Bekostiging specialist ouderengeneeskunde buiten de verpleeghuizen

Afbeelding bij Bekostiging specialist ouderengeneeskunde buiten de verpleeghuizen

Binnen de themagroep ‘Bekostiging Specialist Ouderengeneeskunde’ zijn zeven zorgaanbieders samen met de verschillende stakeholders – NZa, ZIN, Actiz, VWS, Verenso, LHV, zorgkantoren en zorgverzekeraars – aan de slag gegaan met het beter positioneren en bekostigen van de specialist ouderengeneeskunde. Ze hebben gemerkt dat de huisarts vaak niet weet dat hij de specialist ouderengeneeskunde kan inzetten en dat de financiering complex is. Aan de andere kant hebben zorgaanbieders ook ervaren dat de huisarts langer algemene geneeskundige zorg kan leveren, ook als iemand geclusterd gaat wonen of naar een zorginstelling verhuist.

  • Overzicht
  • 27 Praktijkvoorbeelden
  • 4 Tools
  • 7 Beleidsstukken
  • 14 Actueel
  • 9 Verslagen

Uitgelicht

Afbeelding bij 'Wegwijzer zorgvernieuwing: Positionering en bekostiging specialist ouderengenees..'

Wegwijzer zorgvernieuwing: Positionering en bekostiging specialist ouderengeneeskunde naast de huisarts

Deze wegwijzer zorgvernieuwing schetst drie routes voor eenvoudiger inzet van de specialist ouderengeneeskunde in de eerstelijn en normalisatie van zorg.

lees meer

Actueel (14)