Versoepelen bij Zorgpartners: centraal beleid, lokaal ingevuld

In januari 2021 is gestart met het vaccineren van bewoners en medewerkers in verpleeghuizen. Sindsdien is het aantal coronabesmettingen en ook de sterfte in de verpleeghuizen gedaald. Om die reden heeft het OMT geadviseerd dat verpleeghuizen op een aantal punten kunnen versoepelen. Maar hoe gaat dit in de praktijk? Waar de ene zorgorganisatie toch wat terughoudend is met versoepelen, is de andere organisatie juist aan het pionieren. We maken een ronde langs verschillende zorginstellingen, klein en groot, om te kijken hoe zij omgaan met de versoepelingen en de adviezen. Dit keer zijn we bij Zorgpartners Midden-Holland en spreken we Arnoud van der Vijver (bestuurssecretaris), René Boeren (specialist ouderengeneeskunde) en Trudy Lugthart (locatiedirecteur Irishof).

Versoepelen

Centrale kaders, gedecentraliseerd uitgevoerd

‘Zorgpartners bestaat uit veertien locaties, elk met andere samenstelling qua bewoners en andere indeling en bebouwing. Met behulp van de centrale Bestuursraad Covid, waarin onder meer de Raad van Bestuur, een afvaardiging van de locatiedirecteuren en een specialist ouderengeneeskunde zit, en een vertegenwoordiging van de Cliëntenraad, hebben we kaders met betrekking tot versoepeling opgesteld. Centraal wordt er dus een soort van kapstok gemaakt, waar de locatiedirecteuren hun eigen invulling aan kunnen geven’, vertelt Arnoud.

Recente versoepelingen bij Zorgpartners zijn:

 • Restaurant weer open, ook voor bezoek (maximaal twee personen per tafel)
 • Activiteiten weer opgestart (maximaal 8 personen)
 • Vrijwilligers weer welkom (zijn zelf wat terughoudend)
 • Bewoners mogen weer op bezoek bij familie/naasten
 • Contactberoepen, zoals kappers en pedicures, zijn weer actief
 • Bij verplaatsingen mondmasker verplicht, bij één-op-één contact mag het af, mits 1,5m afstand

Afwegingen

Elke casus vraagt om maatwerk

‘Vooropgesteld: het welzijn van onze bewoners is heel belangrijk. Daar hoort ook hun veiligheid bij. Dat betekent dat je soms minder populaire afwegingen moet maken. Ons uitgangspunt is dat er twee werelden zijn: onze wereld binnenshuis, die voor meer dan 80% gevaccineerd is, en de wereld daarbuiten, waar tot enkele weken geleden nog maar een procent of wat van gevaccineerd was. Met deze wetenschap hebben wij dus in huis redelijk snel versoepeld, maar de versoepelingen waarbij ‘contact met buiten’ bij komt kijken, zijn we terughoudender mee’, vertelt René.

Arnoud vult aan: ‘In onze afwegingen nemen we de wensen die wij horen vanuit de centrale cliëntenraad heel serieus. Ondanks dat het soms even kan knetteren. Zo was er al snel een sterke wens om weer buiten de locatie op bezoek te gaan. Maar door de situatie die René omschrijft, vonden we dat toch lastig…. We hebben toen de afspraak gemaakt dat de locatiedirecteur per geval bekijkt of een wens ingewilligd kan worden of niet.’

Trudy: ‘En dat is op zich een goede afweging, maar het kan intern voor wat frictie zorgen. Zo had ik laatst twee bewoners met allebei een partner buitenshuis. Beiden wilden logeren. Bij de één vond ik dat prima, bij de tweede had ik mijn reserves. Ik weet bij de eerste persoon dat daar weinig mensen over de vloer komen en er dus een redelijk klein risico op besmetting is. Bij de tweede persoon komen er kinderen en kleinkinderen over de vloer. Ik ga dan met die bewoner in gesprek om alle risico’s te bespreken en diegene en de partner te vragen of zij de logeerpartij het risico waard vinden. Dit soort zaken kosten op dit moment veel tijd, maar dit maatwerk komt het welzijn van de bewoners wel ten goede.’

Per geval afwegen

‘Een bewoonster wordt volgende week 93 en de kinderen willen met haar uit eten. Dan vraag ik: “met hoeveel personen?” Dat blijken dan alleen de vier kinderen te zijn en die zijn allen gevaccineerd. Dan wens ik de bewoonster een heel fijne verjaardag met haar kinderen.’ – Trudy Lugthart, locatiedirecteur Irishof

Gefaseerde aanpak

Wanneer is het ‘gewoon werk’?

‘Nu hebben we dus redelijk een weg gevonden in het centraal versoepelen met ruimte voor maatwerk. Zo hebben we bijvoorbeeld een locatie waar met name gerevalideerd wordt. Revalidatiepatiënten liggen dan met z’n tweeën op een appartement en er komen geregeld nieuwe patiënten bij, die ook weer regelmatig naar het ziekenhuis moeten. Dat levert veel contactmomenten op, waardoor het risico op besmetting groter is. Hier is twee bezoekers tegelijk per bewoner dus nog niet handig’, vertelt René.

Arnoud vervolgt: ‘Waar we nu tegenaan lopen is de vraag tot waar dit crisismanagement blijft en waar het overgaat in ‘gewoon werk’. Geven we centraal nog kaders of leggen we de verantwoordelijkheid bij de locaties zelf? Dit is een lastige afweging, want als er een persoon corona binnenbrengt en zes à zeven man van ons personeel moet in quarantaine, zitten we opeens weer in een crisis. Dit is nog lastig balanceren.’

Dat erkennen René en Trudy, dus over de invulling van de volgende stap in versoepelingen moet nog besloten worden.

Tips: ‘Heb vertrouwen en geef de verantwoordelijkheid uit handen’

 • Maak beleid, heb vertrouwen en geef de uitvoering uit handen, maar zorg dat er altijd een ondersteunende hand is. Luister ook als beleid niet blijkt te werken en stel dan bij.
 • Blijf met elkaar in gesprek, ook als het tot discussie leidt en probeer tot een oplossing te komen die voor alle partijen werkbaar is.
 • Betrek de Centrale Cliëntenraad vroegtijdig bij alle beslissingen; het kost achteraf meer tijd als er onenigheid is dan het van tevoren te bediscussiëren.

Versoepelen: het OMT-advies

Het uitgangspunt voor het OMT om te versoepelen, is het vinden van een optimale balans tussen veiligheid voor bewoners en medewerkers enerzijds en de negatieve impact van de preventieve maatregelen op het welzijn van de bewoners anderzijds. De versoepelingen kunnen plaatsvinden op de volgende terreinen:

 • Het toelaten van bezoek
 • Het organiseren van activiteiten
 • De inzet van vrijwilligers
 • Het toelaten van niet-medische contactberoepen

Door: Nienke Oort

Meer weten

Geplaatst op: 31 mei 2021
Laatst gewijzigd op: 31 mei 2021