Publicatie: Zicht op vernieuwing 3 -radicale vernieuwing verpleeghuiszorg

Marie-Antoinette Bäckes, coördinator Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg: ‘Drie jaar geleden begon onze beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg met een groep enthousiastelingen. We wilden dat het in de zorg weer om mensen draait. We zijn hard aan het werk gegaan om dat te bereiken. In ‘Zicht op vernieuwing 3’ vindt u leerzame, inspirerende en persoonlijke verhalen over uitdagingen, valkuilen én natuurlijk successen.’

Hartenwensen vervullen

Uit de ervaringen van de vernieuwingsbeweging blijkt dat veel meer mogelijk is dan we vaak denken. Een bestuurder vertelt in de publicatie over de resultaten van de vernieuwing die binnen zijn organisatie is doorgevoerd: ‘We komen dichter bij onze bewoners, we gaan nu echt de diepte in met hen: wat is nou belangrijk voor u, hoe kunnen we dat doen, met elkaar?’ Een verpleegkundige van dezelfde zorgorganisatie vult aan: ‘Voorheen deed je je werk – en dat deed je goed! – maar tegenwoordig zijn we veel meer gericht op het uitvoeren van de ‘hartenwensen’ van de mensen – groot en klein. Daar krijg je ook tijd voor, en de mogelijkheden zijn ervoor.’

Het systeem verandert mee

Niet alleen zorgorganisaties komen aan het woord in de publicatie, ook ‘systeempartijen’ als de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, een zorgkantoor en het ministerie van VWS vertellen hoe zij vanuit hun positie stappen nemen om mee te werken aan de radicale vernieuwing van de verpleeghuiszorg. Theo van Uum, Directeur Langdurige Zorg bij het ministerie van VWS zegt: ‘Ik denk dat er een mooie basis is gelegd en mensen in de sector geleerd hebben de ruimte te pakken.’

Hanneke Sikkema, afdelingshoofd Verpleging en Verzorging bij IGJ: ‘Waar we voorheen alleen bij organisaties langs gingen wanneer we daar door signalen of meldingen aanleiding toe zagen, komen we nu overal. We krijgen op deze manier een beter en dynamischer beeld van de verpleeghuiszorg. En we kunnen beter laten zien dat het op heel veel plekken goed gaat.’

Meer weten

Geplaatst op: 19 februari 2020
Laatst gewijzigd op: 21 februari 2020