Specialist ouderengeneeskunde Wilma Albers: ‘Infectiepreventie moeten we samen doen’

Wilma Albers is specialist ouderengeneeskunde (SO) bij Van Neynsel en lid van de klankborgroep Infectieziekten van Verenso. In dit vraaggesprek gaat ze in de rol van SO’s in het verpleeghuis rond infectiepreventie en de urgentie van een multidisciplinaire aanpak. Ook blikt ze terug op de coronaperiode en deelt ze enkele praktische tips.

Welke rol vervult de SO in het verpleeghuis als het gaat om infectiepreventie?

‘Idealiter is er binnen ieder verpleeghuis een infectiecommissie. De specialist ouderengeneeskunde is hier onderdeel van. Maar zijn of haar rol is breder en met name gericht op diagnostiek en behandeling van infecties en meedenken over protocollen en beleid. Hoe schrijf je bijvoorbeeld passende antibiotica voor, mede om antibioticaresistentie bij cliënten te voorkomen? Daarnaast is het belangrijk om signalen aan management en bestuur door te geven. Als specialisten ouderengeneeskunde hebben wij niet altijd goed zicht op de uitvoering van infectiepreventie bij de dagelijkse zorghandelingen, bijvoorbeeld in de spoelkamer of bij handhygiëne. Signaleren is dan ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid en ligt bijvoorbeeld ook bij een kwaliteitsverpleegkundige of aandachtsvelder infectiepreventie. Natuurlijk heeft de specialist ouderengeneeskunde wel een voorbeeldrol ten aanzien van infectiepreventie.’

Waar liggen kansen op het gebied van infectiepreventie?

‘Door COVID-19 is er veel meer urgentiebesef gekomen voor de noodzaak van infectiepreventie. Dat is een goede zaak en daar kunnen wij als specialisten ouderengeneeskunde bij aanhaken om infectiepreventie structureler op de kaart te zetten in de verpleeghuizen. Want naast COVID-19 moeten we ook de andere infectieziekten niet vergeten. Denk bijvoorbeeld aan urineweginfecties, MRSA, het norovirus en scabiës. Daarvan zijn terugkerend infecties en uitbraken in de verpleeghuizen.’

Waarom is het project ‘Samen werken aan Infectiepreventie’ belangrijk?

Samen werken aan infectiepreventie’ is belangrijk omdat het multidisciplinair moet gebeuren. Ieder heeft een rol in infectiepreventie, zeker niet alleen een specialist ouderengeneeskunde. Als verpleeghuis deelnemen aan het project is een goede manier om binnen je organisatie het thema op de kaart te zetten, bewustwording te creëren en alle medewerkers goede handvatten te bieden. We moeten het samen doen!’

Heb je tips voor collega-SO’s?

‘Plan met enige regelmaat tijd in je agenda om bij te lezen in de nieuwste protocollen en handreikingen over infectiepreventie op de website van Verenso en om je antibioticabeleid tegen het licht te houden. Ga er ook als artsengroep gezamenlijk mee aan de slag, bijvoorbeeld tijdens een jaarlijks Farmacotherapeutisch Overleg over antibiotica, en onderhoud contact met je ABR-zorgnetwerk. En ten slotte: attendeer jouw verpleeghuis op de mogelijkheid om deel te nemen aan het ondersteuningsprogramma van Samen werken aan infectiepreventie.’

Ook aan de slag?

Hoe zorg je ervoor dat hygiëne en voorkomen van infecties structureel onderdeel wordt van het dagelijks werk binnen jouw organisatie? Het project ‘Samen werken aan infectiepreventie’ ondersteunt organisaties die hiermee worstelen. Het project heeft ruimte voor nieuwe deelnemende organisaties. Wil je je aanmelden? Of heb je nog vragen? Laat het ons weten via het formulier ‘Interesse deelname project Samen werken aan infectiepreventie’. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Uiteraard hopen we je te verwelkomen als deelnemer.

Video: Samen werken aan infectiepreventie

Tijdens het Waardigheid en trots-congres op 4 juli 2022 gaf Martijn Simons uitleg over het project. Bekijk hieronder de opname:

 

Kijk ook andere sessies, de talkshow en de plannen van minister Conny Helder terug.

Dit project is een samenwerking van Verenso, ActiZ, V&VN, Waardigheid en trots op locatie, Vilans en het ministerie van VWS.

Geplaatst op: 28 september 2022
Laatst gewijzigd op: 23 januari 2023