Wet zorg en dwang

Afbeelding bij Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang vervangt de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) per 1 januari 2020. Van zorgprofessionals wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de nieuwe wet. Maar er zijn nog veel vragen rondom de invoering van de wet. In dit project werken we samen met verschillende organisaties aan een soepele overgang van de Bopz naar het wetsvoorstel Zorg en dwang. Met als doel minder dwang in de zorg.

Informatie Wet Zorg en dwang

Lees meer over de Wet Zorg en dwang