René Leideritz (AxionContinu): ‘Realistisch beeld verpleeghuiszorg noodzakelijk’

René Leideritz

René Leideritz is bestuurssecretaris bij AxionContinu. Hij blogt voor ActiZ over ‘Het echte verhaal’ over zorg in verpleeghuizen.

Het is in de ouderenzorg niet overal kommer en kwel. In alle verpleeghuizen wordt hard gewerkt om zorg te leveren aan mensen die zeer complexe zorg nodig hebben. Daarbij hebben zorgmedewerkers te maken met dilemma’s en vraagstukken die in de dagelijkse zorg, begeleiding en behandeling veel van onze professionaliteit vragen. Zoals in de zorg aan bewoners met enorme bewegingsdrang, onrust en valgevaar. Waar we de afweging moeten maken of we het risico van vallen accepteren, boven het geven van onrustmedicatie. We leven in een maatschappij gericht op succes en maakbaarheid. Een buitenwereld die soms oordeelt vanuit onwetendheid of onmacht en vooral van het onder ogen zien van wat bij dementie hoort. Een beeld dat vraagt om uitleg, om nuancering. Helaas horen we dat in de media niet of nauwelijks terug. En dat is jammer.

Het echte verhaal is soms naar

Het echte verhaal over zorg aan mensen met dementie is complex. En daar zouden we in onze communicatie naar buiten toe eens goed naar moeten kijken. Wekken we als zorgorganisaties misschien verkeerde verwachtingen? Ook wij maken ons ‘schuldig’, bijvoorbeeld in onze folders en op onze website, door de blije oudere in beeld te brengen, liefst op een fiets of wandelend in het zonnetje. Maar dat is niet het eerlijke verhaal. Onze bewoners zijn door hun lichamelijke en geestelijke beperkingen vaak heel erg kwetsbaar, laten soms ongewenst gedrag zien, zijn vaak zeer verdrietig en verkeren in de laatste fase van hun leven.

En waarom vertellen we dat niet en laten we dat niet veel meer zien? Uiteraard met inbegrip van privacy en respect voor wat je in beeld brengt. Zelfs achter het verhaal van de bejaarde waarbij de urine langs de enkels loopt, is er een nuance. Namelijk de afgewogen keuze om mensen met ernstige dementie en bewegingsdrang niet meer vast te zetten zoals we dat jaren geleden deden.

Keuzes afwegen in belang cliënt

We hebben bij AxionContinu de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering; onder meer door kleinschalige woonvoorzieningen te bouwen, waar mensen veel meer privacy hebben en ook letterlijk veel meer bewegingsruimte, ieder met een eigen kamer. En ja, dan kan iemand in deze beschutte omgeving zijn incontinentiemateriaal in een onbewaakt moment uitdoen. Is dat erg? Ja, dat is erg, maar minder erg dan worden vastgezet achter een tafelblad.

Toon realistisch beeld van de zorg

Waar ik naartoe wil, is dat we ons niet moeten verschuilen achter de werkelijkheid. Want die werkelijkheid van dementie is er en is vreselijk naar en verdrietig, vooral voor familie of iemands partner. Laten we daarom met elkaar bespreken hoe we dat in onze communicatie op een goede manier kunnen laten zien. Net als de dilemma’s die we daarin tegenkomen en hoe wij daar professioneel mee omgaan. Ook met de onmogelijkheden.

Bron: ActiZ

Meer weten

Geplaatst op: 18 oktober 2016
Laatst gewijzigd op: 1 april 2019