Waardigheid en trots op locatie

Afbeelding bij Waardigheid en trots op locatie

Waardigheid en trots op locatie is een ondersteuningsprogramma voor verpleeghuiszorglocaties uit het programma Thuis in het Verpleeghuis. Deelnemende locaties krijgen binnen drie maanden inzicht in de mate waarin zij voldoen aan de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Afhankelijk van ontwikkelpunten krijgen zij ondersteuning op maat. Wil jij ook ondersteuning bij de implementatie van het kwaliteitskader? Meld je dan aan voor Waardigheid en trots op locatie.

Wat houdt ‘Waardigheid en trots op locatie’ in?

Het programma Waardigheid en trots op locatie is bedoeld voor locaties van zorgaanbieders voor verpleeghuiszorg. Ook PGB- en VPT-aanbieders die verpleeghuiszorg leveren, kunnen deelnemen.

Het programma start met de Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Hiermee krijg je inzicht in hoeverre jouw locatie voldoet aan de kwaliteit zoals aangegeven in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dit levert een beeld op van sterke punten en ontwikkelpunten. Voor ontwikkelpunten die uit de scan voortkomen is ondersteuning op maat vanuit het programma mogelijk. Dit kan ondersteuning zijn in de vorm van expertsessies, coaching, inzet van netwerken of het aanreiken van tools en instrumenten om de kwaliteit te verbeteren.

Gedurende het programma herhaal je jaarlijks de scan en monitor je halfjaarlijks de vooruitgang middels een light scan. Zo zie je of jouw eigen aanpak of de aangeboden ondersteuning helpt bij het voldoen aan het kwaliteitskader.

Wat levert deelname aan ‘Waardigheid en trots op locatie’ op?

  • bruikbare informatie voor het kwaliteitsplan en voor de leer­ en verbeterparagraaf van het kwaliteitsverslag;
  • input voor de jaarplannen en jaarverslagen;
  • resultaten die te gebruiken zijn bij de inkoop en het contracteren van zorg.

Meer informatie

  • Lees de antwoorden op veelgestelde vragen.
  • Download de factsheet met alle informatie over Waardigheid en trots op locatie.
  • Heb je nog vragen of wil je meer weten? Neem dan contact op met Waardigheid en trots via 030 – 789 25 10 of met één va de onderstaande deelnemers.

 

Stel je vraag aan een deelnemer

Leppehiem

Kleine zorgaanbieder met een woonzorgcentrum in Friesland. Contactpersoon: Jeldau Dotinga, kwaliteits- en procesadviseur. E-mailadres: jeldaudotinga@leppehiem.nl.

Jeldau: ‘Op alle acht gebieden staan we oranje of rood, we hebben geen enkele voldoende gescoord. Maar eigenlijk ben ik er heel trots op. Het betekent dat we onze medewerkers voldoende veiligheid hebben kunnen bieden om kritisch te zijn. Nu weten we waar we aan moeten werken.’

Stichting Land van Horne

Grote zorgaanbieder met achttien locaties in Limburg. Contactpersoon: Yvonne Smolenaers, teamleider Hushoven, kleinschalig wonen. E-mailadres: iam.smolenaers@landvanhorne.nl

Yvonne: ‘De scan laat zien dat we het op de meeste thema’s van het kwaliteitskader goed doen. Maar ook wat er minder goed gaat en wat de oorzaken daarvan zijn. Daar kunnen we dus heel gericht mee aan de slag gaan. Daarin zijn wij vrij om te kiezen wat we doen en hoe we dat doen. Al met al vind ik dit echt een aanrader voor organisaties: het is een inspirerende manier om met elkaar in discussie te gaan.’

ViVa! Zorggroep. Locatie Strammerzoom.

Grote zorgaanbieder met eenentwintig verpleeghuislocaties in Nood-Holland, waaronder locatie Strammerzoom. Contactpersonen: Alex van der Tuuk, teamcoach. E-mailadres: a.vandertuuk@vivazorggroep.nl . Angela Woestenburg, coördinator Welzijn. E-mailadres: a.woestenburg@vivazorggroep.nl

Angela: ‘Je steekt heel veel op van de scan. Je krijgt echt een spiegel voorgehouden, waardoor je met zijn allen weer verder gaat werken aan kwaliteit.’

Zorggroep Ena

Kleine zorgaanbieder met drie locaties in Gelderland. Contactpersoon: Carry Putman, beleidsadviseur. E-mailadres: c.putman@zorggroepena.nl

Volgens Carry is de deelname aan de scan door het voltallige personeel omarmd. ‘Niemand heeft het gevoel dat hij of zij gecontroleerd wordt, het gaat om het grotere geheel. Daarom is ook iedereen bij de scan betrokken, van bestuursleden tot mantelzorgers en vrijwilligers. We willen graag samen zorgen voor een fijne woonomgeving voor cliënt, naasten én personeel.’

Zorgpartners Midden-Holland

Zorgaanbieder met dertien locaties in Midden-Holland. Contactpersonen: Gijs Kirpensteijn, leidinggevende. E-mailadres: gijs.kirpensteijn@zorgpartners.nl. Irene Blom, leidinggevende. E-mailadres: irene.blom@zorgpartners.nl

Gijs: ‘Het prettige van de begeleiding vanuit Waardigheid en trots op locatie was de onafhankelijke en objectieve houding waarbij alle mogelijkheden werden belicht. Ook kregen alle betrokkenen de mogelijkheid om eerlijk, gelijkwaardig en oprecht deel te nemen aan het kwaliteitsgesprek in een veilige omgeving.’

Nieuws over Waardigheid en trots op locatie

Afbeelding bij 'Kwaliteit van zorg: Waardigheid en trots op locatie en PREZO'

Kwaliteit van zorg: Waardigheid en trots op locatie en PREZO

16 september 2019 - Werken aan kwaliteitsverbetering? Lees het verschil tussen en de toegevoegde waarde van de scan van Waardigheid en trots op locatie en de kwaliteitsmodellen PREZO en PREZO Care van kwaliteitsinstituut Perspekt.

Afbeelding bij 'Verpleeghuislocaties gericht aan de slag met verbeterpunten kwaliteitseisen'

Verpleeghuislocaties gericht aan de slag met verbeterpunten kwaliteitseisen

10 september 2019 - Deze maand wordt op 36 verpleeghuislocaties de scan kwaliteitskader verpleeghuiszorg afgenomen en ook voor oktober staan al 26 locaties op de planning. Deelnemers aan Waardigheid en trots op locatie krijgen met deze scan inzicht in hun kwaliteit en waar nodig ondersteuning op maat. Kom ook naar één van de voorlichtingsbijeenkomsten op 8 oktober of 28 november.

Afbeelding bij 'Lichte ondersteuning: net dat zetje goede kant op'

Lichte ondersteuning: net dat zetje goede kant op

15 augustus 2019 - Treant, locatie Holdert, wil meer vraaggericht werken in plaats van taakgericht. Om deze andere manier van werken te introduceren op de werkvloer, krijgen zij lichte ondersteuning vanuit Waardigheid en trots op locatie.

Lees meer

Thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Met Waardigheid en trots op locatie meet je hoe jouw organisatie staat ten opzichte van het kwaliteitskader. Klik op één van de acht thema’s om naar de themapagina te gaan.