Vragenlijst FPI NL ‘Betrokkenheid bij zorg voor naasten’

Het Trimbos-instituut vertaalde de vragenlijst Family Perceived Involvement (FPI) in individualized long-term care, ontwikkeld door Reid, Chappell & Gish. De vragenlijst meet de betrokkenheid van familieleden van een cliënt met dementie bij overleg en procedures rondom de zorg.

Stellingen

De vragenlijst die de naam FPI NL kreeg bestaat uit een kleine 20 stellingen. Voor elk van de stellingen geeft de respondent aan of deze van toepassing is op de woonvoorziening én of deze stelling belangrijk is voor hem of haar.

De lijst meet op deze manier de mate waarin familieleden van bewoners in een zorginstelling zich betrokken voelen bij overleg en procedures rondom de zorg van hun naaste en de mate waarin zij het belangrijk vinden om bij de zorg betrokken te worden. Ook geeft de lijst inzicht in het verschil met hun daadwerkelijke betrokkenheid.

Meer weten

Geplaatst op: 10 juni 2016
Laatst gewijzigd op: 25 oktober 2016