiestelling zo snel mogelijk duidelijkheid over wat het kan betekenen op het moment dat opname aan de orde is.
onderwerp: Cliëntenraad

Afbeelding bij 'Verslag Workshops indicatiestelling en intake'

Verslag Workshops indicatiestelling en intake

Verslagen - 15 augustus 2016 - De 7 deelnemers die binnen Waardigheid en trots verbeterplannen uitvoeren op het gebied van indicatiestelling en intake verzorgden op 4 juli een workshop hierover.

Afbeelding bij 'Norschoten: Verkorte indicatiestelling maakt van verpleegzorg in de thuissituatie betere zorg'

Norschoten: Verkorte indicatiestelling maakt van verpleegzorg in de thuissituatie betere zorg

Praktijk - 29 juni 2016 - Door het verkorte indicatietraject dat Norschoten in het kader van Waardigheid en trots heeft ingevoerd, is passende zorg voor de cliënt snel mogelijk.

Afbeelding bij 'Eén contactpersoon voor toegangsproces belangrijk voor cliënt en naasten'

Eén contactpersoon voor toegangsproces belangrijk voor cliënt en naasten

Tools - 19 juni 2016 - Cliënten in de ouderenzorg zijn gebaat bij één vaste contactpersoon concludeert promovenda Lisette Schipper over het zorg toegangsproces.

Afbeelding bij 'Zorgkantoren vereenvoudigen en uniformeren toetsingskader voor zorg thuis'

Zorgkantoren vereenvoudigen en uniformeren toetsingskader voor zorg thuis

Beleidsstukken - 1 april 2016 - Vanaf 1 april werken alle zorgkantoren met een uniforme werkwijze bij het vaststellen van een beschikking voor langdurige zorg thuis.
onderwerp: Zorginkoop

Geen onderdelen gevonden.