Sensire: van regels naar behoud van relaties

Sensire is een van de vier kerndeelnemers in de Radicale vernieuwingsbeweging  ‘van regels naar relaties’ in de verpleeghuiszorg. Tijdens de inspiratiebijeenkomst op 22 mei in Bussum deelde Sensire inzichten over hun vernieuwingsaanpak. ‘We bekijken vernieuwing door de ogen van de bewoners, familie en het dorp en bedenken sámen wat mogelijk is’, vertelt Marleen van der Sijs, manager wonen met zorg bij Sensire.

- @Sensire
click to tweet Vernieuwing bekijken door ogen van bewoners, familie én dorp en samen mogelijkheden bedenken @radicaalnieuw

Van huis van de bewoner naar huis van bewoner en dorp

Locatie De Heikant in Wehl is een kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie. ‘We maken dit het huis van de bewoner. Een ‘Heikanteling’ waarbij de zeggenschap over het dagelijks leven wordt overgedragen aan de bewoner én zijn familie’, legt Van der Sijs uit. ‘Deze ontwikkeling zetten we voort op onze locatie Lindenhof in Vorden. We gaan ontdekken welke regels minimaal nodig zijn om op een andere manier vorm te geven aan verpleeghuiszorg en het wonen van de bewoners. We nemen niet slechts één aspect onder de loep, maar meerdere aspecten. Denk aan het zorgdossier, wonen zoals men thuis gewend was en vanzelfsprekende voortzetting van actieve betrokkenheid van familie en andere relaties in het dorp. We bekijken dit door de ogen van de bewoners. We gebruiken geen vragenlijsten, maar gaan met de bewoner sámen bedenken welke zorg en ondersteuning nodig en gewenst is. De continue dialoog is een belangrijk onderdeel van onze veranderaanpak.’

Geen blauwdruk, maar warme zorg

‘We richten ons op maatwerk. Standaard een dokter iedere week op de stoep is echt niet altijd nodig. De ene bewoner of familie houdt zelf alle regie op contact met de huisarts en een ander heeft het liefst twee keer in de week een dokter die langskomt. We willen niet werken met een blauwdruk, maar warme en persoonlijke zorg verlenen. Sommige bewoners hechten veel waarde aan een dorpsbezoek om zo mensen te ontmoeten. Of ze willen boodschappen doen bij de super. Gewoon, zoveel mogelijk het leven leiden zoals men het thuis gewend was. Met kleine dingen is vaak veel te bereiken. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het succes van de droogmolen voor de was die een team geplaatst heeft. Of je eigen beschuitbus op tafel zien staan. Dit soort dingen draagt echt bij aan geluk van bewoners’, aldus Van der Sijs.

Sensire doet mee aan de Waardigheid en trots-congresdagen in juli. Meld u nu aan!

Sensire spreekt over radicale vernieuwing in verpleeghuiszorg

Op zoek naar leefwensen

Sensire organiseert bijeenkomsten met de naasten van de bewoner om te achterhalen wat hun ervaring is met de zorg, het dagelijks leven en het wonen bij Sensire. ‘We zijn zo op zoek naar de ‘leefwensen’ van de bewoner via de naaste, omdat deze goed weet wat nodig is. Dat pakken we op een laagdrempelige manier aan. Bijvoorbeeld met spiegelgesprekken.’ Daarin zijn familieleden aan het woord en zijn de zorgmedewerkers de toehoorders. De output van deze bijeenkomsten is de basis voor de nieuwe manier van wonen en werken. Bij De Heikant heeft familie veertig veranderonderwerpen benoemd die nu worden doorgevoerd. Het kantoor van het zorgteam is omgevormd tot vijfde huiskamer, familie, vrijwilligers en medewerkers participeren in activiteiten voor bewoners en er is een telefonisch spreekuur van de specialist ouderengeneeskunde ingesteld.

‘Wij vinden maximale regie van de bewoner over leven en wonen vanzelfsprekend. Dit is een cultuuromslag voor alle betrokkenen. ‘

Huis van het dorp

Een uitdagende vernieuwing is dat Sensire van een gesloten woning naar een dorpshuis gaat. En de deur staat open. Van regels naar behoud van relaties, met familie én het dorp. Vanuit de Lindenhof haalt Sensire in het dorp veranderonderwerpen op met bijvoorbeeld gemeente, woningbouwcorporatie, huisartsen, middenstand en wijkverpleegkundigen. Uitdagingen bij deze verandering zijn de benodigde cultuuromslag en het dragen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid als samenleving. De bewoner van de Lindenhof blijft burger van Vorden. Dit betekent bijvoorbeeld dat je je was weer in de tuin ziet hangen en niet in een wasserijzak ziet verdwijnen. Dat je brood van dezelfde bakker blijft komen. En: hoe kom je erachter hoeveel regels je minimaal nodig hebt voor goede verpleeghuiszorg en verantwoord een cultuuromslag kunt maken?

Geplaatst op: 14 juni 2017
Laatst gewijzigd op: 2 oktober 2018