Video: Han Schellekens (Dagelijks Leven) over Persoonsvolgende Bekostiging in de keten

Han Schellekens
‘Cliënten kunnen dankzij het experiment niet meer alleen met een persoonsgebonden budget, maar ook via Zorg in Natura komen wonen bij Dagelijks Leven.

Hoe kunnen mensen sneller zorg krijgen van de zorgaanbieder van hun keuze? En hoe kan de vraag van de cliënt leidend zijn bij de inkoop van zorg, zodat het geld de keuze van de cliënt volgt en niet andersom? Welke afspraken tussen zorgaanbieders en zorgkantoren zijn daarvoor nodig? Zes zorgaanbieders in de Waardigheid en trots themagroep ‘persoonsvolgende bekostiging in de keten’ (Dagelijkse Leven, Norschoten, Nusantara, Rosa Spier Huis, De Koperhorst en Bethanië), cliënten en de zorgkantoren Menzis, VGZ en Zilveren Kruis, hebben deze vragen beantwoord. Onderzocht is hoe persoonsvolgende bekostiging ingevuld kan worden bij het inkoopbeleid, waarbij de vraag van de cliënt leidend is.

In een videoserie van Waardigheid en trots blikken een aantal van de deelnemers terug op het experiment. Waarom hebben zij deelgenomen, wat zijn hun ervaringen en wat zijn hun wensen voor de toekomst?

Dagelijks Leven

In onderstaande video blikt Han Schellekens, bestuurder bij Dagelijks Leven,  terug op het experiment. ‘Het was voorheen alleen mogelijk om bij Dagelijks Leven te komen wonen via een persoonsgebonden budget. Dankzij het experiment kregen bewoners ook de optie om te kiezen voor zorg in natura (in de vorm van een volledig pakket thuis). Zo’n 80 tot 90 procent koos vervolgens voor deze optie. Er is nog wel een aantal knelpunten: zo is er een groot verschil in de eigen bijdrage die mensen moeten betalen wanneer zij bij Dagelijks Leven wonen met een persoonsgebonden budget of met zorg in natura. Ook vervalt de ‘kleinschaligheidstoeslag’ wanneer er te weinig mensen met een persoonsgebonden budget in een kleinschalige woonzorgvoorziening wonen. Dankzij het experiment hebben we deze knelpunten kunnen aankaarten en zijn we in gesprek met de betrokken instanties om tot oplossingen te komen.’

Meer weten

Ter afsluiting van het experiment is eerder een rapportage gepubliceerd ‘Persoonsvolgendheid in de keten: volgde het geld de cliënt?’ waaruit blijkt dat binnen de huidige wet- en regelgeving persoonsvolgende bekostiging zeker mogelijk te maken is. De dialoog tussen cliënten, zorgaanbieders en zorgkantoren is hierbij cruciaal.

Geplaatst op: 14 augustus 2017
Laatst gewijzigd op: 6 september 2019