Rivas: kritisch kijken naar registraties vast onderdeel werkgroepen

Binnen Rivas zijn vaste werkgroepen actief om de kwaliteit en veiligheid van de zorg te verbeteren, bijvoorbeeld voor het primair proces, medicatieveiligheid, valpreventie, infectiepreventie en mensgerichte zorg. Binnen deze werkgroepen wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om de registratielast te beperken. Deze werkgroepen zijn een vast onderdeel van de kwaliteitsorganisatie van Rivas, waardoor deze activiteiten blijvend plaatsvinden. Zo blijft regeldruk altijd een belangrijk thema binnen Rivas. 

Rivas werkt met duidelijke rapportages over de (kwaliteits)prestaties. Deze worden ook besproken in de werkgroepen. Op de thema’s waar kansen liggen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren worden door de werkgroepen bijvoorbeeld gesprekskaarten opgesteld. Op basis daarvan wordt het collegiale gesprek aangegaan. Geen audit van buitenaf, maar collega’s die elkaar bevragen.

Adviseur Kwaliteit en Veiligheid André Hoogendoorn bij Rivas Zorggroep: ‘Het gaat hierbij vooral om het gesprek, niet zozeer om het antwoord. Waarom doen we dit eigenlijk zo? Het proces start in het teamoverleg met een duidelijke toelichting op de werkinstructies en komt daar ook weer terug.’ Dit zorgt voor meer begrip en draagvlak voor de werkafspraken maar is ook arbeidsintensief. Daarom is draagvlak van het management nodig. ‘Het management moet in de aanpak geloven en hierin faciliteren, onder andere door tijd beschikbaar te stellen.’

‘Je moet blijven aantonen dat het zin heeft om met elkaar de regeldruk aan te pakken en dat het helpt om het werk beter te organiseren.’

Schrapsessie

André heeft samen met twee wijkverpleegkundigen deelgenomen aan een schrapsessie ‘Minder papier, meer tijd voor zorg’. Tijdens zo’n schrapsessie brengen zorgteams onnodige registraties in hun organisatie in kaart, stellen registraties ter discussie en gaan naar huis met een top drie aan regels die ze willen afschaffen of processen die ze slimmer willen inzetten. De schrapsessie heeft André geholpen om het gesprek aan te gaan. Niet alleen binnen Rivas, maar ook met andere partijen binnen de zorgsector. Zijn tip is dan ook: ‘Bundel de krachten om dit centraal aan te pakken.’

Wil jij ook deelnemen aan een schrapsessie? Kijk in de agenda voor de aankomende data.

Krachten bundelen

Ook loopt Rivas op een aantal registraties vast, zoals die rondom het zorgplan. Dus wordt met verschillende systeempartijen overlegd om tot overeenstemming te komen dat een zorgplan niet langer ondertekend hoeft te worden. Toch heeft de aanpak Rivas ook al wat opgeleverd. ‘We hebben duidelijkheid over wat er wel en niet moet. Na het definitieve besluitvorming vanuit de zorgverzekeraars over de ondertekening van het zorgleefplan en de tussenevaluatie kan een volgende efficiencyslag doorgevoerd worden. De werkinstructies liggen al klaar!’

Bron: zorgvoorbeter.nl

Meer weten

Geplaatst op: 15 maart 2019
Laatst gewijzigd op: 15 maart 2019