Kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg

Bewoners Meriant herkennen zichzelf in nieuw zorgleefplan

tags: Alliade (9)

thema's: Zorgplannen (63)

Meriant introduceerde begin oktober 2016 een zorgleefplan waarin niet langer het aanbod van de organisatie centraal staat, maar waarin het draait om de vraag hoe de medewerkers kunnen aansluiten op de wensen van de bewoners.

Teamleider Marijke Hilverda
“Het oude plan was uitgebreid en log. Het was te weinig flexibel”

‘De zorg in het verpleeghuis is niet meer hetzelfde als die vijf of tien jaar geleden was’, zegt zorgcoördinator Gerrie Nicolai van Meriant. ‘Op het moment dat iemand in het verpleeghuis komt is de zorgvraag al veel zwaarder dan vroeger. Deze mensen zijn lichamelijk ziek en gaan ook cognitief achteruit. Dit heeft invloed op het zorgleefplan, daar moet je op inspelen als organisatie.’ Daarom heeft de organisatie nu ook gekozen voor een ander zorgleefplan. ‘Het oude plan was uitgebreid en log’, zegt teamleider Marijke Hilverda. ‘Het was te weinig flexibel.’ Verpleegkundige Aniek Stoker erkent dit: ‘Het bevatte veel informatie die je in de dagelijkse praktijk helemaal niet gebruikte. Bovendien was het uitgangspunt toen anders dan nu. In het verleden was dat: “Zo doen we het hier” en nu is het “Wat verwacht u van ons?”. Het gaat er nu dus om wat we voor elkaar kunnen betekenen.’

Betere communicatie

Een belangrijk verschil tussen het oude zorgleefplan en het nieuwe is dat iedere medewerker die nu contact heeft met een bewoner op een “In één oogopslag”-document kan zien wat voor die bewoner belangrijk is. ‘Dat maakt de communicatie veel gemakkelijker’, zegt Nicolai. ‘Het gaat bovendien echt uit van wat de bewoner wil en kan, in plaats van wat wij te bieden hebben. Om de afspraken vast te leggen die met de bewoner worden gemaakt in dit gesprek, hebben alle medewerkers een tablet bij zich. Hierin leggen ze alle afspraken vast, en die zijn hiermee automatisch ook verwerkt in het zorgleefplan. Als een fysiotherapeut of wondverpleegkundige nodig is bijvoorbeeld. De benodigde actie staat dan meteen ingepland.’

Gerrie Nicolai, zorgcoördinator Meriant
“Om de afspraken vast te leggen die met de bewoner worden gemaakt in dit gesprek, hebben alle medewerkers een tablet bij zich. Hierin leggen ze alle afspraken vast, en die zijn hiermee automatisch ook verwerkt in het zorgleefplan”.

Een andere manier van werken, maar voor de meeste medewerkers geen probleem, stelt Stoker. ‘De meesten zijn wel bekend met tablets en smartphones’, zegt ze. ‘Bovendien helpen de jongere medewerkers de oudere als dit nodig is. We doen dit op basis van training on the job, dat is onze aanpak.’ Hilverda vult aan: ‘Er verandert natuurlijk ook niet zoveel. Het gaat om mensen die hier wonen. En we werken zoveel mogelijk met vaste medewerkers, die kennen de cliënt en weten wat die wil.’ En dat is precies waar het om gaat, stelt Nicolai. ‘Mensen willen gehoord en gezien worden. Vanochtend nog hoorde ik een vrouw die net hier naartoe verhuisde zeggen: “Ik hoop dat ik me hier een beetje thuis ga voelen”. Dat is precies de kern. Wij gaan ’s middags weer naar huis, zij wonen hier. En het zorgleefplan sluit hierop aan, omdat het uitgaat van hun wensen.’

Implementeren en uitbreiden

Het nieuwe zorgleefplan is in een pilot getest op één locatie van Meriant. ‘De medewerkers op die locatie hebben er samen met de beleidsmedewerker zelf input voor geleverd’, zegt Hilverda. ‘De organisatie heeft dit de tijd gegeven om tot een goed resultaat te komen. Nu zijn we het in de hele organisatie aan het implementeren en ondertussen breiden we het ook nog verder uit. Recent is bijvoorbeeld een nieuwe optie toegevoegd die erin voorziet dat bij een nieuwe opname de informatie meteen ook bij de cliëntregistratie terechtkomt. Dat bespaart veel werk.’

click to tweet Het #zorgleefplan van @Meriantonline draait om de vraag hoe medewerkers kunnen aansluiten op de wensen van bewoners

En de doelstelling, zorgen dat de cliënt zich gekend voelt, werkt, stelt Nicolai. ‘Het is heel leuk om een bewoner als blijk van herkenning te horen zeggen: “O ja, dat ben ik”, als we het “In één oogopslag”-document erbij pakken’, zegt ze. ‘Het is echt herkenbaar voor ze, zo is het ook bedoeld.’

Up to date blijven

In het multidisciplinair overleg wordt gekeken of de vastgelegde afspraken in het zorgleefplan nog actueel zijn. Stoker vertelt: ‘In de voorbereiding daarop gaan we ook bij de bewoner langs om dit in beeld te brengen. Zien we bijvoorbeeld dat iemand achteruit gaat, dan kunnen we nieuwe afspraken maken. Zo houden we het beeld over de bewoner steeds bij. Daarnaast doen we ook tevredenheidsonderzoek. Tot nu doe deden we dit eens per twee jaar, nu zijn we een pilot voor onderzoek on the job te doen. Gewoon iedere dag even stilstaan bij vragen als: “Wat ging er goed?” en “Waar werd u vandaag blij of minder blij van?”. Dan ben je echt even met elkaar in gesprek over de kleine dingen van het dagelijks leven.’

En dat lukt ondanks de drukte ook, vult Nicolai aan. ‘Daar maken we tijd voor, dat is een kwestie van prioriteiten stellen. En het hoeft niet veel tijd te kosten, het kan tussen de dagelijkse handelingen door. Bovendien is het ook leuk voor stagiaires, want die hebben dan meteen een moment waarop ze even met een bewoner in gesprek kunnen gaan.’

Interview door Frank van Wijck

Meer weten


Geplaatst op: 9 maart 2017
Laatst gewijzigd op: 2 juni 2017