Video: Irene Vriens (De Koperhorst) over Persoonsvolgende Bekostiging in de keten

Irene Vriens, bestuurder bij De Koperhorst
‘Ik vind dat ouderen moeten kunnen kiezen waar zij de laatste tijd van hun leven willen doorbrengen.’

Hoe kunnen mensen sneller zorg krijgen van de zorgaanbieder van hun keuze? En hoe kan de vraag van de cliënt leidend zijn bij de inkoop van zorg, zodat het geld de keuze van de cliënt volgt en niet andersom? Welke afspraken tussen zorgaanbieders en zorgkantoren zijn daarvoor nodig? Zes zorgaanbieders in de Waardigheid en trots themagroep ‘persoonsvolgende bekostiging in de keten’ (Dagelijkse Leven, Norschoten, Nusantara, Rosa Spier Huis, De Koperhorst en Bethanië), cliënten en de zorgkantoren Menzis, VGZ en Zilveren Kruis, hebben deze vragen beantwoord. Onderzocht is hoe persoonsvolgende bekostiging ingevuld kan worden bij het inkoopbeleid, waarbij de vraag van de cliënt leidend is.

In een videoserie van Waardigheid en trots blikken een aantal van de deelnemers terug op het experiment. Waarom hebben zij deelgenomen, wat zijn hun ervaringen en wat zijn hun wensen voor de toekomst?

De Koperhorst

In onderstaande video blikt Irene Vriens, bestuurder bij De Koperhorst in Amersfoort terug op het experiment. ‘Het doel is meer regie en eigenaarschap neer te leggen bij de cliënt. Maar, bij meer keuzevrijheid dienen ook meer middelen die de cliënt nodig heeft, te volgen naar de cliënt en naar de zorgverlener die met hem en zijn naasten de zorg organiseert en levert.’

Meer weten

Ter afsluiting van het experiment is eerder een rapportage gepubliceerd ‘Persoonsvolgendheid in de keten: volgde het geld de cliënt?’ waaruit blijkt dat binnen de huidige wet- en regelgeving persoonsvolgende bekostiging zeker mogelijk te maken is. De dialoog tussen cliënten, zorgaanbieders en zorgkantoren is hierbij cruciaal.

Geplaatst op: 24 juli 2017
Laatst gewijzigd op: 6 september 2019