SPOT ON: thema’s verpleeghuiszorg uitgelicht

In 2021 starten we met de campagne: SPOT ON. Elke laatste week van de maand zetten we één belangrijk thema voor de verpleeghuiszorg centraal. Bijvoorbeeld een thema uit het kwaliteitskader of een ander urgent thema. In deze themaweken organiseren we online webinars, publiceren we praktische tools en delen we mooie interviews en video’s. Kortom: doe in een week inspiratie en kennis op over het thema.

Op deze pagina vind je alle belangrijke informatie rondom de SPOT ON-campagne. Wanneer zijn de themaweken en welke thema’s staan centraal? Bekijk alle kennis van de weken die al geweest zijn.

Vakantie

In juli en augustus is er geen SPOT ON-week. De SPOT ON-weken beginnen weer in september 2021.

Spot on 3 maanden vooruit

SPOT ON

Komend jaar worden of blijven een aantal thema’s belangrijk. Het coronavirus is nog niet onze wereld uit. Het tekort aan zorgpersoneel wordt alleen maar groter. Dit zijn voorbeelden van urgente thema’s die wij gaan belichten met de SPOT ON-campagne. De naam slaat op het centraal zetten van een thema. De stippen zijn een herkenbaar element van de campagne en staan voor verbinding.

Vorige SPOT ON-weken

Januari – methodisch werken

De eerste SPOT ON-week ging over methodisch werken. In deze week publiceerden we een kennisdossier met tools en praktijkvoorbeelden over dit onderwerp. Ook organiseerden we een inspiratiesessie waar meer dan 250 mensen naar keken. Lees meer over SPOT ON: methodisch werken

Februari – zorgtechnologie

De tweede SPOT ON-week ging over zorgtechnologie. We gingen langs bij het Zorg Innovatie Huis met de vraag hoe je medewerkers enthousiast krijgt over technologie. Ook was er een online sessie over de bekostiging van technologie, waar zo’n honderd mensen naar gekeken hebben. Lees meer over SPOT ON: zorgtechnologie

Maart – zorgen voor elkaar

De derde SPOT ON-week had als thema ‘zorgen voor elkaar’ met aandacht voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Rond dit thema waren er online sessies, zowel gericht op leidinggevenden en HR-professionals als op zorgmedewerkers. Ook publiceerden we diverse artikelen over dit onderwerp. Lees meer over SPOT ON: zorgen voor elkaar

April – hygiënische werkomgeving

In de vierde SPOT ON-week stond een hygiënische werkomgeving centraal. In twee online sessies belichtten we het belang hiervan en bespraken we hoe je als collega’s samen aan de slag kunt om je werkomgeving altijd netjes en schoon te houden. Met interessante artikelen en leuke filmpjes voor zowel zorgmedewerkers als het management. Lees meer over SPOT ON: hygiënische werkomgeving.

Mei – multidisciplinair samenwerken

In de vijfde SPOT ON-week draaide alles om multidisciplinair samenwerken. In een online inspiratiesessie over dit thema gingen we specifiek in op triage in het verpleeghuis. Ook presenteerden we in deze week de eerste twee artikelen uit een serie van acht over triage uit de regio. Lees meer over SPOT ON: multidisciplinair samenwerken.

Juni – leren en ontwikkelen

Juni stond in het teken van leren en ontwikkelen. Iedereen is het erover eens dat blijven leren belangrijk is voor goede kwaliteit van zorg. We gingen hierover in gesprek in maar liefst vier bijeenkomsten. We deelden tips,  mogelijkheden en voorbeelden. Kortom: een bruisende week waarin we veel kennis aanreikten en vooral heel veel leerden! Lees meer over SPOT ON: leren en ontwikkelen.

Meer weten