Sensire’s project Heikanteling voor minder rigide regels

Meer ruimte om bepaalde verbeteringen door te kunnen voeren: Sensire onderzoekt samen met naasten bij locatie De Heikant of regels minder rigide kunnen. Het doel van het onderzoeksproject is meer eigen wensen en gewoontes van cliënten een plek te kunnen geven in het verpleeghuisleven.

Eigen gewoontes in stand houden

Een borreltje drinken, twee keer per dag warm of lekker uitslapen: ouderen hebben vaak vaste gewoontes die ze – ook wanneer ze dementie krijgen – niet willen veranderen. Dat zou ook niet nodig moeten zijn, vindt Waardigheid en trots-aanbieder Sensire. Een verpleeghuis is het huis van de cliënt waar hij of zij zorg van Sensire ontvangt, níet het huis van Sensire waar de cliënt verblijft. Een kanteling in kijken naar wonen en zorg dus. De naam van het onderzoeksproject bij locatie De Heikant is daarom treffend gekozen: ‘Heikanteling’.

Onderzoeksproject

Werkgroepen met familieleden doen voorstellen voor verbeteringen die het mogelijk maken meer aan te sluiten bij cliënten. Het budget van Sensire en de regels van de IGZ vormen daarbij de kaders. Wel heeft Sensire van de inspectie ‘regelruimte’ gekregen voor project Heikanteling: als de werkgroepen met een goed alternatief komen voor bijvoorbeeld de huidige registraties dan mag dit doorgevoerd worden.

Verschillende verbeteringen zijn inmiddels tegen het licht gehouden, bijvoorbeeld de wens om thuis een favoriete maaltijd te kunnen bereiden en die te serveren aan een groep bewoners. Dit bleek strijdig met de normen voor voedselveiligheid. De werkgroep onderzoekt nu hoe deze wens toch mogelijk gemaakt kan worden. Andere veranderingen konden wel doorgevoerd worden zonder verder onderzoek. Een gezelliger avondprogramma met meer personele bezetting is inmiddels mogelijk door een verschuiving in bezetting naar de avond.

Experimenteerruimte

Het onderzoeksproject Heikanteling van Sensire is een voorbeeld van experimenten waarmee zorgorganisaties proberen de rigide regels om te buigen ten gunste van meer tijd voor directe en cliëntgerichte zorg. Binnen het programma Waardigheid en trots worden ervaringen opgedaan en gedeeld.

Meer weten

Geplaatst op: 29 april 2016
Laatst gewijzigd op: 15 maart 2019