Samenwerking Regio Gelderse Vallei voor tweede corona-golf bestendigd

De goede regionale samenwerking tussen zorgorganisaties in de Gelderse Vallei die met het uitbreken van de coronacrisis snel vorm kreeg, is met het oog op een tweede coronagolf voortgezet. Het gaat onder andere om Advance Care Planning en de inzet van ‘NoLable’  bedden. Ook de bestaande samenwerking in het loket Eerstelijnsverblijf Gelderse vallei bleek extra waardevol tijdens de coronacrisis. Bestuurder van Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV), Arjen Hakbijl: ‘De oplossingen die in de crisis werkten, houden we ook voor de komende tijd vast.’

Centraal coördinatiepunt

Bij de eerste corona-uitbraak liep het Ziekenhuis Gelderse Vallei vol en moest snel ruimte creëren voor spoedopnames. De verpleeghuizen traden op als Corona Care Centers. De thuiszorgorganisaties zorgden ervoor dat hun zorgaanbod de complexe coronapatiënten in de thuissituaties konden behouden en de huisartsen kregen een centraal coördinatiepunt van waaruit ze (verdachte) coronapatiënten snel konden doorverwijzen naar de juiste plek.

De zorgaanbieders zagen met elkaar de ernst van de situatie in en waren in staat om heel snel te kunnen schakelen, waarbij ze de bestaande financiële schotten van de zorg even hebben gelaten voor wat het was.

Ton Poos, bestuurder van Vilente, namens de VVT-organisaties in de Gelderse Vallei: ‘Tijdens de coronacrisis heeft het loket Eerstelijnsverblijf Gelderse Vallei (ELV-loket) ook weer zijn diensten bewezen bij een efficiënte doorstroom van, al dan niet, met corona besmette patiënten.’

Bas Rikken, bestuurder van Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV): ‘De simpele en eenvoudige toegang tot het loket Eerstelijnsverblijf Gelderse Vallei (ELV-loket) werd door huisartsen erg gewaardeerd. Zij hoefden niet langer te zoeken naar het juiste verpleeghuis, maar konden direct naar één telefoonnummer bellen. Dat scheelde tijd en was een mooie winst voor huisartsen.’

Efficiënte samenwerking

Toen de crisis langzaam onder controle kwam, zagen de zorgaanbieders dat ze de efficiënte samenwerking moesten vasthouden. Dit was het beste moment om direct door te pakken. De betrokken partijen stonden met de neuzen in dezelfde richting en de lijnen waren kort. ‘We hebben een basis van vertrouwen gecreëerd, waardoor we de samenwerking nog efficiënter in kunnen richten’, aldus Rikken. ‘Dit kan wat ons betreft ook uitgebreid worden.’ De samenwerking werd in twee concrete projecten vormgegeven.

Advance Care Planning

Advance care planning (ACP), een methodiek die de eerste lijn kan gebruiken voor het voeren van gesprekken rond het levenseinde, stond binnen de huisartsenzorg van de Gelderse Vallei al in de steigers. Alles stond klaar om huisartsen te scholen en de communicatiemiddelen en werkwijze rondom ACP in de zorgketen te borgen. Ook binnen ziekenhuis Gelderse Vallei was ACP op een groot aantal poliklinieken al ingebed. Met de coronacrisis is ACP versneld ingevoerd. Huisartsen uit de regio hebben nu de juiste informatie over ACP en COVID-19 en kunnen direct aan de slag met ACP gesprekken.

NoLabel bedden

Vanuit de bestaande financiële kaders is er gekeken naar een soepel proces van instroom richting VVT. Met behulp van de zogenaamde NoLabel bedden, waarbij patiënten zonder duidelijke indicatie geobserveerd worden, kunnen patiënten de juiste zorg op de juiste plek ontvangen. Dichtbij waar het kan, verder weg als het moet.

Ton Poos: ‘Deze samenwerking van zorgorganisaties met het ziekenhuis en de huisartsen bevalt zo goed dat we deze nu ook benutten ter voorbereiding op mogelijk nieuwe besmettingsgevallen. Maar ook zonder corona helpt het enorm bij het leveren van de juiste zorg op de juiste plaats. Dit is goed voor de zorgvrager, maar ook doelmatig.’

Bron: Mura.nl

Meer weten

Geplaatst op: 29 september 2020
Laatst gewijzigd op: 18 januari 2022