Kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg

Video: Frans Broekhuizen (Nusantara) over Persoonsvolgende Bekostiging in de keten

Frans Broekhuizen
‘Nusantara is zichtbaar geworden voor haar ketenpartners en heeft met alle zorgkantoren een contract afgesloten.’

Hoe kunnen mensen sneller zorg krijgen van de zorgaanbieder van hun keuze? En hoe kan de vraag van de cliënt leidend zijn bij de inkoop van zorg, zodat het geld de keuze van de cliënt volgt en niet andersom? Welke afspraken tussen zorgaanbieders en zorgkantoren zijn daarvoor nodig? Zes zorgaanbieders in de Waardigheid en trots themagroep ‘persoonsvolgende bekostiging in de keten’ (Dagelijkse Leven, Norschoten, Nusantara, Rosa Spier Huis, De Koperhorst en Bethanië), cliënten en de zorgkantoren Menzis, VGZ en Zilveren Kruis, hebben deze vragen beantwoord. Onderzocht is hoe persoonsvolgende bekostiging ingevuld kan worden bij het inkoopbeleid, waarbij de vraag van de cliënt leidend is.

In een videoserie van Waardigheid en trots blikken een aantal van de deelnemers terug op het experiment. Waarom hebben zij deelgenomen, wat zijn hun ervaringen en wat zijn hun wensen voor de toekomst?

Nusantara

In onderstaande video blikt Frans Broekhuizen, bestuurder bij Nusantara terug op het experiment.’Voor Nusantara heeft het experiment opgeleverd dat we zichtbaar zijn geworden voor onze ketenpartners. Dit heeft ertoe geleid dat we nu landelijk kunnen opereren en ook met andere zorgkantoren voor dit jaar een contract afgesloten hebben. De extra bewoners die bij ons komen, moeten natuurlijk wel ook bekostigd worden. De fragmentatie in de zorginkoop levert voor onze organisatie nu nog wel een enorme administratieve lastendruk op. Voor de Wlz hebben we met zorgkantoren te maken, voor de Zvw met tal van zorgverzekeraars en voor de Wmo met verschillende gemeenten. Dat is wat ons betreft nog een kritisch punt.’

Meer weten

Ter afsluiting van het experiment is eerder een rapportage gepubliceerd ‘Persoonsvolgendheid in de keten: volgde het geld de cliënt?’ waaruit blijkt dat binnen de huidige wet- en regelgeving persoonsvolgende bekostiging zeker mogelijk te maken is. De dialoog tussen cliënten, zorgaanbieders en zorgkantoren is hierbij cruciaal.


Geplaatst op: 31 juli 2017
Laatst gewijzigd op: 22 augustus 2017