Samenwerken in de regio (domein overstijgend)

Afbeelding bij 'VPO Haaglanden: instellingen ouderenzorg verbeteren samen doorstroom in de keten'

VPO Haaglanden: instellingen ouderenzorg verbeteren samen doorstroom in de keten

24 juli 2023 - Het VerwijsPunt Ouderenzorg Haaglanden (VPO Haaglanden): onder die naam gaan zes Haagse instellingen de doorstroom in de keten verbeteren. Het doel van deze samenwerking is dat verwijzers sneller voor ouderen de juiste zorg op de juiste plek kunnen organiseren: wanneer mogelijk in de eigen wijk.

Afbeelding bij 'Samenwerking in Archipel ZHE moet ouderenzorg Zuid-Hollandse eilanden overeind h..'

Samenwerking in Archipel ZHE moet ouderenzorg Zuid-Hollandse eilanden overeind houden

29 juni 2023 - In het samenwerkingsverband Archipel ZHE zetten 13 VVT-organisaties zich in om de ouderenzorg op de Zuid-Hollandse eilanden ook in 2030 toegankelijk te houden.

Afbeelding bij 'ACM moedigt samenwerking aan in de ouderenzorg'

ACM moedigt samenwerking aan in de ouderenzorg

12 juni 2023 - Ouderenzorgorganisaties kunnen op veel terreinen samenwerken zonder dat zij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op hun weg vinden. Sterker, de ACM moedigt samenwerking juist aan als de kwaliteit van zorg en cliënt daarmee gebaat zijn.
thema: Arbeidsmarkt

Afbeelding bij 'Vormgeven aan toekomstbestendige ouderenzorg Salland met gespreksleidraad ‘..'

Vormgeven aan toekomstbestendige ouderenzorg Salland met gespreksleidraad ‘prettig oud worden’

9 mei 2023 - Prettig oud worden in Salland. Daarover spraken (toekomstig) ouderen en zorg en welzijnsprofessionals met elkaar. Lees meer over de aanpak van dit gesprek en gebruik de gespreksleidraad.

Afbeelding bij 'NZa: regionale samenwerking versterken om zorg kwetsbare ouderen thuis bereikbaa..'

NZa: regionale samenwerking versterken om zorg kwetsbare ouderen thuis bereikbaar te houden

16 maart 2023 - Omschrijf gemaakte afspraken steviger en organiseer de multidisciplinaire samenwerking steviger. Dat is de boodschap van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan de betrokken partijen bij de zorg voor kwetsbare patiënten die thuis wonen.

1 2 3 9