Volledig Pakket Thuis succes bij MeanderGroep

Een uitgesproken voorbeeld van persoonsvolgende zorg, dat is het Volledig Pakket Thuis (VPT) van de MeanderGroep in Parkstad. “Met een VPT kunnen klanten zo lang mogelijk thuis blijven wonen, op een manier die bij hun behoeften aansluit: mensen houden zelf de regie”, zegt Mieke Franssen, clusterdirecteur Thuiszorg Verpleging en Verzorging bij de MeanderGroep.

Het Volledig Pakket Thuis is bedoeld voor mensen met een indicatie voor het wonen in een wijkzorgcentrum of verpleeghuis. “Het was in eerste instantie ons antwoord op de wachtlijsten in de verpleeghuiszorg. Maar gaandeweg beseften we dat dit concept heel goed past in onze nieuwe kijk op zorg. We willen mensen veel meer een stem geven in hoe ze willen leven, ook als ze kwetsbaar zijn door hun gezondheid.”

Het VPT werd eind 2016 geïntroduceerd en werd inmiddels al bijna 200 keer bij klanten ingezet. Wijkverpleegkundigen die tevens Zichtbare Schakel zijn, beoordelen of iemand in aanmerking komt voor een VPT. Boukje Bakker, Zichtbare Schakel van Meander Thuiszorg in de wijk Kaalheide in Kerkrade: “Wij beoordelen samen met de klant en mantelzorger welke zorg en ondersteuning nodig is en stellen een zorgplan op. Daarin stellen we de zorgdoelen vast, zoals blijven bewegen en gezond eten. Maar bijvoorbeeld ook: voorkomen dat een mantelzorger overbelast raakt.” Het VPT wordt alleen ingezet als de klant dat wil en diens situatie dat toelaat. “De zorg thuis moet natuurlijk verantwoord zijn, want we willen zeker geen onveilige situaties creëren. We kijken heel gericht naar wat we mensen aan extra’s kunnen bieden”, vertelt Boukje Bakker.

Zorgverzekeraar positief

Samenwerkingspartner zorgverzekeraar CZ liet het afgelopen jaar op meerdere bijeenkomsten over persoonsvolgende zorg weten zeer positief te zijn over het VPT van de MeanderGroep. Bestuursvoorzitter Wim van der Meeren van CZ: “Het is een mooie manier om mensen te helpen die meer een zelfredzaamheidsvraag hebben dan een medische zorgvraag. Als zorgvorm past het VPT perfect in het stelsel tussen alles thuis zelf regelen en verpleeghuiszorg. Het is de oplossing voor mensen die wel een 24-uurs zorgbehoefte hebben en een complex systeem moeten managen om toch thuis te kunnen blijven wonen. Bovendien draagt het bij aan het aanpakken van personeelsproblemen in de zorg.” Volgens Van der Meeren is de MeanderGroep een organisatie die sterk nadenkt over de vraag hoe de zorg betaalbaar en kwalitatief goed kan aansluiten bij de wens van de klant.

Het VPT verschilt dan ook per klant, die de keus heeft uit een groot aantal mogelijkheden op het gebied van zorg en hulp, zoals: verzorging en verpleging, onverwachte zorg, huishoudelijke hulp, deelname aan dagbesteding, logeren in een wijkzorgcentrum, dagelijkse maaltijden of een vergoeding hiervoor en personenalarmering.

Dagbesteding

Zaken als zorg en verpleging dient de VPT-klant bij Meander Thuiszorg af te nemen, dagbesteding niet. Mieke Franssen: “Wij vinden dagbesteding dicht bij huis belangrijk voor mensen. Omdat Meander die niet overal kan bieden, hebben we hiervoor contracten afgesloten met andere organisaties. Die kunnen de rekening bij ons indienen. En wat de huishoudelijke hulp betreft, maken we afspraken met gemeenten waar dat mogelijk is. Het pakket moet in ieder geval zo kunnen worden ingericht dat het netwerk van de klant niet overbelast raakt.” Een redelijk netwerk en betrokken mantelzorgers zijn dan ook belangrijke voorwaarden. Bovendien wordt constant gekeken of het pakket moet worden aangepast. Als het uiteindelijk niet meer lukt om zelfstandig te blijven wonen, krijgen klanten desgewenst hulp bij het vinden van een goede zorginstelling.

Voorbeeld volgen

Organisaties die het voorbeeld van de MeanderGroep willen volgen, zullen ervaren dat de (inkomensafhankelijke) eigen bijdrage voor sommige klanten een drempel kan vormen. “Mensen vergeten vaak dat je bij opname in een zorginstelling ook een eigen bijdrage moet betalen. En daarmee is het vergelijkbaar”, benadrukt Mieke Franssen. Verder hangt de kans van slagen mede af van wat je als zorgorganisatie aan faciliteiten hebt, zegt zij. Zo heeft de MeanderGroep naast alle vormen van ouderenzorg, mantelzorgondersteuning. “Je moet heel goed luisteren naar wat de klant en mantelzorger willen en out of the box durven denken om dingen mogelijk te maken.” Van wezenlijk belang is tot slot het goed informeren van de klant en het maken van duidelijke afspraken. “Enig nadeel is dat een VPT soms niet kan, omdat het niet verantwoord is. Dan moet je een aanvraag afwijzen, ook daar moet je duidelijk in zijn.”

Voorbeeld uit de praktijk

Annie Dols zorgt voor demente partner:
“Ik wil hem heel graag thuishouden”

De partner van de 73-jarige Annie Dols is dement en kan niet meer voor zichzelf zorgen. Daarom doet zijn vrouw dat al meerdere jaren. Eerst deed ze alles alleen, van hem wassen, helpen met eten en naar het toilet gaan tot en met het huishouden en de boodschappen. Maar nu heeft het echtpaar een Volledig Pakket Thuis. “Ik wil hem heel graag thuishouden en ben blij met dit pakket”, vertelt Annie Dols.

Zo heeft ze nu hulp in het huishouden en gaat haar man inmiddels vijf dagen in de week naar de dagbesteding. Dan heeft ze ruimte voor zichzelf. Voor de strijk en de boodschappen, maar ook voor die afspraak met een vriendin of het koor. Bovendien kan ze door het huis lopen zonder zich steeds zorgen te maken over haar man. “Als hij thuis is, wil hij steeds weten waar ik ben. Hij is door een herseninfarct ook veranderd. Het was altijd een hele lieve man, maar nu is hij soms heel tegendraads. Dan moet ik echt mijn best doen om hem weer rustig te krijgen. Andere momenten gaat het gelukkig goed met hem. Vooral als er bezoek is van vrienden of familie”, vertelt Annie Dols.

Het was Zichtbare Schakel Boukje Bakker die haar op de mogelijkheid van het VPT attendeerde en het pakket regelde. “Als Annie Dols overbelast raakt, dan is opname van haar man onvermijdelijk. Daarom is het pakket zo ingericht dat zij goed ondersteund wordt.” Afhankelijk van de situatie kan de zorg worden uitgebreid. Recent was dat nog het geval, toen de heer Dols zo ziek was dat de thuiszorg drie keer per dag moest komen. Nu is die zorg weer stopgezet. Ook de katheterzorg heeft verlichting gebracht. “Voorheen moest ik vijf keer per nacht met hem naar het toilet. Nu hoef ik nog maar twee keer op te staan voor het wisselen van de opvangzak”, zegt Annie Dols. Zeker, ze kan de zorg nog aan. “Maar ik weet niet of me dat zonder dit pakket nog zou lukken.”

Interviews Karin Burhenne

Meer weten

Geplaatst op: 30 november 2017
Laatst gewijzigd op: 30 november 2017