Samen op weg van huis naar thuis

Het ANBO-project Van Huis Naar Thuis zorgt voor verbinding tussen bestuurders en medewerkers van verpleeghuizen én tussen verpleeghuizen. Ze blijken veel te kunnen leren van elkaar.

Waarom besluit belangenorganisatie voor senioren ANBO tot een project dat verpleeghuizen in elkaars keukens laat kijken? ‘Omdat er heel veel te doen is over verpleeghuiszorg’, zegt Atie Schipaanboord, coördinator collectieve belangenbehartiging, zorg en wonen. ‘We zagen dat incidenten die weinig te maken hebben met de realiteit van alledag in het verpleeghuis werden uitvergroot. Het ging dan steeds om een incident op één locatie. Dat moet je daar oplossen, en niet net doen alsof dit een realistisch beeld schetst van de hele sector. Met Van Huis Naar Thuis wilden we laten zien hoe mooi en kwetsbaar die sector is en hoe de cliëntengroep de laatste paar jaar heel sterk verandert. Bewoners komen nu met een veel grotere kwetsbaarheid en een kortere levensverwachting het verpleeghuis binnen dan toen. Met als gevolg dat het medische model op de tweede plaats is komen te staan en veel meer aandacht uitgaat naar het welzijn van de bewoners.’

Bijdrage leveren

Voor het project zijn tien verpleeghuisbestuurders gevonden die samen met een medewerker op werkbezoek gingen in een ander verpleeghuis en ook de bestuurder en een medewerker uit dat verpleeghuis in eigen huis verwelkomden. Een opzet waarvoor Enny Hoenselaar, bestuurder van woonzorgcentrum St Anna in Boxmeer direct open stond. ‘Ik vind het belangrijk om bij te dragen aan positieve initiatieven op het gebied van de verpleeghuiszorg’, zegt zij. ‘Als verpleeghuisbestuurders hebben wij geen gemakkelijke baan: er is veel negatieve publiciteit over de verpleeghuiszorg en dat maakt het belangrijk om te laten zien hoe het er werkelijk aan toe gaat. De film waaraan verzorgende IG Nicky Schoenmakers en ik hebben meegewerkt, schetst een helder beeld van het leven in het verpleeghuis, liever gezegd ons woonzorgcentrum, en ook van mijn bestuursfilosofie.’

En het is écht een eerlijk beeld, want de deelnemende verpleeghuizen wisten vooraf niet wat tijdens de werkbezoeken zou worden gefilmd. ‘We hebben ons kwetsbaar durven opstellen’, zegt Hoenselaar. Alle tien de filmpjes zijn te zien op YouTube en in de Facebookgroep Van Huis Naar Thuis die voor het project is opgezet.

Bekijk de eerste aflevering van de tien video’s:

Diverse invalshoeken

De filmpjes laten zien wat voor beslissingen verpleeghuisbestuurders maken in hun beleid en wat dit betekent voor bewoners en medewerkers. ‘In de filmpjes is bewust gekozen voor verschillende invalshoeken’, vertelt Schipaanboord. ‘In het ene filmpje gaat het over het uitdelen van medicatie, in een tweede over ict, in een ander filmpje over een oude locatie van een verpleeghuis waarin er toch alles aan wordt gedaan om een gezellige omgeving te bieden. Identiteit komt ook aan bod, om te laten zien dat hiervoor kiezen een mooie manier kan zijn om bewoners veiligheid en geborgenheid te bieden. We laten grote en kleine organisaties zien, nieuwbouw en oudere gebouwen en verschillende visies op verpleeghuiszorg. Samen geven ze een integer beeld van de sector en laten ze zien dat daar mooie dingen gebeuren.’

Er is een duidelijke relatie tussen het project en het uitgangspunt uit het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg dat verpleeghuizen lerende organisaties horen te zijn, stelt Schipaanboord. ‘Ik hoop dat veel meer verpleeghuizen op deze manier een kijkje bij elkaar in de keuken gaan nemen’, zegt ze. ‘Als je een hele dag meeloopt krijg je echt een goed beeld van het reilen en zeilen in zo’n huis. Je proeft de sfeer en neemt dingen mee die je in je eigen huis ook kun toepassen. Of je wordt je juist bewust van het feit dat je een heel goede reden hebt om zelf dingen anders te doen, ook dat is waardevol. Het is heel inspirerend. De teams die bij elkaar op bezoek gingen, werden er buitengewoon enthousiast van.’

Van huis naar thuis

De centrale vraag van het project is: hoe maken we van een huis een thuis? Zijn verpleeghuizen dit dan nu niet? ‘Laten we er niet omheen draaien’, zegt Hoenselaar, ‘naar het verpleeghuis gaan is hoe dan ook een negatieve keuze. Maar je maakt van het huis een thuis door bewoners het gevoel te geven dat ze er op de juiste plaats zijn en door ze een zinvolle daginvulling te bieden. De zorg moet gewoon op orde zijn, het gaat erom wat je daarnaast biedt.’

Volgens Schipaanboord is het verpleeghuis in heel veel gevallen wel degelijk een thuis. ‘Dat laten de filmpjes ook zien’, zegt ze. ‘Het is heel mooi hoe de bestuurders zich hiermee kwetsbaar durven opstellen. Ze hebben visie en dat is ook echt nodig in het nu zo snel veranderende veld. Je moet daarin de medewerkers meenemen en zeker ook de familieleden.’

Goed communicatiemiddel

Hoenselaar gebruikt de film van haar organisatie intern en extern als communicatiemiddel. ‘Het is zeker ook goed om deze beelden aan familieleden te laten zien’, zegt ze. ‘Ik zal ook contact zoeken met de lokale omroep om te vragen of het uitgezonden kan worden.’
Het project is met het voltooien van de tien filmpjes afgerond. Maar dit betekent niet dat er geen vervolgstappen komen’, zegt Schipaanboord. ‘We hopen dat meer verpleeghuizen volgens deze opzet wederzijdse werkbezoeken gaan doen en dat ze daarover dan ook gaan vloggen’, zegt ze. ‘We bieden hiervoor workshops aan. En we hopen dan natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen bereid zijn om die vlogs op de Facebookpagina te plaatsen, want die is daar bij uitstek geschikt voor. Zo bereikt de informatie een zo groot mogelijk publiek.’

Meer weten

Geplaatst op: 3 mei 2018
Laatst gewijzigd op: 29 oktober 2020