SPOT ON: thema’s verpleeghuiszorg uitgelicht

Elke laatste week van de maand zetten we één belangrijk thema voor de verpleeghuiszorg centraal tijdens een SPOT ON-week. Bijvoorbeeld een thema uit het kwaliteitskader of een ander urgent thema. In deze themaweken organiseren we online webinars, publiceren we praktische tools en delen we interviews en video’s. Kortom: doe in een week inspiratie en kennis op over het thema.

Ook in 2022 zijn er weer SPOT ON-weken. De volgende thema’s komen aan bod:

Oktober – Leiderschap

Goed presterende zorgorganisaties zijn lerende organisaties. De kwaliteit van zorg wordt beter doordat er wordt geleerd. Leiderschap, van zowel professionals als lijnmanagement, speelt daarbij een cruciale rol. Verrijk je kennis over ‘leiderschap in goed presterende organisaties’ tijdens de SPOT ON-week van 31 oktober tot en met 4 november!. Bekijk de aankondiging van de SPOT ON: Leiderschap.

November – Informele zorg

De toenemende zorgvraag en krapte op de arbeidsmarkt maakt gelijkwaardig samenwerken met informele zorgverleners steeds belangrijker. Deze niet-beroepskrachten zijn mantelzorgers, het sociale netwerk van familie en vrienden en vrijwilligers. Zij hebben unieke (andersoortige) kennis en ervaring en bieden zorg, ondersteuning, tijd en aandacht aan de bewoners. Van beroepskrachten vraagt samenwerken met niet-beroepskrachten een andere rol. In de SPOT ON-week informele zorg van 21 t/m 25 november bieden we webinars, tools en praktijkvoorbeelden rondom het thema ‘van zorgen voor naar samen met het netwerk zorgen dat’. Bekijk het programma van de SPOT ON: Informele zorg!

Terugblik SPOT ON-weken 2022

September – Infectiepreventie

In de week van 26-30 september boden we interessante bijeenkomsten over infectiepreventie en deelden we nieuwe hulpmiddelen. We kijken terug op een inspirerende themaweek. Nieuwsgierig? Lees meer over SPOT ON: Infectiepreventie.

Februari – zorgtechnologie

De eerste SPOT ON-week van 2022 ging over zorgtechnologie. Steeds meer zorgorganisaties implementeren technologie om de zorg voor bewoners beter te maken. Maar hoe richt je zo’n implementatieproces nu in? En hoe zorg je ervoor dat technologie een middel blijft en geen doel op zich wordt? We publiceerden 4 mooie praktijkvoorbeelden en een implementatietoolkit en organiseerden een goed bezocht webinar over innovatie. Lees meer over SPOT ON: technologie.

Maart – Samenwerken met plezier

In de SPOT ON-week van maart gingen we aan de slag met het thema Samenwerken met plezier. Er waren bijeenkomsten, praktijkvoorbeelden en tools rondom Strategische personeelsplanning, Teamsamenwerking, Welzijn voor medewerkers en bewoners en Goed leiderschap. Lees meer over SPOT ON: samenwerken met plezier.

April – Methodisch werken

De SPOT ON-week van april gingen we aan de slag met het thema methodisch werken. We lieten zien hoe je in je eigen organisatie kunt reflecteren op hoe ver jullie zijn met methodisch werken, we gaven achtergrondinformatie over hoe methodisch werken op verschillende lagen in de organisatie een rol speelt en we verzamelden weer verschillende praktijkvoorbeelden van zorgorganisaties die succesvol aan de slag zijn gegaan met methodisch werken. Lees meer over SPOT ON: methodisch werken

Mei- Leren

De SPOT ON-week van mei ging over Aandacht voor leren. Blijven leren en ontwikkelen in de zorg is belangrijk. In deze SPOT ON bundelden we kennis, tips en inspiratie op het gebied van leren op je werkplek, een veilig leerklimaat bieden, en bijvoorbeeld hoe je het gesprek over leren en ontwikkelen kunt aangaan binnen je team. Lees meer over SPOT ON: aandacht voor leren.

8 SPOT ON-weken 2021

Januari – methodisch werken

De eerste SPOT ON-week ging over methodisch werken. In deze week publiceerden we een kennisdossier met tools en praktijkvoorbeelden over dit onderwerp. Ook organiseerden we een inspiratiesessie waar meer dan 250 mensen naar keken. Lees meer over SPOT ON: methodisch werken.

Februari – zorgtechnologie

De tweede SPOT ON-week ging over zorgtechnologie. We gingen langs bij het Zorg Innovatie Huis met de vraag hoe je medewerkers enthousiast krijgt over technologie. Ook was er een online sessie over de bekostiging van technologie, waar zo’n honderd mensen naar gekeken hebben. Lees meer over SPOT ON: zorgtechnologie

Maart – zorgen voor elkaar

De derde SPOT ON-week had als thema ‘zorgen voor elkaar’ met aandacht voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Rond dit thema waren er online sessies, zowel gericht op leidinggevenden en HR-professionals als op zorgmedewerkers. Ook publiceerden we diverse artikelen over dit onderwerp. Lees meer over SPOT ON: zorgen voor elkaar

April – hygiënische werkomgeving

In de vierde SPOT ON-week stond een hygiënische werkomgeving centraal. In twee online sessies belichtten we het belang hiervan en bespraken we hoe je als collega’s samen aan de slag kunt om je werkomgeving altijd netjes en schoon te houden. Met interessante artikelen en leuke filmpjes voor zowel zorgmedewerkers als het management. Lees meer over SPOT ON: hygiënische werkomgeving.

Mei – multidisciplinair samenwerken

In de vijfde SPOT ON-week draaide alles om multidisciplinair samenwerken. In een online inspiratiesessie over dit thema gingen we specifiek in op triage in het verpleeghuis. Ook presenteerden we in deze week de eerste twee artikelen uit een serie van acht over triage uit de regio. Lees meer over SPOT ON: multidisciplinair samenwerken.

Juni – leren en ontwikkelen

Juni stond in het teken van leren en ontwikkelen. Iedereen is het erover eens dat blijven leren belangrijk is voor goede kwaliteit van zorg. We gingen hierover in gesprek in maar liefst vier bijeenkomsten. We deelden tips,  mogelijkheden en voorbeelden. Kortom: een bruisende week waarin we veel kennis aanreikten en vooral heel veel leerden! Lees meer over SPOT ON: leren en ontwikkelen.

September – gedeeld leiderschap

Hoe geef je gedeeld leiderschap vorm in de praktijk? Het vergt een inspanning van zowel de professional als de leidinggevende. Tijdens SPOT ON-week nummer 7 stond de spot op ‘gedeeld leiderschap’. Lees meer over SPOT ON: gedeeld leiderschap.

Oktober – welzijn en voeding

Eten en drinken is voor alle bewoners in de verpleeghuiszorg een belangrijk aandachtspunt. Daarbij gaat het niet alleen om het voorkomen van ondervoeding of overgewicht bij de bewoner, maar ook om het genieten van eten en drinken en de sfeer tijdens de maaltijden. Het bepaalt voor een groot deel hoe bewoners hun dagelijkse woonomgeving ervaren en of zij zich daar prettig voelen. Tips en praktijkverhalen werden gedeeld in de SPOT ON-week over ‘Welzijn en voeding’. Lees meer over SPOT ON: welzijn en voeding.

Meer weten