Deskundigheid professionals

Het programma Waardigheid en trots richt zich op waardige betrokkenheid van cliënten en naasten  én trotse professionals. Het werk van professionals in de (verpleeghuis-)zorg verandert wezenlijk op dit moment.

De schuivende panelen in de langdurige zorg hebben effecten op professionals en vragen om andere rollen. Hoe kunnen professionals, cliënten, familie, organisaties en het onderwijs invulling geven aan deze nieuwe rollen? Op welke manier kunnen professionals met trots, gemotiveerd en deskundig hun vak uitoefenen? Hoe zien deze nieuwe rollen er uit? Welke professioneel werkgedrag hoort daar bij en wat  zijn de randvoorwaarden om deze nieuwe rollen effectief te vervullen?

Het vraagt veelal een andere manier van kijken die zich vertaalt in professioneel handelen en andere taakopvattingen. De veranderingen hebben gevolgen voor de organisatie, inhoud en vorm van de huidige (beroeps)opleidingen en  bij- en nascholing. Het proces van leren en ontwikkelen moet passen bij de veranderingen en het primaire proces.

Afbeelding bij 'Eduard Douwes Dekker kijkt terug op coronacrisis'

Eduard Douwes Dekker kijkt terug op coronacrisis

Praktijk - 28 juli 2020 - Verpleeg- en verzorgingshuis Eduard Douwes Dekker ziet ook positieve punten in deze zware periode. Ze willen vooral de saamhorigheid die ontstond vasthouden.

Afbeelding bij 'Leren van Brabant: nazorg na corona'

Leren van Brabant: nazorg na corona

Praktijk - 23 juni 2020 - Deel 2 van een drieluik over corona in Brabant: de nazorg. Hoe zorg je goed voor de medewerkers en wat zijn geleerde lessen?

Afbeelding bij 'Hoe als team verder na corona?'

Hoe als team verder na corona?

Praktijk - 17 juni 2020 - Waardigheid en trots in de regio heeft samen met de regio Midden en Oost-Brabant nagedacht over uitval of ziek worden door werkdruk en stress. Dat leidde tot een nieuw instrument in de nazorg van zorgmedewerkers: teamreflectie.
onderwerp: Samenwerking

Afbeelding bij 'Zelfsturende teams bij Zorgcentra De Betuwe: ‘Wie ben ik om goede zorg te beperken met formulier?’'

Zelfsturende teams bij Zorgcentra De Betuwe: ‘Wie ben ik om goede zorg te beperken met formulier?’

Praktijk - 28 augustus 2019 - Een luchtwisselmatras kost € 140 per maand. ‘Als een team dat nodig vindt voor een bewoner, wie ben ik dan om dat te beperken met een budget?’ Het werk van een controller is veranderd sinds de invoering van zelfsturende teams bij Zorgcentra De Betuwe.
onderwerp: Samenwerking

Afbeelding bij 'Samenwerking bij Carintreggeland: ‘We kunnen niet zonder elkaar’'

Samenwerking bij Carintreggeland: ‘We kunnen niet zonder elkaar’

Praktijk - 1 augustus 2019 - Bij Carintreggeland werken zorg en ondersteuning goed samen. Huismeester Marion: 'De een kan echt niet zonder de ander, je hebt elkaar nodig.’
onderwerp: Samenwerking

Afbeelding bij 'Science practitioners UKON verbinden kennisbehoefte werkvloer aan onderzoeksprogramma’s'

Science practitioners UKON verbinden kennisbehoefte werkvloer aan onderzoeksprogramma’s

Praktijk - 8 juli 2019 - Netwerkmanager bij het UKON Marlies van Kordelaar: 'Echte verandering vraagt om een cultuur waarin medewerkers openstaan om te leren en om nieuwe kennis toe te passen.'
onderwerp: Kennisinfrastructuur

Afbeelding bij 'UNC-ZH: ‘De onderzoekscultuur binnen de zorgpraktijk stimuleren we met inzet van Linking-pins’'

UNC-ZH: ‘De onderzoekscultuur binnen de zorgpraktijk stimuleren we met inzet van Linking-pins’

Praktijk - 28 juni 2019 - Monique Caljouw, wetenschappelijk coördinator van het UNC-ZH:  'Linking-pins houden zich bezig met wat er in de organisatie speelt op het gebied van onderzoek, welke kennisbehoefte er op de werkvloer is en hoe de ontwikkelde kennis uiteindelijk in de praktijk kan worden gebracht’.
onderwerp: Kennisinfrastructuur

Afbeelding bij 'Hitte: tips omgaan met extreme warmte in verpleeghuizen'

Hitte: tips omgaan met extreme warmte in verpleeghuizen

Praktijk - 26 juni 2019 - Voldoende drinken, eet ijsjes en zoek verkoeling. Het Nationaal Hitteplan is actief wegens aanhoudende hitte. We bundelen goede voorbeelden en tips om deze extreme hitte door te komen.
onderwerpen: Voedselveiligheid, Welzijn

Afbeelding bij '‘Als je alles wilt veranderen, moet je overal beginnen’'

‘Als je alles wilt veranderen, moet je overal beginnen’

Praktijk - 21 juni 2019 - ‘Zorgteams moeten hun organisatie meer gaan zien als gereedschap: een hulpmiddel waarmee zij beter liefdevolle zorg kunnen bieden. Ondersteunende diensten moeten paraat staan als de zorg hen nodig heeft.' Deel drie in de serie 'Ondersteunende diensten en zorgverleners. Sámen maken ze verschil'.
onderwerp: Samenwerking

Afbeelding bij 'AWO Tilburg: Onderzoeksmakelaars stimuleren ontwikkelen en delen van kennis tussen onderzoek en praktijk'

AWO Tilburg: Onderzoeksmakelaars stimuleren ontwikkelen en delen van kennis tussen onderzoek en praktijk

Praktijk - 14 juni 2019 - Dr. Meriam Janssen vertelt hoe de Academische Werkplaats Ouderenzorg in Tilburg door de inzet van onderzoeksmakelaars het ontwikkelen en delen van kennis tussen onderzoek en praktijk wil stimuleren en faciliteren.
onderwerpen: Kennisinfrastructuur, Opleiden

Geen onderdelen gevonden.