Domeinoverstijgende bekostiging - dorpsbudget - community care

Afbeelding bij Domeinoverstijgende bekostiging - dorpsbudget - community care

De uitdaging bij domeinoverstijgende bekostiging is het integraal organiseren en het specifiek organiseren van de zorg voor kwetsbare burgers. Deze (kwetsbare) burgers maken namelijk voor optimale en doelmatige zorg gebruik van professionals die uit verschillende financieringskaders worden betaald. De Waardigheid en trots-aanbieders binnen de themagroep ‘Domeinoverstijgende bekostiging’ gaan samen deze uitdaging aan, met elk hun eigen verbeterplannen.

  • Overzicht
  • 13 Praktijkvoorbeelden
  • 1 Beleidsstukken
  • 2 Actueel
  • 3 Verslagen