Kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg

Bekostiging specialist ouderengeneeskunde buiten de verpleeghuizen

De bekostiging van de Specialist Ouderengeneeskunde (SO) komt nu uit verschillende regelingen (gedeeltelijk onder de Wlz en gedeeltelijk onder de Zvw). Deze versnipperde en onduidelijke financiering zorgt voor knelpunten bij het inzetten van de SO door verpleeghuizen. Binnen de themagroep ‘Bekostiging Specialist Ouderengeneeskunde’ gaan Waardigheid en trots-aanbieders aan de slag om duidelijk te krijgen wat de positie van de SO is, wat zijn de rollen en wat betekent dat voor de cliënt en professional? Daaruit kan een aangepaste financieringsstructuur voortkomen.

  • Overzicht
  • 24 Praktijkvoorbeelden
  • 3 Tools
  • 5 Experts
  • 7 Beleidsstukken
  • 14 Actueel
  • 8 Verslagen
  • 7 Deelnemers

Actueel (14)