Zorgboog neem hygiënemaatregelen in acht

Hoe te handelen bij een kwetsbare oudere die in een verpleeghuis moet worden opgenomen, maar besmet blijkt te zijn met een multiresistente MRSA? De Zorgboog kreeg hiermee te maken en merkte dat niemand het ultieme antwoord weet.

In de Brabantse regio heeft de zorg voor kwetsbare ouderen met een bijzondere omstandigheid te maken als het om antibioticaresistentie gaat. Het grote aantal varkensboeren in Brabant betekent dat MRSA er verhoudingsgewijs veel voorkomt. ‘Misschien verklaart dit waarom wij extra alert zijn op dit probleem’, vertelt Henri Plagge, arts en bestuurder van De Zorgboog. ‘Verpleeghuizen en de thuiszorg hebben beide te maken met heel kwetsbare mensen, juist bij hen wil je geen resistente bacteriën. Dat kun je helaas niet helemaal voorkomen, maar je kunt wel zorgen dat iedereen die bij de zorg voor deze mensen betrokken is structureel de hygiënemaatregelen in acht neemt die nodig zijn.’

MRSA (Meticilline Resistente Staphylococcus aureus) is een bacterie die ongevoelig (resistent) is voor de meeste, gangbare antibiotica. Daardoor is deze moeilijk te bestrijden. Besmetting met MRSA is vooral gevaarlijk voor mensen met een ernstig verminderde weerstand. Voor zorgorganisaties, zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen, vormt de bacterie dus een grote bedreiging. De bacterie verspreidt zich via luchtkanalen, stof, huidschilfers en contact met besmette personen en voorwerpen. Nieuwe besmettingen kunnen zo vrij gemakkelijk ontstaan.

Handen wassen

De belangrijkste maatregel in dit kader is overal hetzelfde, of het nu om het verpleeghuis gaat of over de thuiszorg: handen wassen. ‘Er is ook één commissie hygiëne en infectiepreventie’, zegt Plagge. ‘Dat helpt om de lijnen tussen thuiszorg en verpleeghuiszorg kort te houden. Zowel in het verpleeghuis als in de thuiszorg zijn ook aandachtsvelders hygiëne actief.’

Moeilijke MRSA

Anke Jacobs, hoofd wijkzorg. geeft een voorbeeld, die de moeilijkheidsgraad de MRSA illustreert. ‘Recent hadden we te maken met een oudere man die bij ontslag uit het ziekenhuis besmet bleek te zijn met een multiresistente vorm van de MRSA-bacterie. Hij gebruikte een katheter en was er na zijn ontslag cognitief merkbaar slechter aan toe dan voor de opname. Dit betekende dat hij naar het verpleeghuis moest en confronteerde ons met de vraag hoe dit moest worden aangepakt. In de kleinschalige woonsettingen en in de woonzorgcomplexen van De Zorgboog heeft iedere bewoner weliswaar een eigen douche en toilet, maar wat als de man in zijn verwardheid ging dwalen? Je kunt niet zomaar zijn kamer op slot doen.’

‘De voorlopige oplossing die we vonden, was de man op de crisisafdeling opnemen, en de aanpalende kamers vrijhouden zodat hij wat meer bewegingsvrijheid had. Een tamelijk ingrijpende oplossing natuurlijk.’ Gelukkig een oplossing die niet te lang hoefde te duren. ‘Het was een vorm van MRSA die erg moeilijk te bestrijden was’, vertelt Jacobs. ‘Maar tot onze opluchting lukte dit toch toen we besloten hem nogmaals te behandelen. Als dat niet was gelukt, hadden we hem langdurig apart moeten verplegen. Dat had een forse ethische discussie opgeleverd, want je kunt zo’n man moeilijk de rest van zijn leven in isolatie houden. Waar nog bij komt dat het moeilijk afspraken maken was met de man zelf, door het voortschrijden van zijn dementie.’

Aandacht problematiek

De man met MRSA heeft gezorgd voor extra aandacht voor de problematiek bij de Zorgboog. De kennis over hygiëne en infectiepreventie is er, die is duidelijk beschreven in de richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie, maar we moeten er wel voor zorgen dat iedere professional de risico’s erkent en herkent.’

Aan de slag met ABR

Bron: Zorg voor Beter

Meer weten

Geplaatst op: 24 januari 2017
Laatst gewijzigd op: 29 oktober 2020