Deskundigheid professionals

Afbeelding bij Deskundigheid professionals

Het programma Waardigheid en trots richt zich op waardige betrokkenheid van cliënten en naasten  én trotse professionals. Het werk van professionals in de (verpleeghuis-)zorg verandert wezenlijk op dit moment. De schuivende panelen in de langdurige zorg hebben effecten op professionals en vragen om andere rollen. Hoe kunnen professionals, cliënten, familie, organisaties en het onderwijs invulling geven aan deze nieuwe rollen? Op welke manier kunnen professionals met trots, gemotiveerd en deskundig hun vak uitoefenen? Hoe zien deze nieuwe rollen er uit? Welke professioneel werkgedrag hoort daar bij en wat  zijn de randvoorwaarden om deze nieuwe rollen effectief te vervullen? Het vraagt veelal een andere manier van kijken die zich vertaalt in professioneel handelen en andere taakopvattingen. De veranderingen hebben gevolgen voor de organisatie, inhoud en vorm van de huidige (beroeps)opleidingen en  bij- en nascholing. Het proces van leren en ontwikkelen moet passen bij de veranderingen en het primaire proces.

  • Overzicht
  • 80 Praktijkvoorbeelden
  • 9 Tools
  • 79 Actueel
  • 1 Agenda
  • 29 Verslagen