Woonzorg Flevoland bijna kwart minder psychofarmaca

Sinds een jaar besteden zorgmedewerkers van Woonzorg Flevoland veel aandacht aan het doorgronden van onbegrepen bedrag van bewoners. Ze proberen vervolgens het gedrag bij te sturen door hun aanpak erop aan te passen. Het resultaat is een vermindering van de inzet van psychofarmaca met 23%.

De Waardigheid en trots-aanbieder startte ruim een jaar geleden een groot project waarbij onbegrepen gedrag centraal stond. Het doel van het project was vanuit belevingsgerichte zorg het welbevinden van bewoners te verbeteren; dit naar aanleiding van een rapport van Vilans en het Trimbos Instituut uit 2014 waarin werd gesteld dat de kennis en richtlijnen over omgaan met onbegrepen gedrag onvoldoende bekend waren. Dit gebrek aan kennis en richtlijnen bleek grote effecten op de kwaliteit van leven van bewoners te hebben.

Onbegrepen gedrag begrijpen

Woonzorg Flevoland koos ervoor te gaan werken met de richtlijnen uit dit onderzoek. Een belangrijk onderdeel van de aanpak is het doorgronden van het gedrag van een bewoner met dergelijk gedrag. Onbegrepen bedrag werkelijk proberen te begrijpen is de kern. Alle zorgafdelingen doen hier aan mee. Na een jaar zijn de resultaten al zeer positief. Marijke Veenstra, GZ-psycholoog bij Woonzorg Flevoland: “Door te kijken naar de mens achter het gedrag en het zoeken naar oorzaken begrijpen we bewoners beter. Zo kunnen we nog meer inspelen op het gedrag en de behoeften en hen betere zorg bieden. De levenskwaliteit verbetert. Je merkt dat bewoners zich fijner voelen.” Woonzorg Flevoland besteedt veel aandacht aan het levensverhaal van de bewoner en betrekt ook naasten bij het verkrijgen van inzicht in het gedrag van de bewoner.

Cijfers psychofarmaca

Waar het landelijk gemiddelde gebruik van gedragsbeïnvloedende medicatie zoals rustgevende middelen op 0,85 pillen per bewoner ligt, is dit bij Woonzorg Flevoland terug gebracht naar 0,67: ruim 20% lager dan landelijk. Binnen Woonzorg Flevoland betrof de afname 23% ten opzichte van 2014.

Beter af met minder

Sinds januari 2016 nemen zo’n 30 organisaties deel aan het actieprogramma ‘Beter af met minder’ van Vilans. Het doel van het programma is dat professionals in de zorg bewuster gebruik maken van de negatieve effecten van psychofarmaca en van mogelijke alternatieve benaderingen bij onbegrepen bedrag om zo het gebruik van deze medicatie fors te verminderen.

Meer weten

Geplaatst op: 22 april 2016
Laatst gewijzigd op: 15 maart 2019