Utrechts triageboekje is fijne geheugensteun

Een optimale samenwerking en goede zorg voor bewoners. Dat was het doel van een triageboekje voor verzorgenden en verpleegkundigen. Met dit hulpmiddel wil AxionContinu de triage nauwkeurig afstemmen op de behoefte van zorgprofessionals. Zorgprofessionals over de hele linie zijn positief.

Triage in de ouderenzorg: triageboekje regio Utrecht

Regio’s experimenteren volop met nieuwe manieren van triage in de ouderenzorg om meer eenheid te krijgen in taal en aanpak. Dat bevordert de gewenste samenwerking van zorgorganisaties en zorgverleners in de regio en dat is weer belangrijk om het groeiend tekort aan zorgmedewerkers en behandelaren het hoofd te bieden. Regio’s ontwikkelen allemaal hun eigen hulpmiddelen of functies voor de triage. In een serie belichten wij de initiatieven in acht regio’s. Dit is deel 1: Utrecht.

Waarom het Triageboekje Verzorgd wonen?

‘De zorg wordt steeds complexer en daardoor neemt de werkdruk toe, ook bij artsen’, vertelt Agaath Bruin, praktijkverpleegkundige bij AxionContinu. Zij ondersteunt de artsen en is gespecialiseerd in diabetes, wondzorg en triage. ‘Verzorgenden hadden soms het gevoel dat artsen niet beschikbaar waren en artsen werden regelmatig gebeld met minder relevante vragen. Vanuit de behoefte de zorg efficiënter in te richten, hebben we vier jaar geleden een projectgroep opgericht met verzorgenden, verpleegkundigen, artsen en een opleider. Zo konden we de triage nauwkeurig afstemmen op de behoeften van zorgprofessionals in de langdurige zorg. De werkgroep heeft het triageboekje ontwikkeld met als doel: een optimale samenwerking en goede zorg voor bewoners.’

Het Triageboekje Verzorgd wonen is een initiatief van zorgorganisatie AxionContinu. De divisie Verzorgd wonen van de organisatie telt dertien locaties, verspreid over de stad Utrecht, IJsselstein en Lopik. Overdag doet het team praktijkverpleegkundigen de triage samen met verzorgenden. En in de avond-, nacht en weekenddiensten zijn er twee teams coördinerend verpleegkundigen. Bekijk het triageboekje online via issuu.

Voor wie is het triageboekje bedoeld?

Het boekje is bedoeld voor alle verzorgenden en verpleegkundigen van de organisatie. Het biedt hen eenvoudige handvatten voor de triage. Het boekje is gebaseerd op drie kernvragen: wat zie je? Wat meet je? Wat lees je?

Hoe werkt het triageboekje?

Het triageboekje is gebaseerd op de SBAR-methode voor het verbeteren van de communicatie over de patiënt. Het is beschikbaar zowel in papieren vorm als digitaal. In het boekje vind je elf veelvoorkomende gezondheidsproblemen. Het triageboekje wordt gecombineerd met een Beoordelings-Informatie-Kaart. Die kaart geeft bij elk van de elf gezondheidsproblemen aan welke parameters je als verzorgende moet meten, bijvoorbeeld de bloeddruk. Zo volg je een aantal stappen: beoordelen wat je ziet en meten wat nodig is.

Handige geheugensteun

Het boekje vormt een geheugensteun: heb ik alle informatie verzameld die nodig is? Of is het nodig om ook nog het Elektronisch Cliënten Dossier na te slaan, bijvoorbeeld om te zien of de arts al eerder die dag geweest is? ‘Het gaat om het op een gestructureerde manier verzamelen van gegevens en hoe je je verhaal presenteert’, zegt Agaath. Dit verhaal stemt de verzorgende af met de praktijk- of coördinerend verpleegkundige. Die bepaalt vervolgens in hoeverre sprake is van een acute situatie en raadpleegt indien nodig de arts.

Hoe laat je triage goed werken? Do’s en don’ts

Do’s

  • Ontwikkel een triagehulpmiddel samen met de mensen op de werkvloer.
  • Verzorg de scholing van medewerkers op de werkvloer, met de eigen bewoners. Zo wordt veel sneller duidelijk hoe je een triagehulpmiddel kunt toepassen.
  • Het triageboekje is een eenvoudig hulpmiddel en daarin schuilt het succes.

Don’ts

  • Denk niet dat een triagehulpmiddel honderd procent zekerheid biedt. Overleg bij twijfel altijd met een collega.

Hoe pakt het uit in de praktijk?

Het boekje is in fases in de elf woonzorgcentra geïmplementeerd. De verzorgenden werden gecoacht in het gebruik van het boekje en kunnen per mail feedback geven. Ook is de implementatie geëvalueerd. Het is duidelijk dat zorgprofessionals over de hele linie positief zijn. Het boekje sluit goed aan bij het niveau van verzorgenden, die heel blij zijn met dit eenvoudige hulpmiddel. Zij geven aan dat hun zelfvertrouwen er door toeneemt. Verpleegkundigen zijn tevreden, omdat zij zelf niet meer achter alle informatie aan hoeven te gaan. En artsen stellen vast dat zij meestal alleen nog worden gebeld als het plaatje compleet is; zij krijgen nu minder en een ander soort vragen.

Wat zijn de toekomstplannen?

Het is belangrijk om het triageboekje goed te borgen, vindt de organisatie. De huidige werkgroep, inmiddels met kartrekker Agaath, zorgt voor een jaarlijkse evaluatie en update. Zo is een verdenking op besmetting met het coronavirus inmiddels toegevoegd aan de ziektebeelden in het boekje. Ook regelt de werkgroep de scholing van (nieuwe) collega’s en krijgen nieuwelingen het triageboekje uitgereikt bij de arbeidsvoorwaarden. ‘Het is daarmee echt iets van onszelf geworden. En ook andere organisaties tonen belangstelling voor het triageboekje’, besluit Agaath.

Door: Karin Burhenne

Meer weten

Lees in deze serie over triage ook:

Geplaatst op: 14 mei 2021
Laatst gewijzigd op: 10 februari 2023