SPOT ON: thema’s verpleeghuiszorg uitgelicht

In 2021 starten we met de campagne: SPOT ON. Elke laatste week van de maand zetten we één belangrijk thema voor de verpleeghuiszorg centraal. Bijvoorbeeld een thema uit het kwaliteitskader of een ander urgent thema. In deze themaweken organiseren we online webinars, publiceren we praktische tools en delen we mooie interviews en video’s. Kortom: doe in een week inspiratie en kennis op over het thema.

Op deze pagina vind je alle belangrijke informatie rondom de SPOT ON campagne. Wanneer zijn de themaweken, welke thema’s staan centraal en alle kennis van de weken die al geweest zijn.

Programma januari – maart

SPOT ON: methodisch werken | 25 – 29 januari 2021

We trappen af met het thema methodisch werken. Kort gezegd is methodisch werken niet meer dan de afspraak om via bepaalde (vaste) stappen een doel te bereiken en voortdurend  op te letten of je afspraken en werkwijzen moet aanpassen. Door methodisch te werken kunnen organisaties en medewerkers de kwaliteit van de zorg én het plezierig werken continu verbeteren. Toch is dit in de praktijk nog lastig. In deze themaweek publiceren we handige nieuwe tools en leer je hoe je hier beter in kan worden.

SPOT ON: zorgtechnologie | 22 – 26 februari 2021

In februari staat zorgtechnologie centraal. In veel verpleeghuizen wordt ervaring opgedaan met de inzet van zorgtechnologie om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Ook tijdens corona bleek technologie van grote waarde te zijn, om het contact te behouden en de medewerkers te ontlasten. In deze themaweek gaan we in op hoe technologie kan bijdragen aan de zorg, hoe deze bekostigd kan worden en hoe je de technologie kan laten landen in de praktijk.

  • Bekijk binnenkort het programma van februari

SPOT ON: arbeidsmarkt | 22 – 26 maart 2021

Maart staat in het teken van arbeidsmarkt. Het tekort aan zorgpersoneel is groot. Het beter opleiden van medewerkers, het aantrekken van nieuwe medewerkers en het behoud van bestaande medewerkers blijven de de komende tijd belangrijke punten.

  • Bekijk binnenkort het programma van maart

SPOT ON

Komend jaar worden of blijven een aantal thema’s belangrijk. Het coronavirus is nog niet onze wereld uit. Het tekort aan zorgpersoneel wordt alleen maar groter. Dit zijn voorbeelden van urgente thema’s die wij gaan belichten met de SPOT ON campagne. De naam slaat op het centraal zetten van een thema. De stippen zijn een herkenbaar element van de campagne en staan voor verbinding.

Vorige SPOT ON-weken

Hier vind je vanaf februari alle verslagen, interviews en tools van SPOT ON: methodisch werken gebundeld.

Meer weten