Privacy statement website, e-mails bijeenkomsten en nieuwsbrief

Dit is het privacy statement van het programma Waardigheid en trots. Hierin staat onder andere welke gegevens wij van u verzamelen en wanneer en waarom we deze gegevens verzamelen. Ook vindt u informatie over de bewaartermijn van de verzamelde persoonsgegevens en uw rechten.

Waardigheid en trots is een vernieuwingsprogramma gericht op kwaliteitsverbetering van de verpleeghuiszorg. Het is een initiatief van het ministerie van VWS en de TaskForce ‘Waardigheid en Trots’. Die bestaat uit vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen, beroepsverenigingen, brancheorganisaties, toezichthouder en het ministerie van VWS. Vilans, het kenniscentrum voor de langdurende zorg, is verantwoordelijk voor de uitvoering. Waardigheid en trots is gevestigd in Utrecht aan de Catharijnesingel 47. De organisatie verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de AVG en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website om aan te geven dat u de nieuwsbrief, e-mails over bijeenkomsten of advies wenst te ontvangen.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor het toezenden van de nieuwsbrief en e-mails waar u zich voor heeft aangemeld. De gegevens die u achterlaat bij opvragen van advies of kennis worden alleen gebruikt voor de beoogde doeleinden en verwijderd na afhandeling van het verzoek.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Het persoonsgegeven dat wij verwerken voor de nieuwsbrief en e-mails is uw e-mail adres. Deze is noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief en e-mails.

Voor de nieuwsbrieven en e-mails worden uw persoonsgegevens uitsluitend gedeeld met de personen belast met het verzenden van de nieuwsbrief en e-mails.
Daarnaast kan Waardigheid en trots op basis van een gerechtelijk bevel of op grond van een wettelijke plicht uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Uw gegevens worden binnen Nederland verwerkt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

U kunt zich altijd afmelden voor de nieuwsbrief door te klikken op de link onderaan de nieuwsbrief ‘afmelden’. Indien u zich afmeldt worden uw gegevens voor die nieuwsbrief binnen 14 dagen verwijderd.

Rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heeft u het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Waardigheid en trots van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Waardigheid en trots behandelt uw verzoek binnen vier weken. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. U kunt uw schriftelijke verzoek sturen aan privacy@vilans.nl. Mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop Waardigheid en trots omgaat met uw persoonsgegevens dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Heeft u na het lezen van dit privacy statement nog vragen neemt u dan contact op met onze Privacy Officer via privacy@vilans.nl.

Gebruik van cookies

Waardigheid en trots maakt op haar websites gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer zet op het moment dat u de site bezoekt of in de sessie van uw browser staat. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Alles over het gebruik van cookies door Waardigheid en trots kunt u vinden in ons cookiebeleid.

Wijzigingen

Waardigheid en trots behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. De meest actuele privacy statement is te vinden op waardigheidentrots.nl/privacystatement

Wij adviseren u regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Waardigheid en trots een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s), en in de nieuwsbrief van Waardigheid en trots.