Regionale samenwerking Utrecht leidt tot visie toekomstbestendige ouderenzorg

Nut, noodzaak maar bovenal enthousiasme is er om samen te werken aan duurzame ouderenzorg in Utrecht. Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties, het zorgkantoor Utrecht en de IVVU (een vereniging van zorgorganisaties in de regio Utrecht) hebben onlangs de Krachtig Verbindende Toekomstvisie gedeeld met hun regionale samenwerkingspartners tijdens een online ontbijtsessie. Tijdens de sessie  waren ruim 130 aanwezigen, onder meer huisartsen, ziekenhuizen, zorgonderwijsinstellingen, vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties, burgerinitiatieven, woningcorporaties, gemeenten en welzijnsorganisaties.

Continuïteit ouderenzorg regio Utrecht

De continuïteit van de ouderenzorg staat onder druk. De ouderenzorgorganisaties in Utrecht en het zorgkantoor hebben daarom de handen ineen geslagen om een noodzakelijke, vernieuwende visie te ontwikkelen om samen goede zorg te kunnen blijven leveren in de toekomst. De overige regionale samenwerkingspartners herkennen de visie en werken graag samen aan ‘een voorbereide samenleving’.

Website Toekomstbestendige Ouderenzorg Utrecht

De toekomstvisie is te downloaden op de website www.ToekomstbestendigeOuderenzorgUtrecht.nl. Hier staat ook een overzicht van alle lopende projecten in de diverse subregio’s: Stad, Eemland, West en Zuidoost, met een directe ingang naar projectleiders zodat professionals kunnen participeren. Ook geeft het inzicht in een fundament van feiten en inzichten op subregio-niveau. Dit geeft een beeld van de ontwikkeling van de ouderenpopulatie, hun levensstijl, behoeften, de maatschappelijke thema’s die spelen in de regio, de ontwikkeling van de arbeidsmarkt en de zorgvraag.

4 rollen ouderenzorgorganisaties

Er zijn in de visie vier rollen voor de VVT uitgewerkt waarin samenwerking met andere domeinen gewenst en zelfs noodzakelijk is:

1. Beeldvorming en preventie

Een realistischer beeld van ouder worden bieden, informatie over wat men van de ouderenzorg kan verwachten, preventief werken aan gezondheid en zelfredzaamheid.

2. Steunsystemen op wijk en dorpsniveau

Samen met partners in het informele en formele netwerk werken aan digitale, sociale en fysieke steunstructuren in de gemeenschap.

3. Expertise op het gebied van ouderenzorg – centraal en lokaal

Het continu ontwikkelen van kennis over intensieve en complexe zorg, zorg organiseren dichtbij de mensen.

4. Arbeidsmarkt en regionaal werkgeverschap

Op nieuwe manieren werken om ook in de toekomst zorg beschikbaar te houden voor diegenen die dat nodig hebben.

Expertise uit domeinen samenbrengen

Tijdens de bijeenkomst is de aanleiding, de algemene visie en het proces van totstandkoming geschetst. Daarna is er in deelsessies per sub regio verkend bij welke thema’s en welke projecten samenwerking verstevigd kan worden. Er zijn levendige discussies gevoerd waarin duidelijk werd dat er veel herkenning is op de thema’s en veel enthousiasme is om expertise vanuit alle domeinen samen te brengen, bijvoorbeeld rondom de benodigde woningcapaciteit. Er zijn per regio concrete vervolgafspraken per project gemaakt.  

Bron: IVVU

Werken aan toekomst ouderenzorg

In de ‘bestuurlijke afspraken wonen en zorg’ staan concrete ambities en randvoorwaarden geformuleerd met betrekking tot wonen en zorg voor ouderen. Vanuit de Taskforce Wonen en Zorg wordt ondersteuning geboden om in alle gemeenten passende woonzorgvormen te realiseren. Zorgkantoren werken tegelijkertijd aan regionale plannen voor capaciteitsontwikkeling, in samenspraak met zorgaanbieders en gemeenten.

In de dialoognota ‘Ouder worden 2020 – 2040′ wordt een menukaart gepresenteerd met beleidsopties om de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de ouderenzorg in de toekomst te waarborgen. Het voeren van de maatschappelijke dialoog over Ouder worden 2020-2040 zal doorgezet worden tot eind 2021. Vanaf 2022 zal de uitkomst van deze dialoog resulteren in een gezamenlijke transformatieagenda.

Meer weten

Geplaatst op: 20 juli 2021
Laatst gewijzigd op: 25 mei 2023