Indicatiestelling

Afbeelding bij Indicatiestelling

Ervaringen die zijn opgedaan binnen het Experiment Regelarme Instellingen (ERAI) laten zien dat op diverse punten het indicatieproces vereenvoudigd, efficiënter en sneller toegepast kan worden. Dat betekent veranderingen op het gebied van procedures en binnen de samenwerking tussen aanbieders en CIZ. Alles is er op gericht dat de klant zo min mogelijk hinder ondervindt van de administratieve processen en dat de juiste zorg zo snel mogelijk kan starten als dat nodig is.

  • Overzicht
  • 5 Praktijkvoorbeelden
  • 1 Tools
  • 4 Beleidsstukken
  • 4 Actueel
  • 4 Verslagen