Gebruik van hulpbronnen

Afbeelding bij 'Samenwerken in de nachtzorg door middel van zorgcirkels'

Samenwerken in de nachtzorg door middel van zorgcirkels

Praktijk - 21 juni 2016 - In Zuidoost-Brabant werken zeventien zorgorganisaties samen door middel van zorgcirkels: ’s nachts zijn medewerkers inzetbaar voor cliënten van meerdere organisaties.
onderwerpen: Nachtzorg, Technologie, Samenwerking

Afbeelding bij 'Verslag: Duurzame en structurele bekostiging van de SO in de eerstelijn'

Verslag: Duurzame en structurele bekostiging van de SO in de eerstelijn

Verslagen - 13 juni 2016 - Lees het verslag van de bijeenkomst van deelnemers aan het thema bekostiging specialist ouderengeneeskunde van woensdag 8 juni 2016.
onderwerp: Bekostiging SO buiten verpleeghuis

Afbeelding bij 'Wat is nodig voor een succesvolle introductie van uitkomstbekostiging?'

Wat is nodig voor een succesvolle introductie van uitkomstbekostiging?

Tools - 18 mei 2016 - Het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft de bouwstenen en randvoorwaarden voor uitkomstbekostiging in kaart gebracht.
onderwerp: Zorginkoop

Afbeelding bij 'Overzicht van digitale platforms voor communicatie met familie en mantelzorgers'

Overzicht van digitale platforms voor communicatie met familie en mantelzorgers

Tools - 26 april 2016 - Veel familieleden en mantelzorgers zijn online vaardig. Voor zorgorganisaties is het aantrekkelijk om te kunnen communiceren met naasten via digitale platforms.
onderwerpen: Technologie, Familieparticipatie

Afbeelding bij 'Verslag bijeenkomst Huisarts of Specialist Ouderengeneeskunde in de lead'

Verslag bijeenkomst Huisarts of Specialist Ouderengeneeskunde in de lead

Praktijk - 12 april 2016 - Donderdag 31 maart discussieerden de deelnemers van het thema bekostiging specialist ouderengeneeskunde samen over twee uitersten: de huisarts in the lead én de SO in the lead.
onderwerp: Bekostiging SO buiten verpleeghuis

Afbeelding bij 'OBG biedt ouderen ruimte om zich te blijven ontwikkelen'

OBG biedt ouderen ruimte om zich te blijven ontwikkelen

Praktijk - 4 april 2016 - OBG in Nijmegen besloot al vijftien jaar geleden dat het wel goed is in zorg, maar niet in stenen en koos daarom voor volledige extramuralisering.

Afbeelding bij 'Sevagram voorziet met dementiegame in behoefte aan kennis over dementie'

Sevagram voorziet met dementiegame in behoefte aan kennis over dementie

Praktijk - 30 maart 2016 - Met de Dementiegame wil Sevagram niet alleen de eigen zorg verbeteren, maar ook een rol spelen in de maatschappij voor de mensen om de organisatie heen.
onderwerpen: Technologie, Dementie, Opleiden

Afbeelding bij 'Doelmatigere zorg met geïntegreerde aanpak SamenOud'

Doelmatigere zorg met geïntegreerde aanpak SamenOud

Praktijk - 25 maart 2016 - De voorlopige resultaten na één jaar werken met de nieuwe zorgvorm SamenOud toonden positieve effecten aan op zelfredzaamheid, eigen regie en welbevinden. De totale kosten bleven gelijk.
onderwerpen: Bekostiging SO buiten verpleeghuis, Samenwerking

Afbeelding bij 'Samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde in beweging'

Samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde in beweging

Praktijk - 14 maart 2016 - De Zorgboog werkte met alle betrokken huisartsenorganisaties een nieuw samenwerkingsmodel uit voor de huisarts en de specialist ouderengeneeskunde.
onderwerp: Bekostiging SO buiten verpleeghuis

Ik wil werken aan:

Gebruik van hulpbronnen (2)
Afbeelding bij 'Kennisdossier domeinoverstijgend samenwerken'

Kennisdossier domeinoverstijgend samenwerken

Praktijk - 10 mei 2021 - Zorgen dat kwetsbare ouderen langer het leven kunnen leven zoals ze dat willen, in hun eigen vertrouwde omgeving. Dat is het doel van domeinoverstijgend samenwerken. Bekijk deze kennisproducten over domeinoverstijgend samenwerken.
onderwerpen: Domeinoverstijgend samenwerken, Samenwerking

Afbeelding bij 'Inventarisatie technologische toepassingen in de verpleeghuiszorg'

Inventarisatie technologische toepassingen in de verpleeghuiszorg

Praktijk - 8 juni 2020 - We hebbende ervaringen van veel relevante technologische toepassingen in de verpleeghuiszorg geïnventariseerd. Bekijk het overzicht!
onderwerp: Technologie

Implementatie van technologie (3)
Afbeelding bij 'Inventarisatie technologische toepassingen in de verpleeghuiszorg'

Inventarisatie technologische toepassingen in de verpleeghuiszorg

Praktijk - 8 juni 2020 - We hebbende ervaringen van veel relevante technologische toepassingen in de verpleeghuiszorg geïnventariseerd. Bekijk het overzicht!
onderwerp: Technologie

Afbeelding bij 'Publicatie: Juridische vragen en antwoorden over cliëntportalen'

Publicatie: Juridische vragen en antwoorden over cliëntportalen

Tools - 25 juni 2018 - Samen met acht zorgorganisaties uit Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen en jurist Carolien Jobse (Corvers) bundelden we de meest voorkomende (juridische) vragen en dilemma’s over het gebruik van cliëntportalen. Waar mogelijk formuleerden we ook de antwoorden op deze vragen.
onderwerp: Technologie

Afbeelding bij 'Implementatietoolkit Technologie in de zorg'

Implementatietoolkit Technologie in de zorg

Tools - 22 januari 2018 - In de Implementatietoolkit Technologie vind je per stap van het implementatieproces uitleg, tips, tools en praktische voorbeelden van organisaties uit Waardigheid en trots.
onderwerp: Technologie

Waardigheid en trots op locatie

Waardigheid en trots op locatie is een ondersteuningsprogramma voor verpleeghuislocaties. Deelnemende locaties krijgen binnen drie maanden inzicht in de mate waarin zij voldoen aan de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Afhankelijk van ontwikkelpunten krijgen zij ondersteuning op maat.

De zwaarte en vorm van de ondersteuning hangt af van de uitkomsten van de scan en de wensen van de locatie. Dat kan variëren van lichte tot intensievere ondersteuning in de vorm van expertsessies, coaching, inzet van netwerken of het aanreiken van tools en instrumenten om de kwaliteit te verbeteren.

Lees meer over deelnemen aan Waardigheid en trots op locatie.