Duurzame medische zorg

Er komt meer vraag naar medische zorg, omdat mensen die ouder worden langer zelfstandig wonen. Bovendien hebben zij meer complexe medische vraagstukken. Tegelijkertijd is er krapte op de arbeidsmarkt van alle artsen die medisch-generalistische zorg leveren: van huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Om toch voor iedere oudere medisch-generalistische zorg te garanderen, worden van zorgaanbieders acties verwacht om huisartsen én specialisten ouderengeneeskunde te ondersteunen.

Door de ontwikkeling naar kleinschaligheid is het een uitdaging de kennis van specialisten ouderengeneeskunde ook buiten de muren van zorgorganisaties beschikbaar te maken. Naast de bestaande organisatie in behandeldiensten, ontstaat steeds vaker nieuw aanbod vanuit zorgnetwerken. Naast de traditionele behandeldiensten met instellingsartsen in loondienst zie je steeds meer nieuwe organisatievormen. Denk aan maatschappen, coöperaties en samenwerkingsverbanden van en voor artsen.

Organisatie medisch-generalistische zorg

Goed georganiseerde medisch-generalistische zorg heeft voordelen. Zo voorkomt, vervangt en verplaatst het zorg. Het bereidt cliënt, mantelzorger en zorgverleners beter voor op medische situaties met spoed. De betrokkenheid van de specialist ouderengeneeskunde biedt ruimte voor medicijnreviews en afname van medicijngebruik. Zo kan zorg worden vervangen. Er wordt ook zorg verplaatst: de huisarts wordt ontlast en het aantal verwijzingen naar de tweede lijn neemt af.

Overzichtsartikelen Duurzame medische zorg

Verslag tweede landelijke netwerkbijeenkomst

Op deze pagina vindt u een dialoogwijzer. Hiermee brengt u domeinoverstijgende samenwerking en dilemma’s als thema in uw regio of eigen netwerk/beroepsgroep in gesprek. Ook vindt u daar het verslag van onze tweede landelijke (online) netwerkbijeenkomst van dit jaar.

Zorgprofessionals VVT-instellingen ondersteunen huisartsen

De druk op huisartsen neemt alsmaar verder toe. In meerdere regio’s bieden zorgprofessionals van VVT-instellingen daarom ondersteuning aan huisartsen, zoals in Midden IJssel en Utrecht. Bekijk de resultaten.

Mechanismen van regionale samenwerking: wat werkt en wat niet?

Hoe organiseer je duurzame medische zorg voor ouderen in de regio het beste? Die vraag staat centraal in een groeiend aantal regio’s waarin partijen steeds meer gaan samenwerken. De regio’s spraken erover op een netwerkbijeenkomst in juni 2022. Lees over de mechanismen in die samenwerking.

Verder bouwen aan Duurzame medische zorg in de regio

In november 2021 namen meer dan 160 belangstellenden deel aan de Landelijke Netwerkbijeenkomst: Verder bouwen aan Duurzame medische zorg in de regio. Lees hoe de regio’s samen knelpunten oplossen.

Toekomstbeeld Duurzame medische zorg

In het najaar van 2021 zijn zeven verhalen verschenen. Je leest hoe zeven regio’s verder zijn gegaan met pilots. Bekijk hoe duurzame medische zorg het vliegwiel is voor regionale samenwerking.

Triage

Acht regio’s laten zien hoe zij de triage organiseren om de langdurige ouderenzorg te verduurzamen. Lees Acht voorbeelden van triage is opbrengst van regionale samenwerking.

Publicatie Duurzame medische zorg

Deze interactieve publicatie Duurzame medische zorg laat goed zien wat per regio de uitgangspunten zijn en wat er al concreet gebeurt in pilots.

Afbeelding bij 'Succesvolle samenwerking huisarts en SO in Utrecht dankzij ONUe'

Succesvolle samenwerking huisarts en SO in Utrecht dankzij ONUe

Praktijk - 10 oktober 2022 - ONUe is een netwerk van specialisten ouderengeneeskunde (SO's) die in samenwerking met de huisarts cliënten in de eerste lijn behandelen.
onderwerp: Duurzame medische zorg

Afbeelding bij '24-uurszorg garandeert duurzame behandeling van ouderen in Friesland'

24-uurszorg garandeert duurzame behandeling van ouderen in Friesland

Praktijk - 3 oktober 2022 - Regionale 24-uurszorg, daarmee wil ZO-Friesland duurzame behandeling van (kwetsbare) ouderen garanderen. Dat lijkt te gaan lukken.
onderwerp: Duurzame medische zorg

Afbeelding bij 'Zorgprofessionals VVT-instellingen ondersteunen huisartsen'

Zorgprofessionals VVT-instellingen ondersteunen huisartsen

Praktijk - 20 september 2022 - De druk op huisartsen neemt alsmaar verder toe. In meerdere regio’s bieden zorgprofessionals van VVT-instellingen daarom ondersteuning aan huisartsen, zoals in Midden IJssel en Utrecht.

Afbeelding bij 'Achterhoek zet SO efficiënt in met gezamenlijke ANW-diensten'

Achterhoek zet SO efficiënt in met gezamenlijke ANW-diensten

Praktijk - 6 september 2022 - In avond-, nacht- en weekenddiensten zetten organisaties in de Achterhoek SO's en VS'en in. Gevolg: minder diensten en leren van elkaar.
onderwerp: Duurzame medische zorg

Afbeelding bij 'Regionaal opleiden GZ-psychologen is een must'

Regionaal opleiden GZ-psychologen is een must

Praktijk - 24 augustus 2022 - Het opleiden van een GZ-psycholoog kan alleen nog in regionaal verband. Dat is de uitkomst van een netwerkbijeenkomst over duurzame medische zorg. GZ-psychologen en andere betrokkenen bespraken daar de stand van zaken. 
onderwerp: Duurzame medische zorg

Afbeelding bij 'Regio Heerenveen kiest voor populatiegerichte ‘vernieuwde’ aanpak'

Regio Heerenveen kiest voor populatiegerichte ‘vernieuwde’ aanpak

Praktijk - 15 augustus 2022 - Samen kijken naar wat inwoners nodig hebben en daarbij een datagerichte aanpak hanteren. Dat is waar regio Heerenveen voor kiest. ‘Wij spreken hier over duurzame populatiegerichte zorg.'
onderwerp: Domeinoverstijgend samenwerken

Afbeelding bij 'ANW-triageverpleegkundigen Drenthe zijn schot in de roos'

ANW-triageverpleegkundigen Drenthe zijn schot in de roos

Praktijk - 8 augustus 2022 - In Drenthe neemt de druk op specialisten ouderengeneeskunde alsmaar toe. In het project Samen Slimmer Drenthe anticipeert de regio op deze situatie.

Afbeelding bij 'Mechanismen van regionale samenwerking: wat werkt en wat niet?'

Mechanismen van regionale samenwerking: wat werkt en wat niet?

Verslagen - 27 juni 2022 - Hoe kun je duurzame medische zorg voor ouderen in de regio het beste organiseren? In een groeiend aantal regio’s werken partijen steeds meer samen. Hoe verloopt die samenwerking? Wat zijn daarin de mechanismen?
onderwerp: Duurzame medische zorg

Afbeelding bij 'Handreiking verlicht druk op zorg met taakherschikking'

Handreiking verlicht druk op zorg met taakherschikking

Tools - 10 mei 2022 - Taakherschikking is een heel goede manier om de druk op de zorg te verlichten. Vijf thema’s in de handreiking Samenwerking en Taakherschikking Ouderenzorg om hiermee aan de slag te gaan.
onderwerp: Duurzame medische zorg

Afbeelding bij 'Gedragsdeskundige als regiebehandelaar'

Gedragsdeskundige als regiebehandelaar

Praktijk - 26 april 2022 - ‘Leg in de ouderenzorg minder nadruk op medische verzorging’, vinden twee gedragsdeskundigen. Met de gedragsdeskundige als regiebehandelaar. Heeft deze benadering meerwaarde voor de ouderenzorg?
onderwerp: Duurzame medische zorg

Ik wil werken aan:

Duurzame medische zorg (2)
Afbeelding bij 'Zuidoost Friesland als voorbeeld van domeinoverstijgende samenwerking'

Zuidoost Friesland als voorbeeld van domeinoverstijgende samenwerking

Praktijk - 26 november 2022 - Domeinoverstijgend samenwerken is volgens Zuidoost Friesland dé manier om te komen tot goede ouderzorg. Betrokken partijen werken in deze regio nauw samen en delen hun inzichten.
onderwerp: Duurzame medische zorg

Afbeelding bij 'Groningse app schept duidelijkheid bij triage'

Groningse app schept duidelijkheid bij triage

Praktijk - 15 december 2021 - Regio Groningen ontwikkelt een app voor eenduidige triage. Hij is bedoeld voor ouderenzorgorganisaties die samenwerken in de avond-, nacht- en weekenddienst. En met de e-learningfunctie versterk je je kennis.
onderwerpen: Technologie, Duurzame medische zorg

Triage (3)
Afbeelding bij 'Groningse app schept duidelijkheid bij triage'

Groningse app schept duidelijkheid bij triage

Praktijk - 15 december 2021 - Regio Groningen ontwikkelt een app voor eenduidige triage. Hij is bedoeld voor ouderenzorgorganisaties die samenwerken in de avond-, nacht- en weekenddienst. En met de e-learningfunctie versterk je je kennis.
onderwerpen: Technologie, Duurzame medische zorg

Afbeelding bij 'Eenvoudige website biedt stappenplan voor triage'

Eenvoudige website biedt stappenplan voor triage

Praktijk - 18 mei 2021 - Een triagewebsite ondersteunt verpleegkundigen en verzorgenden in Zuidoost-Brabant en verlaagt de werkdruk van specialisten ouderengeneeskunde.

Afbeelding bij 'Utrechts triageboekje is fijne geheugensteun'

Utrechts triageboekje is fijne geheugensteun

Praktijk - 14 mei 2021 - Met een triageboekje wil AxionContinu de triage nauwkeurig afstemmen op de behoefte van zorgprofessionals. Doel is een optimale samenwerking en goede zorg voor bewoners.