Rapport ‘Net als thuis’ Effecten op de bedrijfsvoering van ZorgAccent

Dit artikel komt voort uit het In voor zorg-traject van ZorgAccent

De effecten van het traject ‘Net als thuis’ zijn aanzienlijk voor Woonzorg van ZorgAccent. De overhead is afgenomen, zowel bij de staf- en ondersteuning als bij het management en in het primair proces worden de beschikbare middelen doelmatiger en doeltreffender aangewend. Structureel bespaart ZorgAccent ruim 30 formatieplaatsen per jaar in de ondersteunende diensten. Dit blijkt uit de tussenevaluatie van In voor zorg!.

In voor zorg! heeft 6 medewerkers van ZorgAccent geïnterviewd over hun ervaringen tijdens de implementatie van ‘Net als thuis’ en doorgevraagd naar de effectiviteit van de aanpak en de kwantitatieve effecten. Dit is verwerkt tot het rapport: ‘Net als thuis’ Effecten op de bedrijfsvoering van Zorgaccent.

ZorgAccent constateerde dat haar extramurale zorgaanbod de afgelopen jaren was ‘verbureaucratiseerd’. ZorgAccent heeft dan ook de koers radicaal veranderd door over te gaan op wijkgericht werken conform het Buurtzorgconcept. Twee In voor zorg-coaches bieden ondersteuning bij dit proces.

Resultaten

  • Management: van de 12 managers, keren er 4 terug als coach voor de teams.
  • Personeel- en salarisadministratie: door verzorgenden meer de, sterk vereenvoudigde en gedigitaliseerde, administratie te doen, kon de afdeling personeel- en salarisadministratie met ongeveer 6 FTE worden ingekrompen.
  • Planning: door het planningsproces sterk te vereenvoudigen (van 76 naar 4 categorieën om een tijd van een medewerker in te plannen) kon de formatie voor planning met ruim 5 FTE worden teruggebracht.
  • Financiële administratie: de teams regelen zoveel mogelijk zelf de financiën rondom de bewoners in samenspraak met familie of wettelijke vertegenwoordiger zonder tussenkomst van een medewerker van de financiële administratie. Hierdoor kon op de financiële administratie 2 FTE worden bespaard.
  • Kwaliteit: kwaliteit is op een andere manier ingericht, meer volgend aan de vraag vanuit de teams. Hiermee is 1 FTE bespaard

Beleving van cliënten en medewerkers

Medewerkers, bewoners, vrijwilligers en familie proberen samen een zo huiselijk mogelijke sfeer te creëren. De bewoners zijn daar merkbaar blij mee. Medewerkers geven aan dat nu de tijdsdruk is weggevallen, zij met meer geduld de bewoners laten doen wat ze zelf nog kunnen. Uiteindelijk levert dat tijd op, zo concluderen ze vervolgens.

Meer weten

Geplaatst op: 28 april 2014
Laatst gewijzigd op: 3 mei 2017