Zeeuwse Praktijkroute wil jongeren warm maken voor ouderenzorg

Meer jongeren voor de ouderenzorg interesseren en werven, dat was in 2017 een van de redenen voor de start van de Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg. De regio koos daarbij voor het anders opleiden van studenten: zij gaan vanaf dag één de praktijk in. ‘Het wordt een nieuwe opleiding Zorgprofessional en daar ben ik echt trots op’, zegt ZPO-projectleider Monica Roose, die tevens directeur bestuurder van Viazorg is.

De Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg (ZPO)

De ZPO is een samenwerking van zes ouderenzorgorganisaties, zorgkantoor CZ en twee opleidingsorganisaties. Met subsidie van Waardigheid en trots in de regio ging in 2017 de drie jaar durende opleiding verzorgende IG en maatschappelijk werk (niveau 3) van start. Studenten gingen meteen de praktijk in en konden hun eigen leerweg kiezen om onderzoekend te kunnen leren. Zo kunnen zij bij hun begeleiders zaken aandragen die zij tegenkomen in de praktijk en waar ze graag les in willen krijgen. Ook doorlopen zij de opleiding in hun eigen tempo, waardoor ze sneller kunnen afstuderen.

Anders opleiden geslaagd

Volgens Monica Roose is het project ZPO op meerdere terreinen geslaagd. Het praktijkgestuurde onderwijs heeft zich gaandeweg verder ontwikkeld. ‘Zo bleek na een jaar dat de overgang van school naar de praktijk voor veel jongeren een te grote stap is’, vertelt ze. ‘Daarom krijgen de studenten eerst negen weken introductie. Op die manier raken de studenten vertrouwd met docenten en praktijkbegeleiders voordat zij de praktijk ingaan.’ Ook werd de opleiding uitgebreid en is het mogelijk om na twee jaar aansluitend twee jaar de opleiding tot verpleegkundige te volgen. ‘En de docenten die lesgeven op locatie gingen hun vak anders uitoefenen. Ze zijn meer gaan coachen. Het is de leerling die het programma en het tempo bepaalt.’

Anders opleiden in de regio

In veel regio’s werken steeds meer zorgorganisaties samen om nieuwe en huidige medewerkers te binden, boeien en behouden voor de ouderenzorg. Ook het opleiden van instromers en doorstromers gaat daarbij flink op de schop. Opleiden en ontwikkelen verschuift van de schoolbanken naar leren op de werkvloer. In de serie ‘Anders opleiden’ nieuwe en meer ervaren praktijkvoorbeelden uit verschillende regio’s.

Veel instromers

Met de ZPO nam de instroom van nieuwe studenten snel toe. Inmiddels staat de teller op 191 mensen in opleiding, waarvan er inmiddels 15 zijn afgestudeerd. Voor de zomer van 2021 komen daar tientallen diploma’s bij; alle gediplomeerden hebben de garantie op een baan in een van de deelnemende organisaties.

In onze regio heeft het project de samenwerking echt versterkt.

Dankzij het uitbreiden van de opleiding tot verpleegkundige naar een BBL- en BOL-richting is het bovendien gelukt om veel zij-instromers te werven. Zij gaan in het BBL-traject meteen de praktijk in. ‘Het project loopt eind 2021 af, maar mensen die nu in opleiding zijn, kunnen hun traject gewoon afronden.’

Nieuwe opleiding Zorgprofessional

Dit najaar start mbo-school Scalda met de nieuwe opleiding ZP niveau 3 en 4. ‘In deze opleiding is alles wat we geleerd hebben in de ZPO verwerkt’, vertelt Monica Roose. Zo gaan studenten na tien weken de praktijk in en wordt het profiel (3 of 4) pas gaandeweg bepaald. Bovendien kunnen zij het traject in hun eigen tempo afleggen: versneld of juist langzamer. En ze kunnen switchen tussen de niveaus. Ook het onderzoekend leren vormt onderdeel van de nieuwe opleiding.

Leergemeenschap

Verder wil de regio de leergemeenschap weer opstarten. ‘Door corona heeft die anderhalf jaar stilgelegen. De bedoeling is dat zorgprofessionals met alle stagiairs in huis samen een vraag oppakken en hier in drie tot vijf weken een oplossing voor zoeken. Bijvoorbeeld: hoe kunnen we ervoor zorgen dat verzorgenden het werken met een smart glass leuk vinden? Zo willen we bevorderen dat samen leren meer vanzelfsprekend wordt.’ Wat de geleerde lessen in Zeeland betreft, zegt Monica Roose: ‘Door corona hebben we die vorig jaar niet met andere regio’s kunnen delen. Hopelijk lukt het nu wel, want we zijn daar zeer toe bereid. In onze regio heeft het project de samenwerking echt versterkt!’

Anders opleiden – Do’s en don’t

Do’s

  • Zoek organisaties die willen samenwerken.
  • Begin gewoon en besef dat fouten maken erbij hoort.
  • Bezoek organisaties waar vergelijkbare initiatieven al in de praktijk zijn gebracht.
  • Neem teams waar je een student plaatst en docenten mee in het gedachtengoed van anders opleiden.
  • Zorg voor een goede begeleiding van teams en geef medewerkers tijd hiervoor.

Don’t

  • Denk niet dat je vergelijkbare initiatieven elders kunt kopiëren: anders opleiden vraagt om maatwerk.

Door Karin Burhenne

Meer weten

Dit artikel is verschenen in de serie Anders opleiden. Bekijk de andere delen in deze serie:

Geplaatst op: 1 juli 2021
Laatst gewijzigd op: 30 mei 2022