Duurzame medische zorg

Er begint meer vraag naar medische zorg te komen omdat mensen die ouder worden langer zelfstandig wonen, met meer complexe medische vraagstukken. Tegelijkertijd is er krapte op de arbeidsmarkt van alle artsen die medisch-generalistische zorg leveren: van huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Om toch voor iedere oudere medisch-generalistische zorg te garanderen, worden van zorgaanbieders acties verwacht om huisartsen én specialist ouderengeneeskunde te ondersteunen.

Door de ontwikkeling naar kleinschaligheid is het een uitdaging de kennis van specialisten ouderengeneeskunde ook buiten de muren van zorgorganisaties goed te ontsluiten. Naast de bestaande organisatie in behandeldiensten, ontstaat steeds vaker nieuw aanbod vanuit moderne zorgnetwerken. Er ontstaan nieuwe (regionale) organisatievormen, zoals maatschappen, coöperaties en samenwerkingsverbanden van en voor artsen, naast de traditionele behandeldiensten met instellingsartsen in loondienst.

Organisatie medisch-generalistische zorg

Goed georganiseerde medisch-generalistische zorg heeft voordelen. Er wordt zorg voorkomen, vervangen en verplaatst. Het kan cliënt, mantelzorger en zorgverleners beter voorbereiden op medische situaties met spoed. De juiste betrokkenheid van de specialist ouderengeneeskunde biedt ruimte voor medicijnreviews en afname van medicijngebruik. Zo kan zorg worden vervangen. Er wordt ook zorg verplaatst: de huisarts wordt ontlast en het aantal verwijzingen naar de tweede lijn kan afnemen.

Actiz, Verenso, LHV en het ministerie van VWS maken in 2020 afspraken met elkaar zodat alle ouderen de medisch-generalistische zorg krijgen die zij nodig hebben, zowel overdag als in de avond-, nacht- en weekenden, onder de voorwaarden die artsen nodig hebben om hun werk te kunnen doen.

5 elementen aanpak zorg op de juiste plek

In de Kamerbrief van minister Bruins (december 2019) over de juiste medisch-generalistische zorg op de juiste plek staat de aanpak beschreven in 5 elementen.

  1. Artsen beter faciliteren: randvoorwaarden op orde
  2. Convenant van afspraken in gehandicaptenzorg
  3. Uitwerking bestuurlijke afspraken in ouderenzorg
  4. Praktijkvoorbeelden van medisch-generalistische zorg
  5. Onderzoek NZa medisch-generalistische zorg voor patiënten met Wlz-indicatie
Afbeelding bij 'SO’s van de Posten bieden ondersteuning aan huisartsen'

SO’s van de Posten bieden ondersteuning aan huisartsen

Praktijk - 8 december 2020 - De Posten in Enschede wil ook graag een rol vervullen in de wijk, zodat mensen langer thuis kunnen wonen. Daarom ondersteunen de SO's van de Posten de huisartsen.
onderwerpen: Duurzame medische zorg, Samenwerking

Afbeelding bij 'Regio Groningen ontwikkelt app voor triage én e-learning'

Regio Groningen ontwikkelt app voor triage én e-learning

Verslagen - 7 december 2020 - In de Regio Groningen wordt een app ontwikkeld voor eenduidige triage van ouderenzorgorganisaties die samenwerken in de ANW. Bekijk het verslag van de workshop tijdens de bijeenkomst Duurzame medische zorg.
onderwerp: Duurzame medische zorg

Afbeelding bij 'Regio Achterhoek: Samen naar een regionale ANW'

Regio Achterhoek: Samen naar een regionale ANW

Verslagen - 1 december 2020 - In de Achterhoek hebben diverse zorgorganisaties samen een regionale ANW opgezet. Bekijk het verslag van de workshop tijdens de bijeenkomst Duurzame medische zorg.
onderwerp: Duurzame medische zorg

Afbeelding bij 'Samen Slimmer Drenthe: garantie van kwalitatieve zorg tijdens ANW'

Samen Slimmer Drenthe: garantie van kwalitatieve zorg tijdens ANW

Praktijk - 26 november 2020 - Samen Slimmer Drenthe is opgericht omdat er een tekort aan Specialisten Ouderengeneeskunde bestaat in de provincie Drenthe. Door samen te werken over de grenzen van de deelnemende organisaties heen, kan er efficiënter gebruik worden gemaakt van verpleegkundigen en specialisten.
onderwerpen: Technologie, Bekostiging SO buiten verpleeghuis, Duurzame medische zorg

Afbeelding bij 'Terugkijken: online bijeenkomst Duurzame medische zorg'

Terugkijken: online bijeenkomst Duurzame medische zorg

Verslagen - 24 november 2020 - Bekijk nu de opname van de online bijeenkomst over Duurzame medische zorg in de regio, download de presentaties en lees het verslag.
onderwerpen: Duurzame medische zorg, Samenwerking

Afbeelding bij 'Rivas: SO’s en geriatrieverpleegkundigen versterken de eerstelijn'

Rivas: SO’s en geriatrieverpleegkundigen versterken de eerstelijn

Praktijk - 3 november 2020 - Het Geriatrisch Onderzoek en Adviescentrum (GOAC) van Rivas biedt al twintig jaar consultatie in de wijk aan. Een geriatrie-verpleegkundige komt samen met de specialist ouderengeneeskunde (SO) op verwijzing van een huisarts bij kwetsbare ouderen thuis. Een mooi voorbeeld van duurzame medische zorg.
onderwerpen: Bekostiging SO buiten verpleeghuis, Duurzame medische zorg, Samenwerking

Afbeelding bij 'Publicatie Duurzame medische zorg in de regio'

Publicatie Duurzame medische zorg in de regio

Praktijk - 14 september 2020 - De ouderenzorg verduurzamen door meer samen te werken in de regio. Dat is het thema van de publicatie over duurzame medische zorg.
onderwerp: Duurzame medische zorg

Afbeelding bij 'De Wulverhorst: SO en huisarts werken samen'

De Wulverhorst: SO en huisarts werken samen

Praktijk - 18 augustus 2020 - In De Wulverhorst werkem SO en huisarts samen. De huisarts richt zich op de basiszorg en de SO op de meer specialistische vraagstukken.
onderwerp: Duurzame medische zorg

Afbeelding bij 'Ouderenpoli Florence helpt huisartsen bij complexe zorg voor ouderen'

Ouderenpoli Florence helpt huisartsen bij complexe zorg voor ouderen

Praktijk - 25 mei 2020 - In regio Haaglanden kunnen huisartsen voor kwetsbare ouderen met een complexe zorgvraag gebruik maken van de dienstverlening en expertise van de specialisten ouderengeneeskunde van Florence.
onderwerpen: Bekostiging SO buiten verpleeghuis, Duurzame medische zorg

Afbeelding bij 'King Arthur Groep: huisartsen en SO bieden samen zorg'

King Arthur Groep: huisartsen en SO bieden samen zorg

Praktijk - 22 mei 2020 - Bij King Arthur Groep werken huisarts en SO samen om zorg te verlenen in woonzorgvoorziening Ridderspoor. Hoe is dat georganiseerd?
onderwerpen: Bekostiging SO buiten verpleeghuis, Duurzame medische zorg

Geen onderdelen gevonden.