Kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg

Personeelssamenstelling

Verpleeghuizen horen voldoende en bevoegd en bekwaam personeel te regelen voor kwalitatief verantwoorde verpleeghuiszorg. Door de veranderingen in de zorg worden er andere eisen gesteld aan het personeel. Nieuwe taken zijn bijvoorbeeld het vervullen van een poortwachtersrol, signalering en samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers.

  • Overzicht
  • 4 Praktijkvoorbeelden
  • 4 Actueel
  • 1 Verslagen