Wet zorg en dwang

Afbeelding bij Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang vervangt de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) per 1 januari 2020. Van zorgprofessionals wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de nieuwe wet. Maar er zijn nog veel vragen rondom de invoering van de wet. In dit project werken we samen met verschillende organisaties aan een soepele overgang van de Bopz naar het wetsvoorstel Zorg en dwang. Met als doel minder dwang in de zorg.

Actueel

Afbeelding bij 'Stappenplan Zorg en dwang'

Stappenplan Zorg en dwang

14 mei - Op 1 januariĀ  2020 gaat de Wet zorg en dwang in. Hierbij geldt: als het niet lukt om een vrijwillig alternatief te vinden, moet de zorgorganisatie het stappenplan Zorg en Dwang doorlopen.

Afbeelding bij 'Werkvorm Strip over Wet zorg en dwang'

Werkvorm Strip over Wet zorg en dwang

22 mrt - Met de strip over de Wet zorg en dwang kun je in teamverband een gesprek hebben over de Wet zorg en dwang die op 1 januari 2020 ingaat.

Lees meer

Informatie Wet Zorg en dwang

Lees meer over de Wet Zorg en dwang