Administratieve lasten

Afbeelding bij 'Grip op kwaliteit zorg door integratie apps in ECD'

Grip op kwaliteit zorg door integratie apps in ECD

Praktijk - 9 augustus 2018 - PinkRoccade Care en e-health-specialist Boomerweb slaan de handen ineen. De apps van Boomerweb worden in het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) mijnCaress geïntegreerd, met een doelmatigere aanpak en veel tijdwinst tot gevolg.
onderwerpen: Technologie, Samenwerking

Afbeelding bij 'Persoonsgerichte ouderenzorg: Van regelreflex naar spiegelreflex'

Persoonsgerichte ouderenzorg: Van regelreflex naar spiegelreflex

Verslagen - 11 juli 2018 - Regeldruk, wie ervaart die niet in de zorg? Waar komen die regels vandaan en kunnen we niet met minder regels toe? Met een eenvoudig praktijkvoorbeeld waar de zaal op kon reageren, gaven onderzoekers Annemiek Stoopendaal en Marianne van Bochove van Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) aan, dat regels vooral ontstaan in het spanningsveld van zorg en veiligheid.

Afbeelding bij 'Zicht op verpleeghuiszorg: slimmer informatie verzamelen'

Zicht op verpleeghuiszorg: slimmer informatie verzamelen

Verslagen - 11 juli 2018 - Het ministerie van VWS heeft het Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevraagd systemen en informatie beter te koppelen en te benutten, zonder dat dit de verpleeghuizen extra administratieve lasten geeft.

Afbeelding bij 'Kennisthema’s Regelruimte en Leiderschap toegelicht'

Kennisthema’s Regelruimte en Leiderschap toegelicht

Verslagen - 11 juli 2017 - Bij Waardigheid en trots loopt een programma dat zoveel mogelijk kennis uit de vele projecten probeert te borgen. Het Kennisprogramma telt vijf thema’s, twee ervan kwamen aan bod in de workshop ‘Eigen regie, regeldruk en regelruimte’ en ‘Leiderschap’ die gegeven werd op 4 juli 2017.
onderwerp: Goed bestuur

Afbeelding bij 'Jeroen Kleinjan (Carintreggeland): ‘Van moeten naar willen’'

Jeroen Kleinjan (Carintreggeland): ‘Van moeten naar willen’

Praktijk - 23 mei 2017 - Medewerkers van Carintreggeland geven wel eens aan dat er zoveel 'moet'. Jeroen Kleinjan, lid Raad van Bestuur bij Carintreggeland, kijkt er op een andere manier naar. 'Moeten bepaalde dingen, of zou ik die dingen eigenlijk zelf moeten willen?'
onderwerp: Cultuurverandering

Afbeelding bij 'Savant biedt netwerk bij digitaal zorgdossier'

Savant biedt netwerk bij digitaal zorgdossier

Praktijk - 21 december 2016 - Savant zorg stapt over op een digitale zorgdossiers. Dat levert minder administratieve lasten op voor medewerkers én geeft cliënt, naasten en mantelzorgers 24 uur per dag digitaal inzicht in het zorgplan.
onderwerp: Zorgleefplan

Afbeelding bij 'Eindevaluatie Experiment regelarme instellingen (ERAI)'

Eindevaluatie Experiment regelarme instellingen (ERAI)

Beleidsstukken - 5 oktober 2016 - Lees het rapport 'Eindevaluatie experimenten regelarme instellingen' dat 02 mei 2016 verscheen op de website van het ministerie van VWS.

Afbeelding bij '3-luik gratis Vilans webinars: met minder inspanningen hetzelfde resultaat'

3-luik gratis Vilans webinars: met minder inspanningen hetzelfde resultaat

Tools - 19 augustus 2016 - Goede zorg kost tijd. In 3 webinars van een half uur leer je hoe je met minder inspanningen hetzelfde resultaat bereikt.

Afbeelding bij 'Met de Rode Knop pakken Viattence-medewerkers regellast aan'

Met de Rode Knop pakken Viattence-medewerkers regellast aan

Tools - 20 juli 2016 - Op de homepage van intranet staat bij Viattence een rode knop. Door hier op de klikken meldt een medewerker een regel of maatregel die knelt.

Afbeelding bij 'Slim en regelarm zorgarrangement Activite voor de laatste fase'

Slim en regelarm zorgarrangement Activite voor de laatste fase

Praktijk - 19 juli 2016 - ActiVite wil op een regelarme manier invulling geven aan de wens van cliënten om thuis te overlijden. Zij experimenteerden met een zorgarrangement.
onderwerp: Palliatieve zorg

Geen onderdelen gevonden.