Zorgcentra De Betuwe laat aan medewerkers de waarde zien van hygiënemaatregelen

Een verscherpt toezichtstelling door de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) omtrent hygiënemaatregelen en infectiepreventie leidde tot verandering die top-down werd aangestuurd. Inmiddels heeft Zorgcentra De Betuwe de omslag gemaakt naar het Rijnlands gedachtegoed. Hiermee gaat de organisatie uit van vertrouwen, vakmanschap en passie, met onder andere als gevolg dat de meeste teams inmiddels zelfsturend zijn. Dat geeft medewerkers veel meer eigen verantwoordelijkheid over hun taakinvulling.

Zorgcentra De Betuwe werd begin 2013 geconfronteerd met verscherpt toezicht door de IGZ vanwege problemen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. ‘Ik werkte er toen nog niet’, zegt zorgregisseur Annemie van de Wouw, ‘maar ik weet wel dat toen heel hard is gewerkt om het probleem op te lossen. Als organisatie ga je dan dingen doen omdat de Inspectie het nodig vindt, maar niet omdat je er zelf de waarde van inziet.’

Blijvende aandacht

Inmiddels is het bijna vier jaar later. ‘Na zo’n verscherpt toezicht staat het onderwerp hygiëne heel hoog op de agenda, maar we moeten wel zorgen dat er blijvend aandacht voor is’, zegt Van de Wouw. ‘Vorig jaar zijn we daarom begonnen alle protocollen rond hygiëne en infectiepreventie eens kritisch tegen het licht te houden.’ Zorgcentra De Betuwe heeft de omslag gemaakt naar werken volgens het Rijnlands denken. De top-down benadering van het opleggen van regels en werken volgens afvinklijstjes wordt verlaten. Samen met teams zijn ze op zoek gegaan naar andere mogelijkheden.’Dus hebben we nu één lijst waarop staat wat alle dagen van de week moet gebeuren en waarop alleen de uitzonderingen worden opgeschreven. Medewerkers weten nu ook veel beter waarom ze dingen doen, omdat ze daar door de discussie over die lijstjes over hebben nagedacht.’

Persoonlijke hygiëne

De persoonlijke hygiëne was een kritiekpunt van de Inspectie. ‘Een recente audit samen met de deskundige infectiepreventie toont aan dat we hierin echt grote verbetering hebben geboekt’, zegt Van de Wouw, ‘Heel fijn om te zien, maar we moeten ook blijven opletten. Toen ik laatst iemand aansprak op het feit dat ze een ring draagt, kreeg ik te horen dat die niet af kan. Mijn reactie was: dan moet je die ring laten doorzagen. Ik kom daar ook zeker nog op terug bij die medewerker om uit te leggen dat vuil onder die ring een bewoner een infectie kan bezorgen die moeilijk te bestrijden is.’

Bron: Zorg voor Beter

Meer weten

Geplaatst op: 23 januari 2017
Laatst gewijzigd op: 9 augustus 2021