Duurzame medische zorg

Er begint meer vraag naar medische zorg te komen omdat mensen die ouder worden langer zelfstandig wonen, met meer complexe medische vraagstukken. Tegelijkertijd is er krapte op de arbeidsmarkt van alle artsen die medisch-generalistische zorg leveren: van huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Om toch voor iedere oudere medisch-generalistische zorg te garanderen, worden van zorgaanbieders acties verwacht om huisartsen én specialist ouderengeneeskunde te ondersteunen.

Door de ontwikkeling naar kleinschaligheid is het een uitdaging de kennis van specialisten ouderengeneeskunde ook buiten de muren van zorgorganisaties goed te ontsluiten. Naast de bestaande organisatie in behandeldiensten, ontstaat steeds vaker nieuw aanbod vanuit moderne zorgnetwerken. Er ontstaan nieuwe (regionale) organisatievormen, zoals maatschappen, coöperaties en samenwerkingsverbanden van en voor artsen, naast de traditionele behandeldiensten met instellingsartsen in loondienst.

Organisatie medisch-generalistische zorg

Goed georganiseerde medisch-generalistische zorg heeft voordelen. Er wordt zorg voorkomen, vervangen en verplaatst. Het kan cliënt, mantelzorger en zorgverleners beter voorbereiden op medische situaties met spoed. De juiste betrokkenheid van de specialist ouderengeneeskunde biedt ruimte voor medicijnreviews en afname van medicijngebruik. Zo kan zorg worden vervangen. Er wordt ook zorg verplaatst: de huisarts wordt ontlast en het aantal verwijzingen naar de tweede lijn kan afnemen.

Overzichtsartikelen Duurzame medische zorg

Praktijkvoorbeelden

Bekijk de praktijkvoorbeelden van Duurzame medische zorg.

Publicatie Duurzame medische zorg

Deze interactieve publicatie Duurzame medische zorg laat goed zien wat per regio de uitgangspunten zijn en wat er al concreet gebeurt in pilots.

Triage

Acht regio’s laten zien hoe zij de triage organiseren om de langdurige ouderenzorg te verduurzamen. Lees Acht voorbeelden van triage is opbrengst van regionale samenwerking.

Toekomstbeeld Duurzame medische zorg

In het najaar van 2021 verschijnen hier zeven verhalen. Je leest hoe zeven regio’s verder zijn gegaan met pilots. Bekijk hoe duurzame medische zorg het vliegwiel is voor regionale samenwerking.

Afbeelding bij 'Nieuw perspectief op medische zorg en behandeling door brede taakherschikking'

Nieuw perspectief op medische zorg en behandeling door brede taakherschikking

Praktijk - 17 december 2018 - Friesland is gestart met een pilot waarin ze kijken wat de zorgvraag van de bewoner is en hoe ze daar met taakherschikking op kunnen aansluiten.
onderwerp: Duurzame medische zorg

Afbeelding bij 'Nieuwenhuizen (Verenso): ‘Benut kennis specialist ouderengeneeskunde ook buiten verpleeghuis’'

Nieuwenhuizen (Verenso): ‘Benut kennis specialist ouderengeneeskunde ook buiten verpleeghuis’

Praktijk - 27 maart 2018 - Als de specialist ouderengeneeskunde betrokken is bij het beleid van het verpleeghuis, heeft dit een positieve invloed op het beleid, stelt Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter van Verenso. Ook in de eerste lijn heeft de specialist ouderengeneeskunde meerwaarde. Maar die kan nog veel beter worden benut dan nu gebeurt.
onderwerp: Bekostiging SO buiten verpleeghuis

1 3 4 5
Geen onderdelen gevonden.