Videoserie Leiderschap in het verpleeghuis: Aline Poolen (ZorgAccent)

Hoe zorg je als bestuurder dat medewerkers gemotiveerd blijven? Aline Poolen, bestuurder bij ZorgAccent: ‘Mijn medewerkers ervaren door de zelfsturing een grote eigen verantwoordelijkheid. Dat zorgt voor de juiste balans tussen werkdruk en werkplezier.’

Leiderschap volgens het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gaat over het ‘in hun kracht zetten en faciliteren van zorgverleners’. Continu leren en verbeteren is de norm voor een goede zorgorganisatie en voor professionele zorgverleners. Maar hoe breng je dit als bestuurder in de praktijk? In de videoserie Leiderschap in het verpleeghuis vragen we verschillende verpleeghuisbestuurders te reageren op een aantal stellingen. Aline Poolen vertelt over haar visie en aanpak.

Ruimte voor medewerkers

Welke ruimte krijgen medewerkers om zelf beslissingen te maken op basis van hun professionele inschatting? Daarover is Aline Poolen duidelijk: ‘Mijn medewerkers moeten hun vak goed kunnen uitoefenen. En als regels hen daarbij belemmeren, mogen zij buiten de lijntjes kleuren om in een specifieke situatie de optimale zorg te kunnen bieden.’ Als voorbeeld noemt ze een complexe situatie met een cliënt die bepaalde zorg nodig had, maar waar geen financiering tegenover stond. Poolen: ‘Mijn medewerkers mogen daar de nodige zorg bieden en ik ben met het zorgkantoor in gesprek gegaan over het gezamenlijk rondmaken van de financiering.’

Open en veilige werkomgeving

Leren en verbeteren op de werkvloer begint bij het zichtbaar en bespreekbaar maken van dat wat mis gaat. Hoe geef je hierin als bestuurder het goede voorbeeld? Poolen: ‘Fouten maken mag, dat doet immers iedereen! Ik weet nog uit mijn eigen werkverleden als verpleegkundige hoe belangrijk het is, dat er een open en veilig klimaat is om een fout met collega’s te kunnen delen en bespreken. Ook in mijn rol als bestuurder laat ik zien dat je fouten kunt maken en die vervolgens juist moet bespreken om ervan te leren. Ik deel bijvoorbeeld in de blogs die ik schrijf voor medewerkers, wat ik zelf fout heb gedaan.’

Motivatie hoog houden

De energie, motivatie en bevlogenheid van medewerkers zijn een belangrijk aandachtspunt binnen ZorgAccent. Poolen: ‘Medewerkers zeggen wel eens tegen mij: door de zelfsturing heb ik een grote verantwoordelijkheid en dat maakt mijn werk aan de ene kant zwaarder, maar tegelijkertijd krijg ik er juist ook weer zoveel energie van en raak ik er zo gemotiveerd door. Ik zie bij hen dat ze de juiste balans gevonden hebben.’

Videoserie Leiderschap in het verpleeghuis

Bekijk deel 2 van de videoserie over Leiderschap in het verpleeghuis waarin Aline Poolen reageert op 5 stellingen over leiderschap.

Bekijk ook de andere video’s in de serie Leiderschap in het verpleeghuis.

Rubriek Leiderschap in de praktijk

Leiderschap is niet alleen iets van de bestuurder of een teamleider in een zorginstelling. Elke medewerker toont leiderschap door beslissingen te nemen. Leiderschap zit in álle beroepen in het verpleeghuis. Alleen gezamenlijk dragen medewerkers bij aan goede zorg voor de bewoner. In de rubriek Leiderschap in de praktijk vertellen verschillende medewerkers over leiderschap binnen hun functie. Lees de verhalen van onder andere een verpleegkundige, ergotherapeut, beleidsmedewerker, zorgmanager, praktijkopleider, kwaliteitsverpleegkundige, verpleegkundig specialist, teamleider, etc. Lees de verhalen uit de rubriek Leiderschap in de praktijk .

Meer weten

Geplaatst op: 10 januari 2020
Laatst gewijzigd op: 6 januari 2023