Video’s ZorgAccent: Zelfsturende teams

Geplaatst op: 16 oktober 2013
Laatst gewijzigd op: 3 mei 2017

Dit artikel komt voort uit het In voor zorg-traject van ZorgAccent

In voor zorg-coach Ard Leferink vertelt in 6 video’s over ZorgAccent die startte met 3 zelfsturende pilotteams  en helemaal opnieuw zijn begonnen.

Video’s ZorgAccent

Zelfsturende teams: Management en ondersteunende diensten

ZorgAccent heeft 1 klein bedrijfsbureau opgezet waarin alle disciplines en kennis samenkomen. Het enige wat nog centraal wordt geregeld is de salarisverwerking en de boekhouding. In de teams wordt verder alles zelf geregeld en hebben medewerkers rollen afgesproken. Daardoor zijn er ook veel functies gesneuveld, vooral in het management. Daarnaast is de functie-invulling van de ondersteunende diensten anders geworden.

Zelfsturende teams: Intramuraal en extramuraal bedrijfsbureau

Bij intramuraal zijn andere discussies aan de orde, bijvoorbeeld: Gaan we het wassen en koken zelf doen, of besteden we het uit? Om dit soort discussies de ruimte te geven, heeft ZorgAccent het bedrijfsbureau intramuraal nu los georganiseerd van extramuraal.

Zelfsturende teams: Start van het transitietraject bij ZorgAccent

‘We hebben de directie en het bestuur beloofd dat we de salarissen kunnen blijven uitbetalen en de zorg kunnen declareren. Verder hebben we carte blanche gekregen om de hele organisatie opnieuw op te bouwen’, zegt Ard Leferink.

Zelfsturende teams: Start intramurale teams

Deze video gaat over de start van intramurale teams. Ook daar is ZorgAccent van het begin af aan mee begonnen en heeft deze vervolgens opgeschaald.

Zelfsturende teams: Decentraal organiseren en automatiseren

Bij ZorgAccent hebben ze samen opnieuw gekeken naar de logische eenheden om te organiseren en te automatiseren. Een team in de hospicezorg is wezenlijk anders dan een team in de thuiszorg en stelt dus ook andere eisen aan automatiseringssystemen. En een revalidatieafdeling moet je heel anders organiseren en automatiseren dan een kleinschalige afdeling voor pg bewoners. Daarom is er niet gekozen voor een centraal automatiseringssysteem (behalve voor de salarisverwerking en boekhouding).

Zelfsturende teams: Een elektronisch cliëntendossier met een cliëntentoegang

Er moet 1 registratiesysteem zijn. ZorgAccent heeft ervoor gekozen om een elektronisch cliëntendossier te zetten. Er is ook cliëntentoegang tot dit dossier. De wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt, dit betreft een pg afdeling, kan erin. De behandelaars vonden dat aanvankelijk maar niks. Ze konden over allerlei zaken die in het dossier staan gebeld worden. Met de eenvoud van het dossier waren ze wel heel blij. Niet alles hoeft meer in doelen en subdoelen te worden ingevuld. Er is bewust gekozen voor de toegang van 1 wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt die dan ook namens de cliënt kan spreken. Het is dus niet zo dat alle familieleden er in kunnen grasduinen. Met een gebruikersnaam, wachtwoord en token kan er worden ingelogd.

Meer weten