Duurzame medische zorg

Er begint meer vraag naar medische zorg te komen omdat mensen die ouder worden langer zelfstandig wonen, met meer complexe medische vraagstukken. Tegelijkertijd is er krapte op de arbeidsmarkt van alle artsen die medisch-generalistische zorg leveren: van huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Om toch voor iedere oudere medisch-generalistische zorg te garanderen, worden van zorgaanbieders acties verwacht om huisartsen én specialist ouderengeneeskunde te ondersteunen.

Door de ontwikkeling naar kleinschaligheid is het een uitdaging de kennis van specialisten ouderengeneeskunde ook buiten de muren van zorgorganisaties goed te ontsluiten. Naast de bestaande organisatie in behandeldiensten, ontstaat steeds vaker nieuw aanbod vanuit moderne zorgnetwerken. Er ontstaan nieuwe (regionale) organisatievormen, zoals maatschappen, coöperaties en samenwerkingsverbanden van en voor artsen, naast de traditionele behandeldiensten met instellingsartsen in loondienst.

Organisatie medisch-generalistische zorg

Goed georganiseerde medisch-generalistische zorg heeft voordelen. Er wordt zorg voorkomen, vervangen en verplaatst. Het kan cliënt, mantelzorger en zorgverleners beter voorbereiden op medische situaties met spoed. De juiste betrokkenheid van de specialist ouderengeneeskunde biedt ruimte voor medicijnreviews en afname van medicijngebruik. Zo kan zorg worden vervangen. Er wordt ook zorg verplaatst: de huisarts wordt ontlast en het aantal verwijzingen naar de tweede lijn kan afnemen.

Actiz, Verenso, LHV en het ministerie van VWS maken in 2020 afspraken met elkaar zodat alle ouderen de medisch-generalistische zorg krijgen die zij nodig hebben, zowel overdag als in de avond-, nacht- en weekenden, onder de voorwaarden die artsen nodig hebben om hun werk te kunnen doen.

5 elementen aanpak zorg op de juiste plek

In de Kamerbrief van minister Bruins (december 2019) over de juiste medisch-generalistische zorg op de juiste plek staat de aanpak beschreven in 5 elementen.

  1. Artsen beter faciliteren: randvoorwaarden op orde
  2. Convenant van afspraken in gehandicaptenzorg
  3. Uitwerking bestuurlijke afspraken in ouderenzorg
  4. Praktijkvoorbeelden van medisch-generalistische zorg
  5. Onderzoek NZa medisch-generalistische zorg voor patiënten met Wlz-indicatie
Afbeelding bij 'Duurzame medische zorg voor kwetsbare ouderen'

Duurzame medische zorg voor kwetsbare ouderen

Verslagen - 2 mei 2019 - Waardigheid en trots in de regio organiseerde op 9 april een startbijeenkomst van het landelijke netwerk over duurzame medische zorg voor kwetsbare ouderen. Lees het verslag.
onderwerp: Duurzame medische zorg

Afbeelding bij 'Nieuw perspectief op medische zorg en behandeling door brede taakherschikking'

Nieuw perspectief op medische zorg en behandeling door brede taakherschikking

Praktijk - 17 december 2018 - Friesland is gestart met een pilot waarin ze kijken wat de zorgvraag van de bewoner is en hoe ze daar met taakherschikking op kunnen aansluiten.
onderwerp: Duurzame medische zorg

Afbeelding bij 'Nieuwenhuizen (Verenso): ‘Benut kennis specialist ouderengeneeskunde ook buiten verpleeghuis’'

Nieuwenhuizen (Verenso): ‘Benut kennis specialist ouderengeneeskunde ook buiten verpleeghuis’

Praktijk - 27 maart 2018 - Als de specialist ouderengeneeskunde betrokken is bij het beleid van het verpleeghuis, heeft dit een positieve invloed op het beleid, stelt Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter van Verenso. Ook in de eerste lijn heeft de specialist ouderengeneeskunde meerwaarde. Maar die kan nog veel beter worden benut dan nu gebeurt.
onderwerp: Bekostiging SO buiten verpleeghuis

Geen onderdelen gevonden.