Wet zorg en dwang

Afbeelding bij Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) vervangt de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) per 1 januari 2020. In dit project werken we samen met verschillende organisaties aan een soepele overgang van de Bopz naar de Wzd. Met als doel minder dwang in de zorg.

Implementatie Wet zorg en dwang

Ondersteuning Wet zorg en dwang

Lees meer over de Wet Zorg en dwang

Actueel

Afbeelding bij 'Highlights regionale informatiebijeenkomsten Wet zorg en dwang'

Highlights regionale informatiebijeenkomsten Wet zorg en dwang

30 september 2019 - Door het hele land kwamen zorgprofessionals en stafmedewerkers bij elkaar voor de informatiebijeenkomsten over de nieuwe Wet zorg en dwang. Theo van Uum, directeur langdurige zorg bij VWS, verzorgde de aftrap van de informatiebijeenkomst in Zwolle.

Afbeelding bij 'Onvrijwillige zorg - wat zegt de Wet zorg en dwang?'

Onvrijwillige zorg – wat zegt de Wet zorg en dwang?

30 september 2019 - Onder welke voorwaarden kan volgens de Wet zorg en dwang onvrijwillige zorg verleend worden? Daarover ging één van de verdiepende workshops tijdens de regionale informatiebijeenkomsten van het Ministerie van VWS.

Afbeelding bij 'Omgaan met verzet - wat zegt de Wet zorg en dwang?'

Omgaan met verzet – wat zegt de Wet zorg en dwang?

30 september 2019 - Als een cliënt zich verzet tegen een behandeling of maatregel, moeten zorgverleners volgens de Wet zorg en dwang op zoek naar een alternatief. Maar wat is nu precies ‘verzet’? Daarover ging één van de verdiepende workshops tijdens de regionale informatiebijeenkomsten van het Ministerie van VWS.

Lees meer