Wim van Hilten (cliëntenraad Wilgaerden): ‘Het draait vooral om dat stukje welzijn’

Wim van Hilten is onafhankelijk voorzitter van de cliëntenraad van ouderenzorgorganisatie Wilgaerden. Hij zet zijn bestuurlijke ervaring in om de nieuwe stijl van medezeggenschap vorm te geven die het sterk veranderde zorglandschap nodig heeft. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg biedt handvatten.

Mijn uitdaging is: Hoe ontstaat op een waardige manier een koppeling tussen zorg en welzijn op individueel niveau? Dat is een stevige uitdaging, maar ook een mooie. Want in mijn ogen draait het vooral om dat stukje welzijn. Het niveau van de zorg in de huizen van Wilgaerden is goed. Maar wat maakt het verblijf in onze huizen nu echt aangenaam? Dat zijn de kleine dingen: individuele aandacht, even samen koffiedrinken, een zinvolle dagbesteding.

Botsing

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg onderschrijft dit. Persoonsgerichte zorg en wonen en welzijn zijn belangrijke thema’s. Het kwaliteitskader hecht belang aan compassie, autonomie en zingeving, onderwerpen waarover ook een cliëntenraad regelmatig spreekt. Heel interessant vind ik de botsing die kan ontstaan tussen dat wat is opgelegd en de dagelijkse praktijk. Ik geef een voorbeeld. Autonomie betekent dat een cliënt de regie heeft. Stel dat een cliënt liever wat minder zorg krijgt, maar meer persoonlijke aandacht: iedere dag een kwartier koffiedrinken met de verzorgende. Stel dat de zorg bij deze ene individuele cliënt daardoor niet meer aan bepaalde richtlijnen kan voldoen. Hoe gaan we die individuele vraag dan toch vormgeven? En vooral: wat vind je als cliëntenraad belangrijker? Ik denk dat het zorgleefplan een steeds prominenter rol krijgt. En dat dat plan continu aan verandering onderhevig kan en mag zijn.

In de genen

Bij Wilgaerden hebben we net een jaar een nieuwe structuur van medezeggenschap draaiende. Er is één overkoepelende cliëntenraad met daaronder zestien cliëntencommissies, één op elke locatie. Die commissies hebben een belangrijke taak. Zij zijn de ogen en oren op een locatie. Samen met de teamcoach geven zij invulling aan de uitvoering van het kwaliteitskader. Zodat persoonsgerichte zorg en welzijn op de werkvloer in de genen komen. Hoe dat er precies uit komt te zien verschilt natuurlijk per locatie. Want geen enkele locatie is hetzelfde.

Groeiproces

Natuurlijk ondersteunt de cliëntenraad de cliëntencommissies hierbij. Over de vertaling van het kwaliteitskader hebben wij afspraken gemaakt met de bestuurder. Deze staan in een basisdocument, waarmee de cliëntencommissies aan de slag kunnen. Dat is een groeiproces hoor. Zo is het intramuraal bijvoorbeeld best moeilijk om een goede cliëntencommissie samen te stellen. Mensen overlijden of trekken zich terug. Als het niet lukt kunnen we een mantelzorger of vrijwilliger uit het cliëntensysteem vragen. Ook rijst de vraag of de cliëntencommissies scholing nodig hebben. En zo ja, welke scholing en op welk niveau? We hebben het afgelopen jaar geëvalueerd en daar kwamen twee verbeteringen uit:

  • Cliëntencommissies moeten weten dat ze altijd rugdekking hebben van een lid van de cliëntenraad. Onze cliëntenraad bestaat uit acht leden. Ieder lid is nu aanspreekpunt voor twee locaties.
  • Cliëntencommissies hoeven niet te notuleren, daarvoor zorgt het bestuurssecretariaat.

Met andere woorden: wij nemen de cliëntencommissies de lastige dingen zo veel mogelijk uit handen. Zodat ze kunnen functioneren en samen met de medewerkers welzijn een mooie plek binnen de zorg kunnen geven.

Meer weten

Geplaatst op: 18 september 2017
Laatst gewijzigd op: 16 juli 2021