Wie wordt de ‘Zorgvernieuwer 2019’?

Slimme technologische toepassingen zijn er volop: sensoren, gps-trackers, robotica, noem maar op. Maar de toepassingen invoegen in het dagelijks werk blijkt niet altijd even makkelijk. En dat is jammer. Want zorgtechnologie maakt het werk aantrekkelijker én vergroot de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. Om de toepassing van technologie een handje te helpen lanceerde het ministerie van VWS in januari de Challenge verpleeghuizen van de toekomst. 9 deelnemers werden geselecteerd. Op 11 april 2018 presenteerden zij hun plannen.

Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS
‘Jullie lopen voorop. Ik hoop dat alle organisaties die nog twijfelen over de inzet van technologie jullie voorbeeld volgen. Wie een goed plan heeft, dat bijdraagt aan de doelstelling van het kwaliteitskader, kan bij het zorgkantoor aankloppen. Er is geld beschikbaar voor de inzet van arbeidsbesparende technologie uit de extra middelen voor verpleegzorg. De financiering is er.’ 

10 maanden ondersteuning

In januari mocht Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS, de Challenge verpleeghuizen van de toekomst aftrappen. Op 11 april staat hij weer voor een volle zaal. Nu om de 9 deelnemers aan de challenge toe te spreken. Het zijn 9 organisaties die een technologische toepassing gaan invoeren. Een bewezen effectieve toepassing, want elke deelnemer vormt een duo met een partner die de technologie al gebruikt. Deelnemer en partner krijgen 10 maanden lang 2 dagen per week deskundige ondersteuning. Daarna beoordeelt een vakjury – dezelfde jury die eerder uit alle inzendingen deze 9 deelnemers koos – welk duo het mooiste resultaat heeft neergezet. Zij gaan in de e-healthweek 2019 met de titel ‘Zorgvernieuwer 2019’ naar huis. In september komen de organisaties en de begeleidende bureaus weer bijeen om de tussenresultaten te evalueren, zodat ze gedurende het proces van elkaar kunnen leren.

Technologie maakt zorg beter

Gerritsen refereert aan het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’, dat minister Hugo de Jonge een dag eerder presenteerde. ‘We willen met z’n allen de zorg verbeteren. Het Kwaliteitskader verpleeghuizen geeft duidelijk de richting aan. Extra personeel is belangrijk, maar niet het enige. We moeten ook inzetten op technologie. Niet alleen om de vraag naar personeel te ondervangen, maar vooral omdat technologie de zorg gewoon beter maakt.’ De plannen van de deelnemers onderstrepen deze uitspraak.

Continentiezorg op maat

Zorgspectrum gaat de Identifi gebruiken, een hulpmiddel om het plaspatroon van een bewoner in kaart te brengen. ‘Een volle blaas kan onrustig gedrag veroorzaken. En wellicht kan een bewoner langer continent blijven als hij of zij op het juiste moment naar de toilet gaat.’ Gedurende 72 uur meten sensoren wanneer een bewoner plast en hoeveel. Waarna Zorgspectrum individuele continentiezorg kan bieden. Uitdagingen zijn er natuurlijk ook. ‘Het zal misschien lastig zijn om bewoners te bevragen over incontinentie, schaamte kan een rol spelen. En individuele continentiezorg vraagt natuurlijk wat van onze medewerkers.’ Maar die hobbels wil de organisatie graag nemen. ‘Het doel is het leven van onze bewoners te veraangenamen.’

Snoezelbadkamer

Zuyderland wil in zorgcentrum De Egthe een snoezelbadkamer inrichten: met beamers, verschuivende wanden, geluiden, geur, een wolkenplafond en een bubbelunit. ‘Geheel gericht op de beleving van de bewoner.’ En dat doet de bewoner goed. ‘Ze kunnen hun spieren langer gebruiken, het lopen gaat vooruit, mensen gaan weer eten. Maar bovenal: ze ontspannen en kalmeren, onrust vermindert. Want dementie neemt misschien de herinnering weg maar niet het gevoel. Hoe mooi is het om daarmee in contact te komen in de snoezelbadkamer.’

Van verpleeghuis naar smarthouse

Locatie Brunswijck van Vitalis Woonzorg Groep zet technologie in om het leven van bewoners aangenamer en veiliger te maken. ‘Onze huidige zorgalarmering is 20 jaar oud. We gaan het vervangen door een netwerk van slimme signaalgevers, die toezicht in de dag- en de nachtsituatie bieden. Adaptieve dwaal- en leefcirkels bieden de bewoners straks maximale bewegingsvrijheid.’ De grootste uitdaging ziet Vitalis in de andere manier van werken die medewerkers zich eigen moeten maken. Daarom is het plan samen met de medewerkers opgesteld. ‘Ze staan erachter.’

Stimulans voor de innovatiecultuur

Pieter van Foreest vormt een duo met Argos Zorggroep. Samen ontwikkelen ze het gebruik van de smartglass verder, waarmee Argos Zorggroep al ervaring opdeed. ‘De smartglass biedt de mogelijkheid te communiceren met beeld en geluid terwijl je handen vrij zijn.’ Denk aan de verzorgende die bij het verzorgen van een wond via de smartglass realtime ondersteuning krijgt van een wondverpleegkundige of dermatoloog. Of de mantelzorger die op afstand wordt gecoacht. ‘Het is een baanbrekende techniek voor de zorg, een stimulans voor de innovatiecultuur, waar cliënt én medewerker baat bij hebben.’

Minder onbegrepen gedrag

Zorggroep Tangenborgh wil met een smartwatch bijdragen aan het levensgeluk van ouderen. ‘Deze toepassing maakt onze BOPZ-afdeling opener en veiliger. Bewoners kunnen zelf alarmeren met de smartwatch, maar zijn ook altijd te lokaliseren via de gps-functie.’ De organisatie denkt dat bewoners de smartwatch sneller zullen accepteren dan andere devices. ‘Omdat een horloge niet stigmatiserend is. Bij bewoners die vrijheid nodig hebben, zal de smartwatch leiden tot minder onbegrepen gedrag.’

Betere nachtrust

’s Nachts weten wat er speelt zonder alle kamers in te hoeven, welk zorgorganisatie wil dat niet? Geïnspireerd door Evean introduceert De Zorgcirkel een uitgekiend video-observatiesysteem op locatie Prins Hendrik in Egmond aan Zee. ‘Ons doel is een betere nachtrust voor onze bewoners. Met het nieuwe systeem hoeven medewerkers geen rondes meer te lopen en worden bewoners niet langer onnodig gestoord.’ Leuk detail: het systeem werkt op wifi en kan dus in de toekomst over heel Egmond aan Zee uitgerold worden. ‘Vanuit Prins Hendrik zijn we binnen 10 minuten bij mensen thuis. Zo kan iedereen veilig thuis blijven wonen.’

Slim incontinentiemateriaal

Evean liet zich inspireren door Philadelphia Zorg, waar al 130 bewoners profiteren van slim incontinentiemateriaal. ‘Iedereen wil schoon zijn en niemand wil verschoond worden. Voor deze mensen is slim incontinentiemateriaal de oplossing.’ Zorgmedewerkers hebben via een app realtime inzicht in de verzadiging van het materiaal. Zo kunnen ze elke bewoner verschonen op het juiste moment en alleen als het echt nodig is. Dit leidt tot meer waardigheid, een betere nachtrust en minder lichamelijke ongemakken, zoals irritatie.’

Effecten van natuurbeleving

In Zaandam werkt Pennemes aan een gezonde leefomgeving. Schone lucht, planten, licht en dieren staan centraal. ‘We trainen vrijwilligers om natuur beleefbaar te maken. Want de mentale, fysieke en sociale effecten van natuurbeleving zijn groot. Dat laten verschillende studies zien.’ De grootste uitdaging van Pennemes? ‘Dat de effecten natuurbeleving niet altijd serieus worden genomen.’ Pennemes wil andere organisatie inspireren hun voorbeeld te volgen. ‘Wat wij doen is goed te implementeren, goedkoop en makkelijk schaalbaar. Het draaiboek ligt klaar.’

In of uit bed

Zorgspectrum sluit af met het slimme matras. ‘Hiermee kunnen we verschillende dingen meten. Of iemand in of uit bed gaat bijvoorbeeld. Of hoe iemand ligt.’ Aan de in- en uitbedsignalering kan een alarm worden verbonden, dat betrouwbaarder is dan de veelgebruikte alarmpalen. ‘Bovendien kun je een vertraging instellen. Als de bewoner binnen 15 minuten weer in bed ligt, komt er geen melding. Dat geeft bewoners en medewerkers rust.’ Het slimme matras kan aandoeningen als decubitus voorkomen, omdat medewerkers een bewoner die te lang in dezelfde houding ligt tijdig kunnen draaien. ‘Het systeem verlicht de werkdruk én geeft extra informatie waarmee wij de zorg voor onze bewoners kunnen verbeteren.’

Droom

Secretaris-generaal Erik Gerritsen is onder de indruk van de plannen. ‘Jullie lopen voorop. Ik hoop dat alle organisaties die nog twijfelen over de inzet van technologie jullie voorbeeld volgen.’ Goed om te weten: de 9 deelnemers gaan samen optrekken en leren, hun inzichten worden gedeeld. Handig voor organisaties die niet meedoen aan de challenge, maar wel met technologie willen innoveren. Gerritsen benadrukt dat daar ruimte voor is: ‘Wie een goed plan heeft, dat bijdraagt aan de doelstelling van het kwaliteitskader, kan bij het zorgkantoor aankloppen. Er is geld beschikbaar voor de inzet van arbeidsbesparende technologie uit de extra middelen voor verpleegzorg. De financiering is er.’ Hij besluit met zijn droom: een verpleeghuis waar het allemaal te zien is. ‘Van tovertafel tot domotica, van Zorba tot slim incontinentiemateriaal, allemaal op 1 locatie. Misschien duurt het nog even voordat deze droom uitkomt, het gaat wel gebeuren. We zijn op de goede weg.’

Themadossier Technologie
Technologie is niet meer weg te denken uit onze maatschappij en de mogelijkheden zijn eindeloos. Ook binnen de verpleeghuiszorg wordt technologie steeds vaker ingezet als onderdeel van het zorgproces. Verschillende zorgorganisaties werken aan goede voorbeelden van zorg met ondersteuning van zorgtechnologie. In dit themadossier is daar alles over te vinden. Bekijk het themadossier Technologie

Door: Ingrid Brons

Meer weten

Geplaatst op: 17 april 2018
Laatst gewijzigd op: 18 januari 2019