Sinds 1 juni bij de Westerkim: wonen zoals thuis

Na maanden van voorbereiding is woonzorgcentrum De Westerkim formeel gestart met haar plan ‘Welkom Thuis’. Op 1 juni jongstleden werd tijdens een bijzonder samenzijn met cliënten, familie, mantelzorgers, professionals, toezichthouders en cliëntenraad ingegaan op de visie achter het project. Bij de Westerkim kunnen cliënten rekenen op een leven zoals dat van een grote familie verwacht mag worden. Liefdevol en betrokken.

De aanblik op de gang trekt onmiddellijk de aandacht. Een vrouw van een jaar of dertig loopt gearmd met een fragiele dame, achter een kinderwagen van vele decennia oud. Een passerende bewoner kijkt met verwondering op naar de kinderwagen. ‘Ik had vroeger exact dezelfde! Hoe is het mogelijk?’. Ze loopt weer verder. Op het moment dat de kinderwagen ons passeert wordt duidelijk dat er geen kind in de wagen ligt, maar een pop. De jonge vrouw is een medewerker in eigen kleding.  Ze ondersteunt de wankele bewoner.

Kinderwagen bij De Westerkim

‘De dame achter de kinderwagen is een van onze cliënten.’, zo wordt ons uitgelegd door Karola Bleijie, zorgmanager. Ze leidt ons rond in de prachtige verbouwde gang van de Westerkim. Statige deuren, lichte kleuren en passende verlichting maken de gang uitnodigend en warm. ‘Mevrouw is in verband met haar dementie geestelijk fors terug in de tijd gegaan en is heel betrokken bij deze pop, die zij als haar baby ziet. Ze was onafscheidelijk met haar pop en wel in zo’n mate dat dit zelfs haar dagritme verstoorde. Niemand mocht haar baby overnemen, zij vertrouwde dit aan niemand toe. We zijn met elkaar en met mevrouw in gesprek gegaan over wat wel een veilige plaats zou kunnen zijn voor haar baby. De kinderwagen bood hierbij een uitkomst.’, aldus Bleijie. Het feit dat de kinderwagen uit de ‘juiste’ tijd komt draagt mogelijk bij aan de beleving van mevrouw dat haar baby veilig ligt, zo wordt ons verteld. Details in de gang en woonkamer maken eenzelfde authentieke en daarmee warme indruk.

Welkom thuis

Sinds 1 juni maakt De Westerkim formeel werk van Welkom Thuis. De identiteitsgebonden instelling ziet de kernwaarden liefde, vergeving, verzoening, solidariteit en respect als leidend voor haar handelen. Het centraal stellen van welbevinden is een logisch gevolg van deze waarden. Wat is er vanuit het perspectief van de bewoner nodig om deze net zo te laten leven als thuis? Na een tijd van voorinvestering in dialoog, opleidingen en een verbouwing is de organisatie klaar voor de toekomst. Tijdens een druk bezochte bijeenkomst is zij formeel van start gegaan.

De bijeenkomst is ingevuld op een wijze die past bij de visie en kernwaarden van de Westerkim. Een ludieke dialoog tussen twee oudere bewoners, animerend verbeeld door twee projectleden vormt de start van de bijeenkomst. Een korte voordracht uit het boek Welkom Thuis van de Westerkim door de directie wordt gevolgd door een onthulling van een doek dat door medewerkers is geschilderd en het gedachtengoed verbeeld. Na bijzondere aandacht voor de bijdrage van een plotseling overleden teamleider aan het project, krijgt vervolgens ook een gezamenlijk gebed een plaats in deze middag. De sfeer is warm en betrokken. Een lied dat door vele medewerkers is opgesteld en ingaat op wat vanaf nu verwacht mag worden van de Westerkim, wordt door de ruim 100 aanwezigen meegezongen en brengt veel energie in de zaal.

‘Samen staan we stevig sterk, er is niets dat ons beperkt, we zijn door dit werk gedreven’, luidde een van de passages tijdens het lied. ‘Wat de Westerkim beoogt zit hem vooral in kleine dingen’, zo wordt ons verteld. Een rechthoekige doos met oranje inpakpapier trekt in de nieuwe keuken onze aandacht. ‘De eerste wens die de bewoners konden concretiseren voor zichzelf was de aanschaf van een frituurpan. Die hebben we dus maar gelijk aangeschaft. Een snack in het weekend bleek een vurige wens en is uiteraard geen enkel probleem.’, aldus Karola Bleijie.

Friteuse

De Westerkim heeft ondanks nieuwbouwplannen in de nabije toekomst, toch gekozen voor investeringen in medewerkers en passende verbetering van de oude locatie.  De organisatie heeft haar verbeterplan ingediend bij het zorgkantoor en heeft daarmee een plus op haar budget gekregen. Het aanvullende budget is linea recta naar de projectbegroting gedaan. Het project Welkom Thuis kan dan ook mede om die reden een start maken in de volle breedte van het gedachtengoed.

Artikel door Lex Tabak

Meer weten

Geplaatst op: 21 juni 2016
Laatst gewijzigd op: 20 december 2016