Wet zorg en dwang

Afbeelding bij Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) vervangt de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) per 1 januari 2020. In dit project werken we samen met verschillende organisaties aan een soepele overgang van de Bopz naar de Wzd. Met als doel minder dwang in de zorg.

Implementatie Wet zorg en dwang

Ondersteuning Wet zorg en dwang

Lees meer over de Wet Zorg en dwang

Actueel

Afbeelding bij 'Toetsingskader Wet zorg en dwang'

Toetsingskader Wet zorg en dwang

13 januari 2020 - Per 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. Om transparant te zijn over wat de IGJ toetst, is het toetsingskader Wet zorg en dwang opgesteld.

Afbeelding bij 'Nieuwe serie regionale informatiebijeenkomsten Wet zorg en dwang'

Nieuwe serie regionale informatiebijeenkomsten Wet zorg en dwang

17 december 2019 - In januari en februari organiseert het Ministerie van VWS 6 informatiebijeenkomsten verspreid door het land over de Wet zorg en dwang (Wzd) voor zorgprofessionals en beleidsmakers. Meld je snel aan!

Afbeelding bij 'Wet zorg en dwang casus checker'

Wet zorg en dwang casus checker

5 november 2019 - Irme de Bonth, expert op het gebied van onvrijwillige zorg en coach bij Waardigheid en trots op locatie, ontwikkelde een ‘casus checker’ als hulpmiddel om in de praktijk te gaan oefenen met de Wet zorg en dwang.

Lees meer